Op deze pagina vindt u een overzicht van onze tarieven.

Overzicht tarieven

Tarieven 2024

Alle tarieven voor onze diensten en producten zijn vrij van btw, tenzij anders is vermeld.

Het tarievenoverzicht is een csv-bestand. Wilt u dit omzetten in een Excel-bestand? Lees meer op de pagina hoe zet u het tarievenoverzicht van csv-bestand om in een Excel-bestand?
Download volledig tarievenoverzicht

Adressen en gebouwen

Terug naar categorieën
 • BAG 2.0 Extract
  € 0,-
  • Abonnement BAG 2.0 Extract gemeenten
   per maand € 13,50
  • Abonnement BAG 2.0 Extract gemeenten, eenmalige kosten voor toegang tot BAG bestanden
   € 204,-
  • Abonnement BAG 2.0 Extract heel Nederland
   per maand € 13,50
  • Abonnement BAG 2.0 Extract heel Nederland, eenmalige kosten voor toegang tot BAG bestanden
   € 204,-
  • Abonnement dagelijkse mutaties
   per maand € 204,-
  • Abonnement dagelijkse mutaties, eenmalige kosten voor toegang tot BAG bestanden
   € 204,-
  • Eenmalige levering BAG 2.0 gemeente Extract
   € 204,-
 • BAG API Huidige Bevragingen
  gratis
 • BAG API Individuele Bevragingen
  gratis
 • BAG Digilevering
  gratis
 • BAG GeoPackage
  gratis
 • BAG Linked Data
  gratis
 • BAG Vector Tiles
  gratis
 • BAG Viewer
  gratis
 • BAG Web Feature Service – BAG WFS
  gratis
 • BAG Web Map Service - BAG WMS
  gratis
 • INSPIRE datasets
  gratis
  • INSPIRE dataset Adressen
   gratis
  • INSPIRE dataset Gebouwen
   gratis
 • Inzicht via de kaart
  vanaf € 0,22
  • Eigendom (verkorte informatie), per aangeklikt perceel
   € 0,22
  • Rechten, per aangeklikt perceel
   € 2,30
 • Objectinformatie
  vanaf € 0,-
  • Objectinformatie, WOZ-Deelobjecten, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, WOZ-Object, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, algemeen (adres, kadastrale kaart, kadastrale aanduiding, oppervlakte, gebruik, energielabel uit RVO.nl, actualiteit rechtensituatie), per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, buurtstatistieken, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, gemeentelijke lasten, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, koopsom, per adres
   € 0,43
  • Objectinformatie, omgeving (publiekrechtelijke beperkingen), per adres
   € 0,29
  • Objectinformatie, rechten (eigendom, bijzonderheden: bijvoorbeeld mandeligheid), per adres
   € 2,30
 • WOZ+ KadasterTaxTool
  gratis
 • WOZ API Huidige Bevragingen
  gratis
 • WOZ BevragingsApp
  gratis
 • WOZ Digilevering
  gratis
 • WOZ Individuele bevraging
  gratis
 • WOZ Massale bevraging
  gratis
 • WOZ RapportageApp
  gratis
 • WOZ Terugmeldingen
  gratis
 • Advies op maat
  op aanvraag
 • De koopstarter in beeld
  op aanvraag
 • Eigenaren mobiliseren
  op aanvraag
 • Gebiedsfoto
  op aanvraag
 • Gebiedsscan
  op aanvraag
 • Informatie over de agrarische grondmarkt
  op aanvraag
 • Onderzoek in opdracht
  op aanvraag
 • Rapportage woningmarkt
  op aanvraag
 • Snippergroen
  op aanvraag
 • Verkavelen met de Wilg
  op aanvraag
 • Verkavelen voor Groei
  op aanvraag
 • Wijkpaspoort voor de warmtetransitie
  op aanvraag

Akte en onderzoek

Terug naar categorieën
 • Bepaald type akte opvragen
  vanaf € 56,-
  • Bepaald type akte opvragen, onderzoek per object
   € 56,-
  • Kopie (afschrift) akte, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Kopie (afschrift) akte, per post
   € 20,55 
 • Bepaling in akte opvragen
  vanaf € 84,-
  • Bepaling in akte opvragen, een andere periode met een tijdvak van maximaal 50 jaar, per onderzoek
   € 168,-
  • Bepaling in akte opvragen, terug tot 1838, per onderzoek
   € 308,-
  • Bepaling in akte opvragen, terug tot 1950, per onderzoek
   € 168,-
  • Bepaling in akte opvragen, terug tot 1989, per onderzoek
   € 84,-
 • Complexaanduiding appartementen
  € 204,-
  • Afgekeurde appartementstekening, elektronisch aangeboden
   € 65,-
  • Afgekeurde appartementstekening, op papier aangeboden
   € 484,-
  • Complexaanduiding appartementen, annuleren aanvraag
   € 56,-
  • Complexaanduiding appartementen, intrekken splitsing
   € 56,-
  • Complexaanduiding appartementen, online servicegesprek (30 minuten)
   € 56,-
 • Controle doorhaling hypotheken of beslagen, per kwartier
  vanaf € 28,-
 • Dashboard notariaat
  vanaf € 104,-
  • Aantal akten van notarissen met een standplaats binnen en buiten de aangevraagde  burgerlijke- of kadastrale gemeente(n)
   per jaar € 25,90
  • Abonnement Dashboard notariaat, per half jaar
   € 208,-
  • Abonnement Dashboard notariaat, per jaar
   € 104,-
  • Abonnement Dashboard notariaat, per kwartaal
   € 312,-
  • Abonnement Dashboard notariaat, per maand
   € 1.248,-
  • Eenmalige levering Marktomvang hypotheek- en transportakte, minimumorderbedrag
   € 84,00
  • Eenmalige levering Marktomvang hypotheek- en transportakten, basistarief voor 1 burgerlijke- of kadastrale gemeente, per periode
   € 49,-
  • Eenmalige levering Marktomvang hypotheek- en transportakten, per extra burgerlijke- of kadastrale gemeente
   € 25,90
  • Extra burgerlijke- of kadastrale gemeente, per gemeente
   per jaar € 25,90
 • Erfdienstbaarhedenonderzoek
  • Een onderzoek naar erfdienstbaarheden teruggaand tot maximaal: 1 april 1950, (datum invoer getypte akten), per object
   € 176,-
  • Een onderzoek naar erfdienstbaarheden teruggaand tot maximaal: 1 oktober 1838, (datum ontstaan openbaar register), per object
   € 324,-
  • Kaart met actuele kadastrale percelen, per kaart
   € 30,05
  • Kopie (afschrift) akte, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Kopie (afschrift) akte, per post
   € 20,55
 • Erfdienstbaarhedenviewer
  • Erfdienstbaarhedenviewer per aanvraag
   € 22,50
 • Negatieve mededeling (geen onroerend goed op dit moment)
  vanaf € 16,45
  • Negatieve mededeling, per e-mail (pdf-bestand)
   € 16,45
  • Negatieve mededeling, per post
   € 18,65 
 • Specifiek stuk opvragen
  € 56,-
 • Verkrijgingsakte of laatst ingeschreven akte
  € 56,-
  • Kopie (afschrift) akte, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Kopie (afschrift) akte, per post
   € 20,55 
  • Verkrijgingsakte of laatst ingeschreven akte, onderzoek per object
   € 56,-
 • Vroegere eigenaren opvragen
  € 84,-
  • Vroeger eigenaren opvragen, terug tot 1950, per onderzoek
   € 168,-
  • Vroegere eigenaren opvragen, een andere periode met een tijdvak van maximaal 50 jaar, per onderzoek
   € 168,-
  • Vroegere eigenaren opvragen, terug tot 1838, per onderzoek
   € 308,-
  • Vroegere eigenaren opvragen, terug tot 1989, per onderzoek
   € 84,-
 • Vroegere percelen opvragen per object
  vanaf € 56,-
 • Deze producten vindt u op onze particuliere site.
 • Aanvragen BRK Levering
  • Eerste of eenmalige levering, meer dan 1.000.000 objecten, per object
   € 0,85
  • Eerste of eenmalige levering, tot 1.000.000 objecten, per object
   € 1,13
  • Eerste of eenmalige levering, tot 100.000 objecten, per object
   € 1,36
  • Extra abonnement naast bestaand abonnement
   € 448,-
  • Gebiedsuitbreiding bij bestaand abonnement
   € 3,35
  • Gebiedsuitbreiding bij bestaand abonnement, onder budgetfinanciering
 • Aanvragen BRK Levering 2.0
  • Abonnement, per 1000 objecten, per kalenderjaar
   € 240,-
  • Eerste of eenmalige levering, bij meer dan 1.000.000 objecten
   € 0,85
  • Eerste of eenmalige levering, tot 1.000.000 objecten
   € 1,13
  • Eerste of eenmalige levering, tot 100.000 objecten
   € 1,36
  • Eerste of eenmalige levering, via budgetfinanciering
  • Extra abonnement naast een bestaand abonnement
   € 448,-
  • Gebiedsuitbreiding bij bestaand abonnement, per object
   € 3,35
  • Gebiedsuitbreiding bij bestaand abonnement, via budgetfinanciering
 • Aanvragen proefabonnement BRK Levering
  gratis
 • Adressen met hypotheek
  vanaf € 84,-
  • Adressen met hypotheek, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Adressen met hypotheek, per adres
   € 1,65
 • Agrarisch rapport
  vanaf € 63,50
  • Agrarisch rapport (bij geen Mijn Kadaster)
  • Agrarisch rapport, tot 15 percelen
   € 63,50
  • Agrarisch rapport, tot 30 percelen
   € 85,50
  • Agrarisch rapport, tot 45 percelen
   € 107,50
  • Agrarisch rapport, tot 60 percelen
   € 129,50
  • Agrarisch rapport, tot 75 percelen
   € 151,50
  • Agrarisch rapport, tot 90 percelen
   € 173,50
 • Bedrijfsmatige transacties
  vanaf € 1,65
  • Bedrijfsmatige transacties, basistarief per transactie
   € 1,65
  • Bedrijfsmatige transacties, kadastrale informatie: verkrijger
