Vraag en antwoord SYVAS

FAQ's over het systeem voor het aanbieden van stukken

SYVAS staat voor: systeem voor het aanbieden van stukken. Dit nieuwe systeem vervangt Web-ELAN. Hebt u een vraag over SYVAS? We hebben de meestgestelde vragen en antwoorden op deze pagina voor u verzameld.

Softwarepakket SYVAS (via softwareleverancier)

Zoekt u schema's, downloads of documentatie? Informatie voor developers vindt u op de pagina SYVAS op developer.kadaster.nl.

Het Kadaster moet stukken en bijlagen op tekst kunnen doorzoeken om bij inzage persoonsgegevens af te kunnen schermen. We verstrekken dergelijke stukken alleen als hiervoor het gebruiksdoel is opgegeven.

Het tijdstip in het stuk is leidend bij de controles die we uitvoeren op de bevoegdheid van degene die het stuk passeerde en daartoe ondertekende. 
Als inschrijvingstijdstip voor een stuk en de inwerkingtreding in de BRK geldt het tijdstip van ontvangst van het verzoek bij het Kadaster. Is dat op of na 15.00 uur dan is het inschrijvingstijdstip 9.00 uur de volgende werkdag. 

Aanbiedportaal SYVAS via Mijn Kadaster

In de gebruikershandleiding SYVAS staat beschreven hoe u gebruik maakt van het aanbiedportaal SYVAS in Mijn Kadaster: 'Inschrijving Verzoek en Mededelingen & GebrVW'.

Lees de gebruikershandleiding SYVAS.

Bij het berekenen van de 24-uurstermijn hanteren we de Algemene Termijnenwet. In de berekening van de verstreken tijd houden we rekening met de weekenden en de algemene feestdagen.
De mededelingen zoals het Bericht van Inschrijving en het Bericht van Ontvangst blijven na 24 uur nog te raadplegen.

In Mijn Kadaster kan de 1e beheerder de rol Voorbereider en de rol Aanbieder toewijzen. Degene die de stukken klaar gaat zetten voor degene die gaat ondertekenen en aanbieden, moet de rol Voorbereider hebben. Degene die ondertekent en aanbiedt, moet de rol Aanbieder hebben en is de equivalent-verklaarder uit het stuk. Heeft iemand de rol Aanbieder dan kan hij/zij ook alle werkzaamheden doen die de Voorbereider kan doen.

De termijn voor het versturen van een notificatie emailbericht is afhankelijk van het type mededeling.

BVA

Bericht Van Afkeuring

1 uur

BVOI

Bewijs Van Ontvangst VTIS,  VTIV

1 dag (24 uur)

BVI

Bewijs Van Inschrijving

1 dag (24 uur) 

ANI

Attendering op Niet-Inschrijving

1 uur

BVW

Bericht van weigering

1 dag (24 uur)

AGB

Administratieve Grenzen Bericht

1 dag (24 uur)

VTV

Verzoek Tot Verbetering

4 uur

BINV

Bericht intrekking VTV

1 dag (24 uur)

BVIN

Bericht Van Intrekking

1 dag (24 uur)

AVTIN

Afwijzing Verzoek Tot Intrekking

1 dag (24 uur)

BVO VTID

Bewijs Van Ontvangst VTID

1 dag (24 uur)

BVD

Bewijs Van Indepotname

1 dag (24 uur)

BVNI

Bewijs Van Niet Indepotname

1 dag (24 uur)

De diverse verklaringen blijven onderdeel uitmaken van de inschrijvingsvereisten. Dat betekent dat u de verklaringen, net als nu, onderaan het stuk dient te plaatsen. Daarmee zijn ze onderdeel van het stuk dat als pdf ter inschrijving wordt aangeboden.

Het tijdstip in het stuk is leidend bij de controles die we uitvoeren op de bevoegdheid van degene die het stuk passeerde en daartoe ondertekende. 
Als inschrijvingstijdstip voor een stuk en de inwerkingtreding in de BRK geldt het tijdstip van ontvangst van het verzoek bij het Kadaster. Is dat op of na 15.00 uur dan is het inschrijvingstijdstip 9.00 uur de volgende werkdag. 

U ontvangt per verzoek, en dus per stuk een BVO en daarna ook alle mededelingen die voor dat verzoek gelden. U ontvangt geen overzicht als u meerdere stukken tegelijk aanbiedt. Mededelingen hebben betrekking op elk verzoek afzonderlijk.

Het Kadaster moet stukken en bijlagen op tekst kunnen doorzoeken om bij inzage persoonsgegevens af te kunnen schermen. We verstrekken dergelijke stukken alleen als hiervoor het gebruiksdoel is opgegeven.

Instructievideo’s voor het notariaat

Bekijk de instructievideo:

Bekijk de instructievideo: 

Bekijk de instructievideo: 

Bekijk de instructievideo:

Bekijk de instructievideo:

Instructievideo’s voor gerechtsdeurwaarders

Bekijk de instructievideo:

Bekijk de instructievideo:

Bekijk de instructievideo:

Bekijk de instructievideo:

Bekijk de instructievideo:

Wijziging doorgeven

Als een stuk in de openbare registers is opgenomen maar niet goed is verwerkt, kunt u een verzoek tot herstel indienen. In het formulier Klacht indienen vinkt u in stap 2 de optie ‘Ik meen dat het Kadaster de gegevens in de Basisregistratie Kadaster niet goed heeft verwerkt’ aan. Ga naar het formulier Klacht indienen.

Webinars

Bekijk voor de mogelijkheden van SYVAS ook eens het webinar van SYVAS op de pagina Webinars.

Of bekijk de instructievideo's op deze pagina.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Elektronisch aanbieden van stukken (SYVAS).

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met het Meldpunt Notariaat op telefoonnummer 088 - 183 35 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier