Op deze pagina vindt u een overzicht van onze tarieven.

Overzicht tarieven

Tarieven 2024 downloaden

Wilt u de tarieven van 2024 downloaden? Ga dan naar de pagina Tarieven Kadaster 2024.

Tarieven 2024

Alle tarieven voor onze diensten en producten zijn vrij van btw, tenzij anders is vermeld.

Het tarievenoverzicht is een csv-bestand. Wilt u dit omzetten in een Excel-bestand? Lees meer op de pagina hoe zet u het tarievenoverzicht van csv-bestand om in een Excel-bestand?
Download volledig tarievenoverzicht

Adressen en gebouwen

Terug naar categorieën
 • BAG 2.0 Extract
  € 0,-
  • Abonnement BAG 2.0 Extract gemeenten
   per maand € 13,50
  • Abonnement BAG 2.0 Extract gemeenten, eenmalige kosten voor toegang tot BAG bestanden
   € 204,-
  • Abonnement BAG 2.0 Extract heel Nederland
   per maand € 13,50
  • Abonnement BAG 2.0 Extract heel Nederland, eenmalige kosten voor toegang tot BAG bestanden
   € 204,-
  • Abonnement dagelijkse mutaties
   per maand € 204,-
  • Abonnement dagelijkse mutaties, eenmalige kosten voor toegang tot BAG bestanden
   € 204,-
  • Eenmalige levering BAG 2.0 gemeente Extract
   € 204,-
 • BAG API Huidige Bevragingen
  gratis
 • BAG API Individuele Bevragingen
  gratis
 • BAG Digilevering
  gratis
 • BAG GeoPackage
  gratis
 • BAG Linked Data
  gratis
 • BAG Vector Tiles
  gratis
 • BAG Viewer
  gratis
 • BAG Web Feature Service – BAG WFS
  gratis
 • BAG Web Map Service - BAG WMS
  gratis
 • INSPIRE datasets
  gratis
  • INSPIRE dataset Adressen
   gratis
  • INSPIRE dataset Gebouwen
   gratis
 • Inzicht via de kaart
  vanaf € 0,22
  • Eigendom (verkorte informatie), per aangeklikt perceel
   € 0,22
  • Rechten, per aangeklikt perceel
   € 2,30
 • Objectinformatie
  vanaf € 0,-
  • Objectinformatie, WOZ-Deelobjecten, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, WOZ-Object, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, algemeen (adres, kadastrale kaart, kadastrale aanduiding, oppervlakte, gebruik, energielabel uit RVO.nl, actualiteit rechtensituatie), per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, buurtstatistieken, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, gemeentelijke lasten, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, koopsom, per adres
   € 0,43
  • Objectinformatie, omgeving (publiekrechtelijke beperkingen), per adres
   € 0,29
  • Objectinformatie, rechten (eigendom, bijzonderheden: bijvoorbeeld mandeligheid), per adres
   € 2,30
 • WOZ+ KadasterTaxTool
  gratis
 • WOZ API Huidige Bevragingen
  gratis
 • WOZ BevragingsApp
  gratis
 • WOZ Digilevering
  gratis
 • WOZ Individuele bevraging
  gratis
 • WOZ Massale bevraging
  gratis
 • WOZ RapportageApp
  gratis
 • WOZ Terugmeldingen
  gratis
 • Advies op maat
  op aanvraag
 • De koopstarter in beeld
  op aanvraag
 • Eigenaren mobiliseren
  op aanvraag
 • Gebiedsfoto
  op aanvraag
 • Gebiedsscan
  op aanvraag
 • Informatie over de agrarische grondmarkt
  op aanvraag
 • Onderzoek in opdracht
  op aanvraag
 • Rapportage woningmarkt
  op aanvraag
 • Snippergroen
  op aanvraag
 • Verkavelen met de Wilg
  op aanvraag
 • Verkavelen voor Groei
  op aanvraag
 • Wijkpaspoort voor de warmtetransitie
  op aanvraag

Akte en onderzoek

Terug naar categorieën
 • Bepaald type akte opvragen
  vanaf € 56,-
  • Bepaald type akte opvragen, onderzoek per object
   € 56,-
  • Kopie (afschrift) akte, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Kopie (afschrift) akte, per post
   € 20,55 
 • Bepaling in akte opvragen
  vanaf € 84,-
  • Bepaling in akte opvragen, een andere periode met een tijdvak van maximaal 50 jaar, per onderzoek
   € 168,-
  • Bepaling in akte opvragen, terug tot 1838, per onderzoek
   € 308,-
  • Bepaling in akte opvragen, terug tot 1950, per onderzoek
   € 168,-
  • Bepaling in akte opvragen, terug tot 1989, per onderzoek
   € 84,-
 • Complexaanduiding appartementen
  € 204,-
  • Afgekeurde appartementstekening, elektronisch aangeboden
   € 65,-
  • Afgekeurde appartementstekening, op papier aangeboden
   € 484,-
  • Complexaanduiding appartementen, annuleren aanvraag
   € 56,-
  • Complexaanduiding appartementen, intrekken splitsing
   € 56,-
  • Complexaanduiding appartementen, online servicegesprek (30 minuten)
   € 56,-
 • Controle doorhaling hypotheken of beslagen, per kwartier
  vanaf € 28,-
 • Dashboard notariaat
  vanaf € 98,-
  • Aantal akten van notarissen met een standplaats binnen en buiten de aangevraagde  burgerlijke- of kadastrale gemeente(n)
   per jaar € 24,50
  • Abonnement Dashboard notariaat, per half jaar
   € 196,-
  • Abonnement Dashboard notariaat, per jaar
   € 98,-
  • Abonnement Dashboard notariaat, per kwartaal
   € 392,-
  • Abonnement Dashboard notariaat, per maand
   € 1.176,-
  • Eenmalige levering Marktomvang hypotheek- en transportakte, minimumorderbedrag
   € 84,00
  • Eenmalige levering Marktomvang hypotheek- en transportakten, basistarief voor 1 burgerlijke- of kadastrale gemeente, per periode
   € 49,-
  • Eenmalige levering Marktomvang hypotheek- en transportakten, per extra burgerlijke- of kadastrale gemeente
   € 24,50
  • Extra burgerlijke- of kadastrale gemeente, per gemeente
   per jaar € 24,50
 • Erfdienstbaarhedenonderzoek
  • Een onderzoek naar erfdienstbaarheden teruggaand tot maximaal: 1 april 1950, (datum invoer getypte akten), per object
   € 176,-
  • Een onderzoek naar erfdienstbaarheden teruggaand tot maximaal: 1 oktober 1838, (datum ontstaan openbaar register), per object
   € 324,-
  • Kaart met actuele kadastrale percelen, per kaart
   € 30,05
  • Kopie (afschrift) akte, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Kopie (afschrift) akte, per post
   € 20,55
 • Erfdienstbaarhedenviewer
  • Erfdienstbaarhedenviewer per aanvraag
   € 22,50
 • Negatieve mededeling (geen onroerend goed op dit moment)
  vanaf € 16,45
  • Negatieve mededeling, per e-mail (pdf-bestand)
   € 16,45
  • Negatieve mededeling, per post
   € 18,65 
 • Specifiek stuk opvragen
  € 56,-
 • Verkrijgingsakte of laatst ingeschreven akte
  € 56,-
  • Kopie (afschrift) akte, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Kopie (afschrift) akte, per post
   € 20,55 
  • Verkrijgingsakte of laatst ingeschreven akte, onderzoek per object
   € 56,-
 • Vroegere eigenaren opvragen
  € 84,-
  • Vroeger eigenaren opvragen, terug tot 1950, per onderzoek
   € 168,-
  • Vroegere eigenaren opvragen, een andere periode met een tijdvak van maximaal 50 jaar, per onderzoek
   € 168,-
  • Vroegere eigenaren opvragen, terug tot 1838, per onderzoek
   € 308,-
  • Vroegere eigenaren opvragen, terug tot 1989, per onderzoek
   € 84,-
 • Vroegere percelen opvragen per object
  vanaf € 56,-
 • Deze producten vindt u op onze particuliere site.
 • Aanvragen BRK Levering
  • Eerste of eenmalige levering, meer dan 1.000.000 objecten, per object
   € 0,85
  • Eerste of eenmalige levering, tot 1.000.000 objecten, per object
   € 1,13
  • Eerste of eenmalige levering, tot 100.000 objecten, per object
   € 1,36
  • Extra abonnement naast bestaand abonnement
   € 448,-
  • Gebiedsuitbreiding bij bestaand abonnement
   € 3,35
  • Gebiedsuitbreiding bij bestaand abonnement, onder budgetfinanciering
 • Aanvragen BRK Levering 2.0
  • Abonnement, per 1000 objecten, per kalenderjaar
   € 240,-
  • Eerste of eenmalige levering, bij meer dan 1.000.000 objecten
   € 0,85
  • Eerste of eenmalige levering, tot 1.000.000 objecten
   € 1,13
  • Eerste of eenmalige levering, tot 100.000 objecten
   € 1,36
  • Eerste of eenmalige levering, via budgetfinanciering
  • Extra abonnement naast een bestaand abonnement
   € 448,-
  • Gebiedsuitbreiding bij bestaand abonnement, per object
   € 3,35
  • Gebiedsuitbreiding bij bestaand abonnement, via budgetfinanciering
 • Aanvragen proefabonnement BRK Levering
  gratis
 • Adressen met hypotheek
  vanaf € 84,-
  • Adressen met hypotheek, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Adressen met hypotheek, per adres
   € 1,65
 • Agrarisch rapport
  vanaf € 63,50
  • Agrarisch rapport (bij geen Mijn Kadaster)
  • Agrarisch rapport, tot 15 percelen
   € 63,50
  • Agrarisch rapport, tot 30 percelen
   € 85,50
  • Agrarisch rapport, tot 45 percelen
   € 107,50
  • Agrarisch rapport, tot 60 percelen
   € 129,50
  • Agrarisch rapport, tot 75 percelen
   € 151,50
  • Agrarisch rapport, tot 90 percelen
   € 173,50
 • Bedrijfsmatige transacties
  vanaf € 1,65
  • Bedrijfsmatige transacties, basistarief per transactie
   € 1,65
  • Bedrijfsmatige transacties, kadastrale informatie: verkrijger
   € 0,22
  • Bedrijfsmatige transacties, kadastrale informatie: vervreemder
   € 0,22
  • Bedrijfsmatige transacties, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Bedrijfsmatige transacties, objectinformatie: BAG-objectverwijzing, bouwjaar en oppervlakte (eenmalig)
   € 204,-
  • Bedrijfsmatige transacties, objectinformatie: woningtypering
   € 0,05
 • BRK Bevragen (via budgetfinanciering)
  gratis
 • BRK Notificaties
  • BRK Notificaties, per object, per 12 maanden
   € 1,13
 • Contractloos, per adres/BAG-ID
  € 0,76
 • Eigenaarsinformatie, per object
  € 3,35
  • Eigenaarsinformatie, gewaarmerkt exemplaar, per object
   € 20,55
 • Eigendommenlijst op maat, via offerte
  vanaf € 84,-
  • Eigendommenlijst op maat, per object
   € 0,12
  • Eigendommenlijst op maat, tenaamstelling
   vanaf € 28,-
 • Eigendomsinformatie, per object
  € 3,35
  • Eigendomsinformatie, gewaarmerkt exemplaar, per object
   € 20,55
 • Eigendomskaart - Eigenarenkaart
  vanaf € 84,-
  • Eigenarenkaart via Mijn Kadaster (Kadata Internet), per perceel
   € 1,47
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, abonnement na de 1e levering voor 1.000 percelen
   per jaar € 290,-
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, abonnement, minimale verwerkingskosten
   € 84,-
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, eerste of eenmalige levering, minimale verwerkingskosten
   € 84,-
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, eerste of eenmalige levering, per perceel
   € 1,47
 • Herlevering mutatieberichten downloadservice BRK Levering
  op aanvraag
 • Hypotheekinformatie, per object
  € 3,35
  • Hypotheekinformatie, gewaarmerkt exemplaar, per object
   € 20,55
 • Inzicht via de kaart
  vanaf € 0,22
  • Eigendom (verkorte informatie), per aangeklikt perceel
   € 0,22
  • Rechten, per aangeklikt perceel
   € 2,30
 • Kadastrale kaart, per uittreksel
  vanaf € 2,05
  • Kadastrale kaart op papier, op A0-formaat
   € 66,65
  • Kadastrale kaart op papier, op A3- of A4-formaat
   € 19,25
  • Kadastrale kaart, afhalen bij Kadasterkantoor
   € 35,05
  • Kadastrale kaart, per e-mail (pdf-bestand)
   € 17,05
  • Kadastrale kaart, per post
   € 19,25
 • Koopsominformatie, per adres, via de Koopsom API
  vanaf € 0,43
  • Koopsominformatie, per postcode, via de webwinkel
   € 3,35
 • Objectinformatie
  vanaf € 0,-
  • Objectinformatie, WOZ-Deelobjecten, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, WOZ-Object, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, algemeen (adres, kadastrale kaart, kadastrale aanduiding, oppervlakte, gebruik, energielabel uit RVO.nl, actualiteit rechtensituatie), per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, buurtstatistieken, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, gemeentelijke lasten, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, koopsom, per adres
   € 0,43
  • Objectinformatie, omgeving (publiekrechtelijke beperkingen), per adres
   € 0,29
  • Objectinformatie, rechten (eigendom, bijzonderheden: bijvoorbeeld mandeligheid), per adres
   € 2,30
 • Objectlijst persoon, per lijst
  € 3,35
  • Maatwerk eigendommenlijst, via offerte
   vanaf € 84,-
 • Overzicht mutaties downloadservice BRK Levering
  gratis
 • Stand met actuele persoonsgegevens BRK Levering
  € 224,-
 • Vergunningenkaart
  vanaf € 84,00
  • Vergunningenkaart, eerste of eenmalige levering, minimale verwerkingskosten
   € 84,00
  • Vergunningenkaart, eerste of eenmalige levering, per perceel
   € 0,26
 • Woningrapport
  € 20,-
 • 3D Basisvoorziening
  gratis
  • 3D Basisbestand Gebouwen
  • 3D Basisbestand Volledig
  • 3D Hoogtestatistieken Gebouwen
 • 3D Geluidbestand
  gratis
  • 3D Geluid Bodemvlakken
  • 3D Geluid Gebouwen
  • 3D Geluid TIN/Hoogtelijnen
 • Adrescoördinaten Nederland
  vanaf € 84,-
  • Adrescoördinaten Nederland, abonnement
  • Adrescoördinaten Nederland, kosten per adres
   vanaf € 0,01
  • Adrescoördinaten Nederland, maximumorderbedrag
   € 610,-
  • Adrescoördinaten Nederland, minimumorderbedrag
   € 84,-
 • BGT Vector Tiles
  gratis
 • BRT Achtergrondkaart
  gratis
 • Certificeren GNSS-referentiestation
  € 370,-
  • Voor 1 tot en met 5 stations, per station
   € 370,-
  • Voor het 11e t/m het 15e station, per station
   € 222,-
  • Voor het 16e t/m het 20e station, per station
   € 148,-
  • Voor het 21e station en verder, per station
   € 74,-
  • Voor het 6e t/m het 10e station, per station
   € 296,-
 • NL Maps
  gratis
 • TOPnamen
  gratis
 • TOPNL
  gratis
 • TOPraster
  gratis
  • TOPraster in ander formaat dan GEO-TIFF-formaat
 • Vlakkenkaart en Centroïdenkaart
  vanaf € 84,-
  • Centroïdenkaart, maximumorderbedrag
   € 694,-
  • Centroïdenkaart, per postcodegebied, kadastrale sectie, woonplaats, kadastrale gemeente, burgerlijke gemeente of bijbladen
   € 0,01
  • Vlakkenkaart en Centroïdenkaart, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Vlakkenkaart, maximumorderbedrag
   € 260,00
  • Vlakkenkaart, per kadastrale sectie, woonplaats, kadastrale gemeente of bijblad of per burgerlijke gemeente
   € 1,16
 • Calamiteitenmelding
  € 11,00
 • KLIC-melding (Graafmelding)
  € 11,00
 • KLIC-viewer (online, mobiele app en desktop)
  gratis
 • Oriëntatieverzoek
  € 11,00
 • Deze producten vindt u op onze particuliere site.

Inschrijven stukken

Terug naar categorieën
 • Controle doorhaling hypotheken of beslagen, per kwartier
  vanaf € 28,-
 • In depot geven van stukken in papieren vorm
  • In depot geven van stukken in papieren vorm - Geen appartementstekeningen die bij een stuk horen die u elektronisch ter inschrijving aanbiedt
   € 134,-
 • Inschrijven akte schip of luchtvaartuig – stuk bevat een levering of leidt tot de wijziging van een rechthebbende
  • Inschrijven akte, per akte, aangeboden op papier
   € 196,-
  • Inschrijven akte, per akte, elektronisch aangeboden
   € 165,-
 • Inschrijven akte van bekrachtiging of stuk over een rechterlijke uitspraak
  • Inschrijven akte van bekrachtiging of stuk over een rechterlijke uitspraak , per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 72,-
  • Inschrijven akte van bekrachtiging of stuk over een rechterlijke uitspraak, per akte, elektronisch aangeboden op papier
   € 103,-
 • Inschrijven beperking beschikkingsbevoegdheid zoals onderbewindstelling of ondercuratelestelling
  • Inschrijven beperking beschikkingsbevoegdheid zoals onderbewindstelling of ondercuratelestelling, per akte
   gratis
 • Inschrijven doorhaling proces-verbaal van inbeslagneming
  • Inschrijven doorhaling proces-verbaal van inbeslagneming, per akte, aangeboden op papier
   € 58,50
  • Inschrijven doorhaling proces-verbaal van inbeslagneming, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 27,50
 • Inschrijven koopakte voorafgaande aan de levering
  • Inschrijven koopakte voorafgaande aan de levering, per akte, aangeboden op papier
   € 103,-
  • Inschrijven koopakte voorafgaande aan de levering, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 72,-
  • Inschrijven koopakte voorafgaande aan de levering, per akte, elektronisch aangeboden via KIK
   € 40,50
 • Inschrijven proces-verbaal van inbeslagneming
  • Inschrijven proces-verbaal van inbeslagneming, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 72,-
  • Inschrijven proces-verbaal van inbeslagneming, per akte, elektronisch aangeboden op papier
   € 103,-
 • Inschrijven rectificatie
  • Inschrijven rectificatie, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 72,-
  • Inschrijven rectificatie, per akte, elektronisch aangeboden op papier
   € 103,-
 • Inschrijven registratie of afstand huwelijksgemeenschap
  • Inschrijven afstand huwelijksgemeenschap, per akte
   gratis
  • Inschrijven registratie huwelijksgemeenschap, per akte
   gratis
 • Inschrijven stuk over doorhaling van het recht van hypotheek
  • Inschrijven stuk doorhaling recht van hypotheek, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 27,50
  • Inschrijven stuk doorhaling recht van hypotheek, per akte, elektronisch aangeboden op papier
   € 58,50
  • Inschrijven stuk doorhaling recht van hypotheek, per akte, elektronisch aangeboden via KIK
   gratis
 • Inschrijven stuk - stuk bevat geen levering en leidt niet tot een wijziging van rechthebbende
  • Inschrijven overig stuk, per akte, aangeboden op papier
   € 103,-
  • Inschrijven overig stuk, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 72,-
  • Inschrijven overig stuk, per akte, elektronisch aangeboden via KIK
   € 40,50
 • Inschrijven verklaring van erfrecht
  • Inschrijven verklaring van erfrecht, per akte
   gratis
 • Inschrijven verklaring van waardeloosheid of doorhaling van een overig stuk - stuk leidt niet tot een wijziging van rechthebbende
  • Inschrijven verklaring van waardeloosheid of doorhaling van een stuk, per akte, aangeboden op papier
   € 58,50
  • Inschrijven verklaring van waardeloosheid of doorhaling van een stuk, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 27,50
 • Inschrijven vestiging van het recht van hypotheek
  • Inschrijven vestiging van het recht van hypotheek, per akte, aangeboden op papier
   € 196,-
  • Inschrijven vestiging van het recht van hypotheek, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 165,-
  • Inschrijven vestiging van het recht van hypotheek, per akte, elektronisch aangeboden via KIK
   € 94,50
 • Inschrijven wijziging splitsing of ondersplitsing in appartementsrechten
  • Inschrijven wijziging (onder)splitsing in appartementsrechten, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 72,-
  • Inschrijven wijziging splitsing of ondersplitsing in appartementsrechten, per akte, aangeboden op papier
   € 103,-
 • OZ3 - Betekening verwerken en verzenden
  • Betekening verwerken en verzenden, per kwartier
   € 28,-
 • OZ4 - Inschrijven akte met gedeeltelijke kadastrale percelen- stuk bevat een levering of leidt tot de wijziging van een rechthebbende
  • Inschrijven akte met gedeeltelijke kadastrale percelen, per akte, aangeboden op papier
   € 196,-
  • Inschrijven akte met gedeeltelijke kadastrale percelen, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 165,-
  • Inschrijven akte met gedeeltelijke kadastrale percelen, vermeerderd met het meettarief, per over te dragen gedeelte van een perceel
   € 1.430,-
 • OZ4 - Inschrijven akte met gehele percelen - stuk bevat een levering of leidt tot de wijziging van een rechthebbende
  • Inschrijven akte met gehele percelen, per akte, aangeboden op papier
   € 196,-
  • Inschrijven akte met gehele percelen, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 165,-
  • Inschrijven akte met gehele percelen, per akte, elektronisch aangeboden via KIK
   € 94,50
 • OZ4 - Inschrijven akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte - stuk bevat een levering of leidt tot de wijziging van een rechthebbende
  • Inschrijven akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte, per akte, aangeboden op papier
   € 196,-
  • Inschrijven akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 165,-
  • Inschrijven akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte, per akte, elektronisch aangeboden via KIK
   € 94,50
  • Inschrijven akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte, vermeerderd met het verificatietarief per perceel met een voorlopige kadastrale grens - overige percelen, per perceel
   € 790,-
  • Inschrijven akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte, vermeerderd met het verificatietarief per perceel met een voorlopige kadastrale grens -grootte van max. 100m2 en koopsom/waarde/tegenprestatie van max. € 6.500,00, per perceel
   € 76,-
 • OZ4 - Inschrijven akte van splitsing in appartementsrechten
  • Inschrijven akte van splitsing in appartementsrechten, per akte, aangeboden op papier
   € 196,-
  • Inschrijven akte van splitsing in appartementsrechten, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 165,-
 • OZ4 - Inschrijven besluit publiekrechtelijke beperking
  • Inschrijven besluit publiekrechtelijke beperking, per stuk, aangeboden op papier
   € 58,50
  • Inschrijven besluit publiekrechtelijke beperking, per stuk, elektronisch aangeboden niet via het BRK-PB portaal
   € 27,50
  • Inschrijven besluit publiekrechtelijke beperking, per stuk, elektronisch aangeboden via het BRK-PB portaal
   € 15,20