   € 0,22
  • Bedrijfsmatige transacties, kadastrale informatie: vervreemder
   € 0,22
  • Bedrijfsmatige transacties, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Bedrijfsmatige transacties, objectinformatie: BAG-objectverwijzing, bouwjaar en oppervlakte (eenmalig)
   € 204,-
  • Bedrijfsmatige transacties, objectinformatie: woningtypering
   € 0,05
 • BRK Bevragen (via budgetfinanciering)
  gratis
 • BRK Notificaties
  • BRK Notificaties, per object, per 12 maanden
   € 1,13
 • Contractloos, per adres/BAG-ID
  € 0,76
 • Eigenaarsinformatie, per object
  € 3,35
  • Eigenaarsinformatie, gewaarmerkt exemplaar, per object
   € 20,55
 • Eigendommenlijst op maat, via offerte
  vanaf € 84,-
  • Eigendommenlijst op maat, per object
   € 0,12
  • Eigendommenlijst op maat, tenaamstelling
   vanaf € 28,-
 • Eigendomsinformatie, per object
  € 3,35
  • Eigendomsinformatie, gewaarmerkt exemplaar, per object
   € 20,55
 • Eigendomskaart - Eigenarenkaart
  vanaf € 84,-
  • Eigenarenkaart via Mijn Kadaster (Kadata Internet), per perceel
   € 1,47
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, abonnement na de 1e levering voor 1.000 percelen
   per jaar € 290,-
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, abonnement, minimale verwerkingskosten
   € 84,-
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, eerste of eenmalige levering, minimale verwerkingskosten
   € 84,-
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, eerste of eenmalige levering, per perceel
   € 1,47
 • Herlevering mutatieberichten downloadservice BRK Levering
  op aanvraag
 • Hypotheekinformatie, per object
  € 3,35
  • Hypotheekinformatie, gewaarmerkt exemplaar, per object
   € 20,55
 • Inzicht via de kaart
  vanaf € 0,22
  • Eigendom (verkorte informatie), per aangeklikt perceel
   € 0,22
  • Rechten, per aangeklikt perceel
   € 2,30
 • Kadastrale kaart, per uittreksel
  vanaf € 2,05
  • Kadastrale kaart op papier, op A0-formaat
   € 66,65
  • Kadastrale kaart op papier, op A3- of A4-formaat
   € 19,25
  • Kadastrale kaart, afhalen bij Kadasterkantoor
   € 35,05
  • Kadastrale kaart, per e-mail (pdf-bestand)
   € 17,05
  • Kadastrale kaart, per post
   € 19,25
 • Koopsominformatie, per adres, via de Koopsom API
  vanaf € 0,43
  • Koopsominformatie, per postcode, via de webwinkel
   € 3,35
 • Objectinformatie
  vanaf € 0,-
  • Objectinformatie, WOZ-Deelobjecten, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, WOZ-Object, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, algemeen (adres, kadastrale kaart, kadastrale aanduiding, oppervlakte, gebruik, energielabel uit RVO.nl, actualiteit rechtensituatie), per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, buurtstatistieken, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, gemeentelijke lasten, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, koopsom, per adres
   € 0,43
  • Objectinformatie, omgeving (publiekrechtelijke beperkingen), per adres
   € 0,29
  • Objectinformatie, rechten (eigendom, bijzonderheden: bijvoorbeeld mandeligheid), per adres
   € 2,30
 • Objectlijst persoon, per lijst
  € 3,35
  • Maatwerk eigendommenlijst, via offerte
   vanaf € 84,-
 • Overzicht mutaties downloadservice BRK Levering
  gratis
 • Stand met actuele persoonsgegevens BRK Levering
  € 224,-
 • Vergunningenkaart
  vanaf € 84,00
  • Vergunningenkaart, eerste of eenmalige levering, minimale verwerkingskosten
   € 84,00
  • Vergunningenkaart, eerste of eenmalige levering, per perceel
   € 0,26
 • Woningrapport
  € 20,-
 • 3D Basisvoorziening
  gratis
  • 3D Basisbestand Gebouwen
  • 3D Basisbestand Volledig
  • 3D Hoogtestatistieken Gebouwen
 • 3D Geluidbestand
  gratis
  • 3D Geluid Bodemvlakken
  • 3D Geluid Gebouwen
  • 3D Geluid TIN/Hoogtelijnen
 • Adrescoördinaten Nederland
  vanaf € 84,-
  • Adrescoördinaten Nederland, abonnement
  • Adrescoördinaten Nederland, kosten per adres
   vanaf € 0,01
  • Adrescoördinaten Nederland, maximumorderbedrag
   € 610,-
  • Adrescoördinaten Nederland, minimumorderbedrag
   € 84,-
 • BGT Vector Tiles
  gratis
 • BRT Achtergrondkaart
  gratis
 • Certificeren GNSS-referentiestation
  € 370,-
  • Voor 1 tot en met 5 stations, per station
   € 370,-
  • Voor het 11e t/m het 15e station, per station
   € 222,-
  • Voor het 16e t/m het 20e station, per station
   € 148,-
  • Voor het 21e station en verder, per station
   € 74,-
  • Voor het 6e t/m het 10e station, per station
   € 296,-
 • NL Maps
  gratis
 • TOPnamen
  gratis
 • TOPNL
  gratis
 • TOPraster
  gratis
  • TOPraster in ander formaat dan GEO-TIFF-formaat
 • Vlakkenkaart en Centroïdenkaart
  vanaf € 84,-
  • Centroïdenkaart, maximumorderbedrag
   € 694,-
  • Centroïdenkaart, per postcodegebied, kadastrale sectie, woonplaats, kadastrale gemeente, burgerlijke gemeente of bijbladen
   € 0,01
  • Vlakkenkaart en Centroïdenkaart, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Vlakkenkaart, maximumorderbedrag
   € 260,00
  • Vlakkenkaart, per kadastrale sectie, woonplaats, kadastrale gemeente of bijblad of per burgerlijke gemeente
   € 1,16
 • Calamiteitenmelding
  € 11,00
 • KLIC-melding (Graafmelding)
  € 11,00
 • KLIC-viewer (online, mobiele app en desktop)
  gratis
 • Oriëntatieverzoek
  € 11,00
 • Deze producten vindt u op onze particuliere site.

