Terug naar vorige pagina

Ruimtelijke plannen

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan, een structuurvisie of algemene regels die gemeenten, provincies en het Rijk hebben gemaakt? Op de site ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle geldende ruimtelijke plannen van Nederland.

Naar Ruimtelijkeplannen.nl

Op basis van Wro

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe de ruimtelijke plannen van Rijk, provincies en gemeenten tot stand komen. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat vanaf 1 januari 2010 voor iedereen een nieuw ruimtelijk plan digitaal beschikbaar is.

Samen met Geonovum

Het Kadaster beheert Ruimtelijkeplannen.nl samen met Geonovum, een stichting die door de overheid is opgericht. Geonovum zorgt ervoor dat iedereen makkelijk geo-informatie kan raadplegen. Waar Geonovum de standaarden bepaalt waaraan de ruimtelijke plannen moeten voldoen, zijn wij verantwoordelijk voor het systeem dat deze plannen openbaar maakt.

Meer informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden vindt u op de pagina Help op Ruimtelijkeplannen.nl.

Handige link

Kwaliteitsdashboard Ruimtelijke plannen

Het kwaliteitsdashboard Ruimtelijke plannen is te bekijken door bronhouders. Zij kunnen inloggen via Mijn Kadaster. Nog geen inloggegevens? Vraag ernaar bij de eerste beheerder van Mijn Kadaster van uw organisatie.