Kaarten en luchtfoto's

Terug naar categorieën
 • Deze producten vindt u op onze particuliere site.
 • Adrescoördinaten Nederland
  vanaf € 84,-
  • Adrescoördinaten Nederland, abonnement
  • Adrescoördinaten Nederland, kosten per adres
   vanaf € 0,01
  • Adrescoördinaten Nederland, maximumorderbedrag
   € 610,-
  • Adrescoördinaten Nederland, minimumorderbedrag
   € 84,-
 • Adressen met hypotheek
  vanaf € 84,-
  • Adressen met hypotheek, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Adressen met hypotheek, per adres
   € 1,65
 • Agrarische transacties
  • Agrarische transacties, basistarief per transactie
   € 1,65
  • Agrarische transacties, kadastrale informatie: verkrijger, per object
   € 0,22
  • Agrarische transacties, kadastrale informatie: vervreemder, per object
   € 0,22
  • Agrarische transacties, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Agrarische transacties, objectinformatie: BAG-objectverwijzing bouwjaar en oppervlakte, eenmalig
    € 204,-
  • Agrarische transacties, objectinformatie: woningtypering, per object
   € 0,05
 • Agrarisch rapport
  vanaf € 63,50
  • Agrarisch rapport (bij geen Mijn Kadaster)
  • Agrarisch rapport, tot 15 percelen
   € 63,50
  • Agrarisch rapport, tot 30 percelen
   € 85,50
  • Agrarisch rapport, tot 45 percelen
   € 107,50
  • Agrarisch rapport, tot 60 percelen
   € 129,50
  • Agrarisch rapport, tot 75 percelen
   € 151,50
  • Agrarisch rapport, tot 90 percelen
   € 173,50
 • Bedrijfsmatige transacties
  vanaf € 1,65
  • Bedrijfsmatige transacties, basistarief per transactie
   € 1,65
  • Bedrijfsmatige transacties, kadastrale informatie: verkrijger
   € 0,22
  • Bedrijfsmatige transacties, kadastrale informatie: vervreemder
   € 0,22
  • Bedrijfsmatige transacties, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Bedrijfsmatige transacties, objectinformatie: BAG-objectverwijzing, bouwjaar en oppervlakte (eenmalig)
   € 204,-
  • Bedrijfsmatige transacties, objectinformatie: woningtypering
   € 0,05
 • Contractloos, per adres/BAG-ID
  € 0,76
 • Dashboard notariaat
  vanaf € 98,-
  • Aantal akten van notarissen met een standplaats binnen en buiten de aangevraagde  burgerlijke- of kadastrale gemeente(n)
   per jaar € 24,50
  • Abonnement Dashboard notariaat, per half jaar
   € 196,-
  • Abonnement Dashboard notariaat, per jaar
   € 98,-
  • Abonnement Dashboard notariaat, per kwartaal
   € 392,-
  • Abonnement Dashboard notariaat, per maand
   € 1.176,-
  • Eenmalige levering Marktomvang hypotheek- en transportakte, minimumorderbedrag
   € 84,00
  • Eenmalige levering Marktomvang hypotheek- en transportakten, basistarief voor 1 burgerlijke- of kadastrale gemeente, per periode
   € 49,-
  • Eenmalige levering Marktomvang hypotheek- en transportakten, per extra burgerlijke- of kadastrale gemeente
   € 24,50
  • Extra burgerlijke- of kadastrale gemeente, per gemeente
   per jaar € 24,50
 • De koopstarter in beeld
  op aanvraag
 • Eigendommenlijst op maat, via offerte
  vanaf € 84,-
  • Eigendommenlijst op maat, per object
   € 0,12
  • Eigendommenlijst op maat, tenaamstelling
   vanaf € 28,-
 • Eigendomskaart - Eigenarenkaart
  vanaf € 84,-
  • Eigenarenkaart via Mijn Kadaster (Kadata Internet), per perceel
   € 1,47
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, abonnement na de 1e levering voor 1.000 percelen
   per jaar € 290,-
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, abonnement, minimale verwerkingskosten
   € 84,-
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, eerste of eenmalige levering, minimale verwerkingskosten
   € 84,-
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, eerste of eenmalige levering, per perceel
   € 1,47
 • Gebiedsfoto
  op aanvraag
 • Gemiddelde koopsom
  vanaf € 84,-
  • Gemiddelde koopsom (uitgebreidere informatie, gegevens ouder dan 5 jaar (tot 1993) of geen Mijn Kadaster)
  • Gemiddelde koopsom, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Gemiddelde koopsom, per postcode
   € 0,76
 • Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt
  per jaar vanaf € 9000,-
  • Hypothekenscan op gemeentelijk niveau
   per jaar € 25.200,-
  • Hypothekenscan op landelijk niveau
   per jaar € 9000,-
  • Hypothekenscan op postcodeniveau van alleen de 4 cijfers van de postcode
   per jaar € 35.400,-
  • Hypothekenscan op postcodeniveau van de volledige postcode
   per jaar € 44.400,-
  • Hypothekenscan op provinciaal niveau
   per jaar € 15.000,-
 • Indicatie eigen huis
  vanaf € 84,-
  • Indicatie eigen huis per adres inclusief laatste koopjaar en koopsom, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Indicatie eigen huis per adres inclusief laatste koopjaar en koopsom, per indicatie
   € 1,65
  • Indicatie eigen huis per adres, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Indicatie eigen huis per adres, per indicatie
   € 0,05
  • Indicatie eigen huis per gebied, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Indicatie eigen huis per gebied, per waarde
   € 0,76
 • Informatie over de agrarische grondmarkt
  op aanvraag
 • Inzicht via de kaart
  vanaf € 0,22
  • Eigendom (verkorte informatie), per aangeklikt perceel
   € 0,22
  • Rechten, per aangeklikt perceel
   € 2,30
 • Koopsominformatie, per adres, via de Koopsom API