Inschrijven stukken

Terug naar categorieën
 • Controle doorhaling hypotheken of beslagen, per kwartier
  vanaf € 28,-
 • In depot geven van stukken in papieren vorm
  • In depot geven van stukken in papieren vorm - Geen appartementstekeningen die bij een stuk horen die u elektronisch ter inschrijving aanbiedt
   € 134,-
 • Inschrijven akte schip of luchtvaartuig – stuk bevat een levering of leidt tot de wijziging van een rechthebbende
  • Inschrijven akte, per akte, aangeboden op papier
   € 196,-
  • Inschrijven akte, per akte, elektronisch aangeboden
   € 165,-
 • Inschrijven akte van bekrachtiging of stuk over een rechterlijke uitspraak
  • Inschrijven akte van bekrachtiging of stuk over een rechterlijke uitspraak , per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 72,-
  • Inschrijven akte van bekrachtiging of stuk over een rechterlijke uitspraak, per akte, elektronisch aangeboden op papier
   € 103,-
 • Inschrijven beperking beschikkingsbevoegdheid zoals onderbewindstelling of ondercuratelestelling
  • Inschrijven beperking beschikkingsbevoegdheid zoals onderbewindstelling of ondercuratelestelling, per akte
   gratis
 • Inschrijven doorhaling proces-verbaal van inbeslagneming
  • Inschrijven doorhaling proces-verbaal van inbeslagneming, per akte, aangeboden op papier
   € 58,50
  • Inschrijven doorhaling proces-verbaal van inbeslagneming, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 27,50
 • Inschrijven koopakte voorafgaande aan de levering
  • Inschrijven koopakte voorafgaande aan de levering, per akte, aangeboden op papier
   € 103,-
  • Inschrijven koopakte voorafgaande aan de levering, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 72,-
  • Inschrijven koopakte voorafgaande aan de levering, per akte, elektronisch aangeboden via KIK
   € 40,50
 • Inschrijven proces-verbaal van inbeslagneming
  • Inschrijven proces-verbaal van inbeslagneming, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 72,-
  • Inschrijven proces-verbaal van inbeslagneming, per akte, elektronisch aangeboden op papier
   € 103,-
 • Inschrijven rectificatie
  • Inschrijven rectificatie, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 72,-
  • Inschrijven rectificatie, per akte, elektronisch aangeboden op papier
   € 103,-
 • Inschrijven registratie of afstand huwelijksgemeenschap
  • Inschrijven afstand huwelijksgemeenschap, per akte
   gratis
  • Inschrijven registratie huwelijksgemeenschap, per akte
   gratis
 • Inschrijven stuk over doorhaling van het recht van hypotheek
  • Inschrijven stuk doorhaling recht van hypotheek, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 27,50
  • Inschrijven stuk doorhaling recht van hypotheek, per akte, elektronisch aangeboden op papier
   € 58,50
  • Inschrijven stuk doorhaling recht van hypotheek, per akte, elektronisch aangeboden via KIK
   gratis
 • Inschrijven stuk - stuk bevat geen levering en leidt niet tot een wijziging van rechthebbende
  • Inschrijven overig stuk, per akte, aangeboden op papier
   € 103,-
  • Inschrijven overig stuk, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 72,-
  • Inschrijven overig stuk, per akte, elektronisch aangeboden via KIK
   € 40,50
 • Inschrijven verklaring van erfrecht
  • Inschrijven verklaring van erfrecht, per akte
   gratis
 • Inschrijven verklaring van waardeloosheid of doorhaling van een overig stuk - stuk leidt niet tot een wijziging van rechthebbende
  • Inschrijven verklaring van waardeloosheid of doorhaling van een stuk, per akte, aangeboden op papier
   € 58,50
  • Inschrijven verklaring van waardeloosheid of doorhaling van een stuk, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 27,50
 • Inschrijven vestiging van het recht van hypotheek
  • Inschrijven vestiging van het recht van hypotheek, per akte, aangeboden op papier
   € 196,-
  • Inschrijven vestiging van het recht van hypotheek, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 165,-
  • Inschrijven vestiging van het recht van hypotheek, per akte, elektronisch aangeboden via KIK
   € 94,50
 • Inschrijven wijziging splitsing of ondersplitsing in appartementsrechten
  • Inschrijven wijziging (onder)splitsing in appartementsrechten, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 72,-
  • Inschrijven wijziging splitsing of ondersplitsing in appartementsrechten, per akte, aangeboden op papier
   € 103,-
 • OZ3 - Betekening verwerken en verzenden
  • Betekening verwerken en verzenden, per kwartier
   € 28,-
 • OZ4 - Inschrijven akte met gedeeltelijke kadastrale percelen- stuk bevat een levering of leidt tot de wijziging van een rechthebbende
  • Inschrijven akte met gedeeltelijke kadastrale percelen, per akte, aangeboden op papier
   € 196,-
  • Inschrijven akte met gedeeltelijke kadastrale percelen, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 165,-
  • Inschrijven akte met gedeeltelijke kadastrale percelen, vermeerderd met het meettarief, per over te dragen gedeelte van een perceel
   € 1.430,-
 • OZ4 - Inschrijven akte met gehele percelen - stuk bevat een levering of leidt tot de wijziging van een rechthebbende
  • Inschrijven akte met gehele percelen, per akte, aangeboden op papier
   € 196,-
  • Inschrijven akte met gehele percelen, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 165,-
  • Inschrijven akte met gehele percelen, per akte, elektronisch aangeboden via KIK
   € 94,50
 • OZ4 - Inschrijven akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte - stuk bevat een levering of leidt tot de wijziging van een rechthebbende
  • Inschrijven akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte, per akte, aangeboden op papier
   € 196,-
  • Inschrijven akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 165,-
  • Inschrijven akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte, per akte, elektronisch aangeboden via KIK
   € 94,50
  • Inschrijven akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte, vermeerderd met het verificatietarief per perceel met een voorlopige kadastrale grens - overige percelen, per perceel
   € 790,-
  • Inschrijven akte met percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte, vermeerderd met het verificatietarief per perceel met een voorlopige kadastrale grens -grootte van max. 100m2 en koopsom/waarde/tegenprestatie van max. € 6.500,00, per perceel
   € 76,-
 • OZ4 - Inschrijven akte van splitsing in appartementsrechten
  • Inschrijven akte van splitsing in appartementsrechten, per akte, aangeboden op papier
   € 196,-
  • Inschrijven akte van splitsing in appartementsrechten, per akte, elektronisch aangeboden niet via KIK
   € 165,-
 • OZ4 - Inschrijven besluit publiekrechtelijke beperking
  • Inschrijven besluit publiekrechtelijke beperking, per stuk, aangeboden op papier
   € 58,50
  • Inschrijven besluit publiekrechtelijke beperking, per stuk, elektronisch aangeboden niet via het BRK-PB portaal
   € 27,50
  • Inschrijven besluit publiekrechtelijke beperking, per stuk, elektronisch aangeboden via het BRK-PB portaal
   € 15,20

Kaarten en luchtfoto's

Terug naar categorieën
 • Deze producten vindt u op onze particuliere site.
 • Adrescoördinaten Nederland
  vanaf € 84,-
  • Adrescoördinaten Nederland, abonnement
  • Adrescoördinaten Nederland, kosten per adres
   vanaf € 0,01
  • Adrescoördinaten Nederland, maximumorderbedrag
   € 610,-
  • Adrescoördinaten Nederland, minimumorderbedrag
   € 84,-
 • Adressen met hypotheek
  vanaf € 84,-
  • Adressen met hypotheek, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Adressen met hypotheek, per adres
   € 1,65
 • Agrarische transacties
  • Agrarische transacties, basistarief per transactie
   € 1,65
  • Agrarische transacties, kadastrale informatie: verkrijger, per object
   € 0,22
  • Agrarische transacties, kadastrale informatie: vervreemder, per object
   € 0,22
  • Agrarische transacties, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Agrarische transacties, objectinformatie: BAG-objectverwijzing bouwjaar en oppervlakte, eenmalig
    € 204,-
  • Agrarische transacties, objectinformatie: woningtypering, per object
   € 0,05
 • Agrarisch rapport
  vanaf € 63,50
  • Agrarisch rapport (bij geen Mijn Kadaster)
  • Agrarisch rapport, tot 15 percelen
   € 63,50
  • Agrarisch rapport, tot 30 percelen
   € 85,50
  • Agrarisch rapport, tot 45 percelen
   € 107,50
  • Agrarisch rapport, tot 60 percelen
   € 129,50
  • Agrarisch rapport, tot 75 percelen
   € 151,50
  • Agrarisch rapport, tot 90 percelen
   € 173,50
 • Bedrijfsmatige transacties
  vanaf € 1,65
  • Bedrijfsmatige transacties, basistarief per transactie
   € 1,65
  • Bedrijfsmatige transacties, kadastrale informatie: verkrijger
   € 0,22
  • Bedrijfsmatige transacties, kadastrale informatie: vervreemder
   € 0,22
  • Bedrijfsmatige transacties, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Bedrijfsmatige transacties, objectinformatie: BAG-objectverwijzing, bouwjaar en oppervlakte (eenmalig)
   € 204,-
  • Bedrijfsmatige transacties, objectinformatie: woningtypering
   € 0,05
 • Contractloos, per adres/BAG-ID
  € 0,76
 • Dashboard notariaat
  vanaf € 104,-
  • Aantal akten van notarissen met een standplaats binnen en buiten de aangevraagde  burgerlijke- of kadastrale gemeente(n)
   per jaar € 25,90
  • Abonnement Dashboard notariaat, per half jaar
   € 208,-
  • Abonnement Dashboard notariaat, per jaar
   € 104,-
  • Abonnement Dashboard notariaat, per kwartaal
   € 312,-
  • Abonnement Dashboard notariaat, per maand
   € 1.248,-
  • Eenmalige levering Marktomvang hypotheek- en transportakte, minimumorderbedrag
   € 84,00
  • Eenmalige levering Marktomvang hypotheek- en transportakten, basistarief voor 1 burgerlijke- of kadastrale gemeente, per periode
   € 49,-
  • Eenmalige levering Marktomvang hypotheek- en transportakten, per extra burgerlijke- of kadastrale gemeente
   € 25,90
  • Extra burgerlijke- of kadastrale gemeente, per gemeente
   per jaar € 25,90
 • De koopstarter in beeld
  op aanvraag
 • Eigendommenlijst op maat, via offerte
  vanaf € 84,-
  • Eigendommenlijst op maat, per object
   € 0,12
  • Eigendommenlijst op maat, tenaamstelling
   vanaf € 28,-
 • Eigendomskaart - Eigenarenkaart
  vanaf € 84,-
  • Eigenarenkaart via Mijn Kadaster (Kadata Internet), per perceel
   € 1,47
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, abonnement na de 1e levering voor 1.000 percelen
   per jaar € 290,-
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, abonnement, minimale verwerkingskosten
   € 84,-
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, eerste of eenmalige levering, minimale verwerkingskosten
   € 84,-
  • Eigendomskaart - Eigenarenkaart, eerste of eenmalige levering, per perceel
   € 1,47
 • Gebiedsfoto
  op aanvraag
 • Gemiddelde koopsom
  vanaf € 84,-
  • Gemiddelde koopsom (uitgebreidere informatie, gegevens ouder dan 5 jaar (tot 1993) of geen Mijn Kadaster)
  • Gemiddelde koopsom, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Gemiddelde koopsom, per postcode
   € 0,76
 • Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt
  per jaar vanaf € 9000,-
  • Hypothekenscan op gemeentelijk niveau
   per jaar € 25.200,-
  • Hypothekenscan op landelijk niveau
   per jaar € 9000,-
  • Hypothekenscan op postcodeniveau van alleen de 4 cijfers van de postcode
   per jaar € 35.400,-
  • Hypothekenscan op postcodeniveau van de volledige postcode
   per jaar € 44.400,-
  • Hypothekenscan op provinciaal niveau
   per jaar € 15.000,-
 • Indicatie eigen huis
  vanaf € 84,-
  • Indicatie eigen huis per adres inclusief laatste koopjaar en koopsom, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Indicatie eigen huis per adres inclusief laatste koopjaar en koopsom, per indicatie
   € 1,65
  • Indicatie eigen huis per adres, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Indicatie eigen huis per adres, per indicatie
   € 0,05
  • Indicatie eigen huis per gebied, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Indicatie eigen huis per gebied, per waarde
   € 0,76
 • Informatie over de agrarische grondmarkt
  op aanvraag
 • Inzicht via de kaart
  vanaf € 0,22
  • Eigendom (verkorte informatie), per aangeklikt perceel
   € 0,22
  • Rechten, per aangeklikt perceel
   € 2,30
 • Koopsominformatie, per adres, via de Koopsom API