  vanaf € 0,43
  • Koopsominformatie, per postcode, via de webwinkel
   € 3,35
 • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart
  vanaf € 84,-
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, minimale leveringskosten
   € 84,-
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, per 100 percelen op de kaart
   € 28,-
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, per bijbehorende akte
   € 3,35
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, per perceel op de kaart
   € 1,47
 • Objectinformatie
  vanaf € 0,-
  • Objectinformatie, WOZ-Deelobjecten, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, WOZ-Object, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, algemeen (adres, kadastrale kaart, kadastrale aanduiding, oppervlakte, gebruik, energielabel uit RVO.nl, actualiteit rechtensituatie), per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, buurtstatistieken, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, gemeentelijke lasten, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, koopsom, per adres
   € 0,43
  • Objectinformatie, omgeving (publiekrechtelijke beperkingen), per adres
   € 0,29
  • Objectinformatie, rechten (eigendom, bijzonderheden: bijvoorbeeld mandeligheid), per adres
   € 2,30
 • Objectlijst persoon, per lijst
  € 3,35
  • Maatwerk eigendommenlijst, via offerte
   vanaf € 84,-
 • Referentiepanden, per gevonden transactie
  € 1,36
 • Taxatielijst
  vanaf € 225,47
  • Taxatielijst, handelingskosten
   € 224,-
  • Taxatielijst, per koppeling met BAG of Ruimtelijke plannen
   € 0,05
  • Taxatielijst, per perceel
   € 1,47
  • Taxatielijst, per perceel van de Eigendomskaart
   € 1,47
 • Transacties verkochte huurwoningen
  vanaf € 84,-
  • Transacties verkochte huurwoningen, abonnement per maand of jaar
  • Transacties verkochte huurwoningen, kadastrale informatie: verkrijger
   € 0,22
  • Transacties verkochte huurwoningen, kadastrale informatie: vervreemder
   € 0,22
  • Transacties verkochte huurwoningen, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Transacties verkochte huurwoningen, objectinformatie: BAG-objectverwijzing, bouwjaar en oppervlakte (eenmalig)
   € 204,-
  • Transacties verkochte huurwoningen, objectinformatie: woningtypering
   € 0,05
 • Verhuisbewegingen
  vanaf € 84,-
  • Verhuisbewegingen, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Verhuisbewegingen, per verhuisbeweging
   € 0,76
 • Vlakkenkaart en Centroïdenkaart
  vanaf € 84,-
  • Centroïdenkaart, maximumorderbedrag
   € 694,-
  • Centroïdenkaart, per postcodegebied, kadastrale sectie, woonplaats, kadastrale gemeente, burgerlijke gemeente of bijbladen
   € 0,01
  • Vlakkenkaart en Centroïdenkaart, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Vlakkenkaart, maximumorderbedrag
   € 260,00
  • Vlakkenkaart, per kadastrale sectie, woonplaats, kadastrale gemeente of bijblad of per burgerlijke gemeente
   € 1,16
 • Woningtransacties
  vanaf € 84,-
  • Woningtransacties, basistarief per transactie
   € 1,65
  • Woningtransacties, kadastrale informatie: verkrijger
   € 0,22
  • Woningtransacties, kadastrale informatie: vervreemder
   € 0,22
  • Woningtransacties, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Woningtransacties, objectinformatie: BAG-objectverwijzing, bouwjaar en oppervlakte (eenmalig)
   € 204,-
  • Woningtransacties, objectinformatie: woningtypering
   € 0,05
 • Abonnement Mijn Kadaster
 • Kadaster Archiefviewer
  per maand € 2,75
  • Kadaster Archiefviewer, eenmalige aansluitkosten
   € 105,-
 • Kadaster-on-line en Kadata Internet
  vanaf € 36,60
  • Kadaster-on-line en Kadata Internet, via automatische incasso, per kalenderjaar
   € 36,60
  • Kadaster-on-line en Kadata Internet, zonder automatische incasso, per kalenderjaar
   € 73,20
 • Netwerkaanduiding vaststellen en indepotname netwerktekening
  € 270,-
 • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart
  vanaf € 84,-
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, minimale leveringskosten
   € 84,-
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, per 100 percelen op de kaart
   € 28,-
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, per bijbehorende akte
   € 3,35
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, per perceel op de kaart
   € 1,47
 • Netwerktekening laten maken
  vanaf € 265,11
  • Actualiseren ingeschreven netwerktekening, behandelingskosten per aanvraag
   vanaf € 224,-
  • Actualiseren ingeschreven netwerktekening, per tekening (per plot)
   vanaf € 41,-
  • Actualiseren nog niet in depot gegeven netwerktekening, behandelingskosten per aanvraag
   € 224,-
  • Netwerktekening laten maken, behandelingskosten per aanvraag
   € 224,-
  • Netwerktekening laten maken, per afgebeelde hectare kadastrale kaart
   vanaf € 0,11
  • Netwerktekening laten maken, per tekening (per plot)
   vanaf € 41,-
 • Onderzoek naar netwerken
  € 84,00
  • Kopie (afschrift) akte, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Kopie (afschrift) akte, per post
   € 20,55
  • Kopie (afschrift) akte, via Mijn Kadaster
   € 3,35
  • Onderzoek eerdere registratie netwerk
   € 84,00
  • Onderzoek geregistreerd netwerk perceel
   € 84,00
  • Onderzoek naar rechten op netwerken
   € 84,00