  vanaf € 0,43
  • Koopsominformatie, per postcode, via de webwinkel
   € 3,35
 • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart
  vanaf € 84,-
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, minimale leveringskosten
   € 84,-
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, per 100 percelen op de kaart
   € 28,-
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, per bijbehorende akte
   € 3,35
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, per perceel op de kaart
   € 1,47
 • Objectinformatie
  vanaf € 0,-
  • Objectinformatie, WOZ-Deelobjecten, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, WOZ-Object, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, algemeen (adres, kadastrale kaart, kadastrale aanduiding, oppervlakte, gebruik, energielabel uit RVO.nl, actualiteit rechtensituatie), per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, buurtstatistieken, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, gemeentelijke lasten, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, koopsom, per adres
   € 0,43
  • Objectinformatie, omgeving (publiekrechtelijke beperkingen), per adres
   € 0,29
  • Objectinformatie, rechten (eigendom, bijzonderheden: bijvoorbeeld mandeligheid), per adres
   € 2,30
 • Objectlijst persoon, per lijst
  € 3,35
  • Maatwerk eigendommenlijst, via offerte
   vanaf € 84,-
 • Referentiepanden, per gevonden transactie
  € 1,36
 • Taxatielijst
  vanaf € 225,47
  • Taxatielijst, handelingskosten
   € 224,-
  • Taxatielijst, per koppeling met BAG of Ruimtelijke plannen
   € 0,05
  • Taxatielijst, per perceel
   € 1,47
  • Taxatielijst, per perceel van de Eigendomskaart
   € 1,47
 • Transacties verkochte huurwoningen
  vanaf € 84,-
  • Transacties verkochte huurwoningen, abonnement per maand of jaar
  • Transacties verkochte huurwoningen, kadastrale informatie: verkrijger
   € 0,22
  • Transacties verkochte huurwoningen, kadastrale informatie: vervreemder
   € 0,22
  • Transacties verkochte huurwoningen, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Transacties verkochte huurwoningen, objectinformatie: BAG-objectverwijzing, bouwjaar en oppervlakte (eenmalig)
   € 204,-
  • Transacties verkochte huurwoningen, objectinformatie: woningtypering
   € 0,05
 • Verhuisbewegingen
  vanaf € 84,-
  • Verhuisbewegingen, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Verhuisbewegingen, per verhuisbeweging
   € 0,76
 • Vlakkenkaart en Centroïdenkaart
  vanaf € 84,-
  • Centroïdenkaart, maximumorderbedrag
   € 694,-
  • Centroïdenkaart, per postcodegebied, kadastrale sectie, woonplaats, kadastrale gemeente, burgerlijke gemeente of bijbladen
   € 0,01
  • Vlakkenkaart en Centroïdenkaart, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Vlakkenkaart, maximumorderbedrag
   € 260,00
  • Vlakkenkaart, per kadastrale sectie, woonplaats, kadastrale gemeente of bijblad of per burgerlijke gemeente
   € 1,16
 • Woningtransacties
  vanaf € 84,-
  • Woningtransacties, basistarief per transactie
   € 1,65
  • Woningtransacties, kadastrale informatie: verkrijger
   € 0,22
  • Woningtransacties, kadastrale informatie: vervreemder
   € 0,22
  • Woningtransacties, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Woningtransacties, objectinformatie: BAG-objectverwijzing, bouwjaar en oppervlakte (eenmalig)
   € 204,-
  • Woningtransacties, objectinformatie: woningtypering
   € 0,05
 • Abonnement Mijn Kadaster
 • Kadaster Archiefviewer
  per maand € 2,75
  • Kadaster Archiefviewer, eenmalige aansluitkosten
   € 105,-
 • Kadaster-on-line en Kadata Internet
  vanaf € 36,60
  • Kadaster-on-line en Kadata Internet, via automatische incasso, per kalenderjaar
   € 36,60
  • Kadaster-on-line en Kadata Internet, zonder automatische incasso, per kalenderjaar
   € 73,20
 • Netwerkaanduiding vaststellen en indepotname netwerktekening
  € 270,-
 • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart
  vanaf € 84,-
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, minimale leveringskosten
   € 84,-
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, per 100 percelen op de kaart
   € 28,-
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, per bijbehorende akte
   € 3,35
  • Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart, per perceel op de kaart
   € 1,47
 • Netwerktekening laten maken
  vanaf € 265,11
  • Actualiseren ingeschreven netwerktekening, behandelingskosten per aanvraag
   vanaf € 224,-
  • Actualiseren ingeschreven netwerktekening, per tekening (per plot)
   vanaf € 41,-
  • Actualiseren nog niet in depot gegeven netwerktekening, behandelingskosten per aanvraag
   € 224,-
  • Netwerktekening laten maken, behandelingskosten per aanvraag
   € 224,-
  • Netwerktekening laten maken, per afgebeelde hectare kadastrale kaart
   vanaf € 0,11
  • Netwerktekening laten maken, per tekening (per plot)
   vanaf € 41,-
 • Onderzoek naar netwerken
  € 84,00
  • Kopie (afschrift) akte, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Kopie (afschrift) akte, per post
   € 20,55
  • Kopie (afschrift) akte, via Mijn Kadaster
   € 3,35
  • Onderzoek eerdere registratie netwerk
   € 84,00
  • Onderzoek geregistreerd netwerk perceel
   € 84,00
  • Onderzoek naar rechten op netwerken
   € 84,00

Percelen en grenzen

Terug naar categorieën
 • Grensreconstructie
  vanaf € 520,-
  • Grensreconstructie per hoekpunt
   € 260,-
  • Grensreconstructie, annuleren
   € 224,-
  • Grensreconstructie, grens 0501-1000m
   € 1.040,- (2 x het tarief)
  • Grensreconstructie, grens 1001-1500m
   € 1.560,- (3 x het tarief)
  • Grensreconstructie, grens 1501-2000m
   € 2.080,- (4 x het tarief)
 • Hulpkaart
  vanaf € 17,05
 • Samenvoegen van percelen
  • Samenvoegen van percelen met de applicatie Verenig, per nieuw gevormd perceel
   gratis
  • Samenvoegen van percelen op een andere manier, per nieuw gevormd perceel
   € 104,-
 • Splitsen van percelen
  € 475,-
  • Splitsen van percelen annuleren, landmeter is al gestart in het terrein
   € 475,-
  • Splitsen van percelen annuleren, opdracht is nog niet door ons verwerkt
   gratis
  • Splitsen van percelen annuleren, voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart
   € 224,- 
  • Splitsen van percelen, 50 of meer nieuwe percelen, via offerte
   vanaf € 391,-
 • Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens
  € 307,-
  • Aanleveren meetgegevens vanaf 50 percelen, per nieuw gevormd perceel
   € 223,-
  • Vergoeding bij zelf aanleveren meetgegevens, per perceel
   € 168,-
 • Splitsing t.b.v. grenscorrectie
  € 176,-
  • Grenscorrectie annuleren, landmeter is al gestart in het terrein
   € 176,-
  • Grenscorrectie annuleren, opdracht is nog niet door ons verwerkt
   gratis
  • Grenscorrectie annuleren, voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart
   € 224,-
  • Splitsing t.b.v. grenscorrectie, voor 50 of meer percelen, via offerte
   vanaf € 176,-
 • Veldwerk
  € 47,50
 • Voorlopige kadastrale grenzen (Splits)
  vanaf € 119,-
  • Kadaster maakt perceel definitief, bij perceel groter dan 100 m² of bij hogere koopsom dan € 6.500,-, per definitief gevormd perceel
   € 790,-
  • Kadaster maakt perceel definitief, bij perceel van maximaal 100 m² met maximale koopsom van 6.500,-, per definitief gevormd perceel
   € 76,-
  • Voorlopige kadastrale grenzen vormen met Splits, per nieuw te vormen perceel.
   € 119,-