Percelen en grenzen

Terug naar categorieën
 • Grensreconstructie
  vanaf € 520,-
  • Grensreconstructie per hoekpunt
   € 260,-
  • Grensreconstructie, annuleren
   € 224,-
  • Grensreconstructie, grens 0501-1000m
   € 1.040,- (2 x het tarief)
  • Grensreconstructie, grens 1001-1500m
   € 1.560,- (3 x het tarief)
  • Grensreconstructie, grens 1501-2000m
   € 2.080,- (4 x het tarief)
 • Hulpkaart
  vanaf € 17,05
 • Samenvoegen van percelen
  • Samenvoegen van percelen met de applicatie Verenig, per nieuw gevormd perceel
   gratis
  • Samenvoegen van percelen op een andere manier, per nieuw gevormd perceel
   € 104,-
 • Splitsen van percelen
  € 475,-
  • Splitsen van percelen annuleren, landmeter is al gestart in het terrein
   € 475,-
  • Splitsen van percelen annuleren, opdracht is nog niet door ons verwerkt
   gratis
  • Splitsen van percelen annuleren, voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart
   € 224,- 
  • Splitsen van percelen, 50 of meer nieuwe percelen, via offerte
   vanaf € 391,-
 • Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens
  € 307,-
  • Aanleveren meetgegevens vanaf 50 percelen, per nieuw gevormd perceel
   € 223,-
  • Vergoeding bij zelf aanleveren meetgegevens, per perceel
   € 168,-
 • Splitsing t.b.v. grenscorrectie
  € 176,-
  • Grenscorrectie annuleren, landmeter is al gestart in het terrein
   € 176,-
  • Grenscorrectie annuleren, opdracht is nog niet door ons verwerkt
   gratis
  • Grenscorrectie annuleren, voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart
   € 224,-
  • Splitsing t.b.v. grenscorrectie, voor 50 of meer percelen, via offerte
   vanaf € 176,-
 • Veldwerk
  € 47,50
 • Voorlopige kadastrale grenzen (Splits)
  vanaf € 119,-
  • Kadaster maakt perceel definitief, bij perceel groter dan 100 m² of bij hogere koopsom dan € 6.500,-, per definitief gevormd perceel
   € 790,-
  • Kadaster maakt perceel definitief, bij perceel van maximaal 100 m² met maximale koopsom van 6.500,-, per definitief gevormd perceel
   € 76,-
  • Voorlopige kadastrale grenzen vormen met Splits, per nieuw te vormen perceel.
   € 119,-