Schepen en luchtvaartuigen

Terug naar categorieën
 • Bewijs doorhaling teboekstelling schip
  € 20,55
 • Bewijs van doorhaling teboekstelling luchtvaartuig
  € 20,55
  • Bewijs van doorhaling teboekstelling luchtvaartuig, per mail (pdf-bestand)
   € 20,55
  • Bewijs van doorhaling teboekstelling luchtvaartuig, per post
   € 20,55
 • Boot registreren: teboekstelling schip
  € 550,-
 • Doorhaling teboekstelling luchtvaartuig
  gratis
 • Doorhaling teboekstelling schip
  gratis
 • Eigendomsinformatie luchtvaartuig
  vanaf € 18,35
  • Eigendomsinformatie luchtvaartuig, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Eigendomsinformatie luchtvaartuig, per post
   € 20,55
 • Eigendomsinformatie schip
  vanaf € 18,35
  • Eigendomsinformatie schip, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Eigendomsinformatie schip, per post
   € 20,55
 • Hernieuwd aanbrengen brandmerk
  vanaf € 305,-
  • Hernieuwd aanbrengen van brandmerk in combinatie met microdots aanbrengen
   € 442,-
 • Hypotheekinformatie luchtvaartuig
  vanaf € 18,35
  • Hypotheekinformatie luchtvaartuig, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Hypotheekinformatie luchtvaartuig, per post
   € 20,55
 • Hypotheekinformatie schip
  vanaf € 18,35
  • Hypotheekinformatie schip, per e-mail (pdf-bestand)
   € 18,35
  • Hypotheekinformatie schip, per post
   € 20,55
 • Microdots aanbrengen op een boot
  vanaf € 137,-
  • Microdots aanbrengen in combinatie met hernieuwd aanbrengen van brandmerk
   € 442,-
 • Verklaring van niet-teboekstelling luchtvaartuig
  € 56,-
  • Verklaring van niet-teboekstelling luchtvaartuig, per mail (pdf-bestand)
   € 56,-
  • Verklaring van niet-teboekstelling luchtvaartuig, per post
   € 56,00
 • Verklaring van niet-teboekstelling schip
  € 56,-
 • Verklaring van niet-voltooiing schip
  € 56,-
 • Vliegtuig of helikopter: teboekstelling luchtvaartuig
  € 165,-
 • Wijziging teboekstelling luchtvaartuig
  gratis
 • Wijziging teboekstelling schip
  gratis
 • Agrarische transacties
  • Agrarische transacties, basistarief per transactie
   € 1,65
  • Agrarische transacties, kadastrale informatie: verkrijger, per object
   € 0,22
  • Agrarische transacties, kadastrale informatie: vervreemder, per object
   € 0,22
  • Agrarische transacties, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Agrarische transacties, objectinformatie: BAG-objectverwijzing bouwjaar en oppervlakte, eenmalig
    € 204,-
  • Agrarische transacties, objectinformatie: woningtypering, per object
   € 0,05
 • Gemiddelde koopsom
  vanaf € 84,-
  • Gemiddelde koopsom (uitgebreidere informatie, gegevens ouder dan 5 jaar (tot 1993) of geen Mijn Kadaster)
  • Gemiddelde koopsom, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Gemiddelde koopsom, per postcode
   € 0,76
 • Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt
  per jaar vanaf € 9000,-
  • Hypothekenscan op gemeentelijk niveau
   per jaar € 25.200,-
  • Hypothekenscan op landelijk niveau
   per jaar € 9000,-
  • Hypothekenscan op postcodeniveau van alleen de 4 cijfers van de postcode
   per jaar € 35.400,-
  • Hypothekenscan op postcodeniveau van de volledige postcode
   per jaar € 44.400,-
  • Hypothekenscan op provinciaal niveau
   per jaar € 15.000,-
 • Indicatie eigen huis
  vanaf € 84,-
  • Indicatie eigen huis per adres inclusief laatste koopjaar en koopsom, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Indicatie eigen huis per adres inclusief laatste koopjaar en koopsom, per indicatie
   € 1,65
  • Indicatie eigen huis per adres, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Indicatie eigen huis per adres, per indicatie
   € 0,05
  • Indicatie eigen huis per gebied, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Indicatie eigen huis per gebied, per waarde
   € 0,76
 • Inzicht via de kaart
  vanaf € 0,22
  • Eigendom (verkorte informatie), per aangeklikt perceel
   € 0,22
  • Rechten, per aangeklikt perceel
   € 2,30
 • Objectinformatie
  vanaf € 0,-
  • Objectinformatie, WOZ-Deelobjecten, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, WOZ-Object, per adres
   € 1,79
  • Objectinformatie, algemeen (adres, kadastrale kaart, kadastrale aanduiding, oppervlakte, gebruik, energielabel uit RVO.nl, actualiteit rechtensituatie), per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, buurtstatistieken, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, gemeentelijke lasten, per adres
   € 0,-
  • Objectinformatie, koopsom, per adres
   € 0,43
  • Objectinformatie, omgeving (publiekrechtelijke beperkingen), per adres
   € 0,29
  • Objectinformatie, rechten (eigendom, bijzonderheden: bijvoorbeeld mandeligheid), per adres
   € 2,30
 • Referentiepanden, per gevonden transactie
  € 1,36
 • Taxatielijst
  vanaf € 225,47
  • Taxatielijst, handelingskosten
   € 224,-
  • Taxatielijst, per koppeling met BAG of Ruimtelijke plannen
   € 0,05
  • Taxatielijst, per perceel
   € 1,47
  • Taxatielijst, per perceel van de Eigendomskaart
   € 1,47
 • Transacties verkochte huurwoningen
  vanaf € 84,-
  • Transacties verkochte huurwoningen, abonnement per maand of jaar
  • Transacties verkochte huurwoningen, kadastrale informatie: verkrijger
   € 0,22
  • Transacties verkochte huurwoningen, kadastrale informatie: vervreemder
   € 0,22
  • Transacties verkochte huurwoningen, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Transacties verkochte huurwoningen, objectinformatie: BAG-objectverwijzing, bouwjaar en oppervlakte (eenmalig)
   € 204,-
  • Transacties verkochte huurwoningen, objectinformatie: woningtypering
   € 0,05
 • Verhuisbewegingen
  vanaf € 84,-
  • Verhuisbewegingen, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Verhuisbewegingen, per verhuisbeweging
   € 0,76
 • Woningtransacties
  vanaf € 84,-
  • Woningtransacties, basistarief per transactie
   € 1,65
  • Woningtransacties, kadastrale informatie: verkrijger
   € 0,22
  • Woningtransacties, kadastrale informatie: vervreemder
   € 0,22
  • Woningtransacties, minimumorderbedrag
   € 84,-
  • Woningtransacties, objectinformatie: BAG-objectverwijzing, bouwjaar en oppervlakte (eenmalig)
   € 204,-
  • Woningtransacties, objectinformatie: woningtypering
   € 0,05
 • Woningtypering, per adres
  € 0,05
  • Woningtypering (bijvoorbeeld zonder Mijn Kadaster)
  • Woningtypering, minimumorderbedrag via offerteformulier
   € 84,-
 • Deze producten vindt u op onze particuliere site.

Vraag en antwoord

In het csv-bestand staat alle informatie over de tarieven in 1 cel. Wilt u dit splitsen in meerdere cellen voor meer overzicht? Volg dan ons stappenplan:

 1. Download het tarievenoverzicht.
 2. Selecteer kolom A. Klik hiervoor op de letter A in de 1e kolom.
 3. Klik op het tabblad Gegevens op Tekst naar kolommen.
 4. Selecteer in het pop-up venster Gescheiden en klik op Volgende.
 5. Vink vervolgens Tab uit en Komma aan.
 6. Klik op Volgende en Voltooien.

Zoekt u een product, maar staat deze niet in het overzicht? Ga dan naar de tarieven op het particuliere deel van onze site.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.