Schepen en luchtvaartuigen

Terug naar categorieën
 • Bewijs doorhaling teboekstelling schip
  € 20,55
 • Bewijs van doorhaling teboekstelling luchtvaartuig
  € 20,55
  • Bewijs van doorhaling teboekstelling luchtvaartuig, per mail (pdf-bestand)
   € 20,55
  • Bewijs van doorhaling teboekstelling luchtvaartuig, per post
   € 20,55
 • Boot registreren: teboekstelling schip
  € 550,-
 • Doorhaling teboekstelling luchtvaartuig
  gratis
 • Doorhaling teboekstelling schip
  gratis
 • Eigendomsinformatie luchtvaartuig
  vanaf € 18,35
  • Eigendomsinformatie luchtvaartuig, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Eigendomsinformatie luchtvaartuig, per post
   € 20,55
 • Eigendomsinformatie schip
  vanaf € 18,35
  • Eigendomsinformatie schip, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Eigendomsinformatie schip, per post
   € 20,55
 • Hernieuwd aanbrengen brandmerk
  vanaf € 305,-
  • Hernieuwd aanbrengen van brandmerk in combinatie met microdots aanbrengen
   € 442,-
 • Hypotheekinformatie luchtvaartuig
  vanaf € 18,35
  • Hypotheekinformatie luchtvaartuig, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Hypotheekinformatie luchtvaartuig, per post
   € 20,55
 • Hypotheekinformatie schip
  vanaf € 18,35
  • Hypotheekinformatie schip, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Hypotheekinformatie schip, per post
   € 20,55
 • Microdots aanbrengen op een boot
  vanaf € 137,-
  • Microdots aanbrengen in combinatie met hernieuwd aanbrengen van brandmerk
   € 442,-
 • Verklaring van niet-teboekstelling luchtvaartuig
  € 56,-
  • Verklaring van niet-teboekstelling luchtvaartuig, per mail (pdf-bestand)
   € 56,-
  • Verklaring van niet-teboekstelling luchtvaartuig, per post
   € 56,00
 • Verklaring van niet-teboekstelling schip
  € 56,-
 • Verklaring van niet-voltooiing schip
  € 56,-
 • Vliegtuig of helikopter: teboekstelling luchtvaartuig
  € 165,-
 • Wijziging teboekstelling luchtvaartuig
  gratis
 • Wijziging teboekstelling schip
  gratis
 • Agrarische transacties
  • Agrarische transacties, basistarief per transactie
   € 1,65
  • Agrarische transacties, kadastrale informatie: verkrijger, per object
   € 0,22
  • Agrarische transacties, kadastrale informatie: vervreemder, per object
   € 0,22
  • Agrarische transacties, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Agrarische transacties, objectinformatie: BAG-objectverwijzing bouwjaar en oppervlakte, eenmalig
    € 204,-
  • Agrarische transacties, objectinformatie: woningtypering, per object
   € 0,05
 • Gemiddelde koopsom
  vanaf € 84,-
  • Gemiddelde koopsom (uitgebreidere informatie, gegevens ouder dan 5 jaar (tot 1993) of geen Mijn Kadaster)
  • Gemiddelde koopsom, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Gemiddelde koopsom, per postcode
   € 0,76
 • Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt
  per jaar vanaf € 9000,-
  • Hypothekenscan op gemeentelijk niveau
   per jaar € 25.200,-
  • Hypothekenscan op landelijk niveau
   per jaar € 9000,-
  • Hypothekenscan op postcodeniveau van alleen de 4 cijfers van de postcode
   per jaar € 35.400,-
  • Hypothekenscan op postcodeniveau van de volledige postcode
   per jaar € 44.400,-
  • Hypothekenscan op provinciaal niveau
   per jaar € 15.000,-
 • Indicatie eigen huis
  vanaf € 84,-
  • Indicatie eigen huis per adres inclusief laatste koopjaar en koopsom, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Indicatie eigen huis per adres inclusief laatste koopjaar en koopsom, per indicatie
   € 1,65
  • Indicatie eigen huis per adres, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Indicatie eigen huis per adres, per indicatie
   € 0,05
  • Indicatie eigen huis per gebied, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Indicatie eigen huis per gebied, per waarde
   € 0,76
 • Inzicht via de kaart
  vanaf € 0,22
  • Eigendom (verkorte informatie), per aangeklikt perceel
   € 0,22
  • Rechten, per aangeklikt perceel
   € 2,30
 • Objectinformatie
  vanaf € 0,-
  • Objectinformatie, WOZ-Deelobjecten, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, WOZ-Object, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, algemeen (adres, kadastrale kaart, kadastrale aanduiding, oppervlakte, gebruik, energielabel uit RVO.nl, actualiteit rechtensituatie), per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, buurtstatistieken, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, gemeentelijke lasten, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, koopsom, per adres
   € 0,43
  • Objectinformatie, omgeving (publiekrechtelijke beperkingen), per adres
   € 0,29
  • Objectinformatie, rechten (eigendom, bijzonderheden: bijvoorbeeld mandeligheid), per adres
   € 2,30
 • Referentiepanden, per gevonden transactie
  € 1,36
 • Taxatielijst
  vanaf € 225,47
  • Taxatielijst, handelingskosten
   € 224,-
  • Taxatielijst, per koppeling met BAG of Ruimtelijke plannen
   € 0,05
  • Taxatielijst, per perceel
   € 1,47
  • Taxatielijst, per perceel van de Eigendomskaart
   € 1,47
 • Transacties verkochte huurwoningen
  vanaf € 84,-
  • Transacties verkochte huurwoningen, abonnement per maand of jaar
  • Transacties verkochte huurwoningen, kadastrale informatie: verkrijger
   € 0,22
  • Transacties verkochte huurwoningen, kadastrale informatie: vervreemder
   € 0,22
  • Transacties verkochte huurwoningen, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Transacties verkochte huurwoningen, objectinformatie: BAG-objectverwijzing, bouwjaar en oppervlakte (eenmalig)
   € 204,-
  • Transacties verkochte huurwoningen, objectinformatie: woningtypering
   € 0,05
 • Verhuisbewegingen
  vanaf € 84,-
  • Verhuisbewegingen, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Verhuisbewegingen, per verhuisbeweging
   € 0,76
 • Woningtransacties
  vanaf € 84,-
  • Woningtransacties, basistarief per transactie
   € 1,65
  • Woningtransacties, kadastrale informatie: verkrijger
   € 0,22
  • Woningtransacties, kadastrale informatie: vervreemder
   € 0,22
  • Woningtransacties, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Woningtransacties, objectinformatie: BAG-objectverwijzing, bouwjaar en oppervlakte (eenmalig)
   € 204,-
  • Woningtransacties, objectinformatie: woningtypering
   € 0,05
 • Woningtypering, per adres
  € 0,05
  • Woningtypering (bijvoorbeeld zonder Mijn Kadaster)
  • Woningtypering, minimumorderbedrag via offerteformulier
   € 84,-
 • Deze producten vindt u op onze particuliere site.

Vraag en antwoord

In het csv-bestand staat alle informatie over de tarieven in 1 cel. Wilt u dit splitsen in meerdere cellen voor meer overzicht? Volg dan ons stappenplan:

 1. Download het tarievenoverzicht.
 2. Selecteer kolom A. Klik hiervoor op de letter A in de 1e kolom.
 3. Klik op het tabblad Gegevens op Tekst naar kolommen.
 4. Selecteer in het pop-up venster Gescheiden en klik op Volgende.
 5. Vink vervolgens Tab uit en Komma aan.
 6. Klik op Volgende en Voltooien.

Zoekt u een product, maar staat deze niet in het overzicht? Ga dan naar de tarieven op het particuliere deel van onze site.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.