Bericht van Afkeuring (BVA)

Bericht van Afkeuring ontvangen? Wat moet u doen?

In het Bericht van Afkeuring staat omschreven waarom het ontvangen verzoek niet verwerkt kan worden. Het verzoek voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in de Technische handleiding Elektronisch aanbieden.

Hierna beschrijven we de meest voorkomende redenen van een Bericht van Afkeuring, met mogelijke oplossingen.

Download converteren naar PDF-versie 1.7
Tags:
Zakelijk documentatie notariaat Inschrijving
Soort document
Wat moet u doen als u een Bericht van Afkeuring heeft ontvangen? We beschrijven veel voorkomende oorzaken en mogelijke oplossingen.
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
3 mei 2023
Toegankelijkheid

ja

Versie mei 2023

PDF-versie 1.7

Document <naam document> moet PDF versie 1.7 zijn.
Het Kadaster vereist minimaal versie 1.7 PDF/A-2(u) voor ter inschrijving aangeboden stukken. Indien het niet aan de eisen voldoet, volgt een Bericht van Afkeuring.

U dient het document in de juiste versie aan te bieden. In de handleiding vindt u uitleg over hoe u het document kan converteren naar minimaal PDF-versie 1.7 met conversietools Adobe Pro en PDF-XChange Editor.

De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van stukken of bijlagen in het juiste PDF formaat ligt bij u als aanbieder. 

 • Gaat het Bericht van afkeuring over het ingediende stuk? Dan kan uw softwareleverancier, uw systeembeheerder of werkplekbeheerder eventueel ondersteuning verlenen bij de conversie naar PDF-versie 1.7. 
 • Gaat het Bericht van afkeuring over de bijlagen? Neemt u dan contact op met uw systeembeheerder of werkplekbeheerder voor het instellen van de juiste PDF-versie in uw software. 

PDF/A-2u, PDF/A-2a, PDF/A-3u of PDF/A-3a

Document <naam document> moet conformeren aan PDF/A-2u, PDF/A-2a, PDF/A-3u of PDF/A-3.

Vaak ontstaat een fout bij de conversie naar PDF. Een oplossing kan zijn om het bestand op te schonen en opnieuw te converteren. Hiervoor zijn verschillende conversietools beschikbaar. Maak gebruik van een professionele conversietool zoals Adobe Pro of PDF-Xchange editor.

Wij controleren alle bestanden in SYVAS met VeraPDF. Deze software controleert op meer dan 4000 punten het PDF document. Voldoet het bestand niet, dan ziet u de foutmelding in het Bericht van Afkeuring. 

De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van stukken of bijlagen in het juiste PDF formaat ligt bij u als aanbieder. 

 • Gaat het Bericht van afkeuring over het ingediende stuk? Dan kan uw softwareleverancier, uw systeembeheerder of werkplekbeheerder eventueel ondersteuning verlenen bij de conversie naar PDF. 
 • Gaat het Bericht van afkeuring over de bijlagen? Neemt u dan contact op met uw systeembeheerder of werkplekbeheerder voor het instellen van het juiste PDF/A-bestand in uw software. 

Tijdstip ondertekening moet in het verleden liggen

Tijdstip ondertekening moet in het verleden liggen.

 • Mogelijke oplossing

Vul het tijdstip ondertekening in van het moment waarop de akte is opgemaakt en is ondertekend. Dit tijdstip kan niet in de toekomst gelegen zijn. 

Geen actieve e-mailadres of hyperlink

Document mag geen actieve e-mailadressen of hyperlinks bevatten.

 • Mogelijke oplossing:

Wijzig de actieve e-mailadres of hyperlink naar tekst zonder link. Dat kan u bewerkstelligen door te klikken met rechtermuisknop op de link in het brondocument en vervolgens de hyperlink verwijderen.

Geen afbeeldingen

Stuk <naam document> mag geen afbeeldingen bevatten.

 • Mogelijke oplossing

Als de PDF tekst bevat, moet de PDF op tekst doorzoekbaar zijn. De PDF mag niet een als afbeelding gescand tekstdocument zijn. Bijzonderheden:

 • PDF van het stuk mag geen andere elementen dan tekst bevatten. Dus geen afbeeldingen.
 • PDF van een bijlage, zoals koopovereenkomsten en vonnissen, mag wel een afbeelding bevatten.
 • PDF van een depotstuk mag wel een afbeelding bevatten.

Voorbeelden van afbeeldingen: stempel van de notaris, opsommingsteken, florijn teken, logo van het kantoor en een scan van de akte. Een florijn teken kan vervangen worden door de letter “f”. 

Wilt u weten waar de afbeeldingen zich bevinden? Neem dan contact op met de klantenservice Inschrijving en Registratie op telefoonnummer 088 - 183 35 00.

Het Kadaster moet stukken en bijlagen op tekst kunnen doorzoeken om bij inzage persoonsgegevens af te kunnen schermen. 

Digitaal ondertekend en visual signature

Het document moet precies één keer digitaal ondertekend zijn.

Document moet precies één visual signature bevatten.

 • Mogelijke oplossing:

Documenten moeten ondertekend zijn met uw gekwalificeerd persoonsgebonden (beroeps)certificaat. Zorg dat al uw documenten worden ondertekend. Neem contact op met uw softwareleverancier.

A4-formaat met staande afdrukstand

Stuk <naam document> moet A4-formaat hebben met staande afdrukstand.

 • Mogelijke oplossing

In Adobe Acrobat Reader kunt bij u de eigenschappen raadplegen welk formaat uw document heeft. Dit moet A4-formaat zijn: 210 x 297 mm. Wijzig het brondocument naar A4-formaat. Neem contact op met uw softwareleverancier of uw systeembeheerder/werkplekbeheerder voor het instellen hiervan.

Klantnummer in verzoek en klantnummer van het account

Klantnummer <nummer> in verzoek komt niet overeen met het klantnummer <nummer> van het account waarmee ingelogd is bij het Kadaster.

 • Mogelijke oplossing

Neem contact op met uw softwareleverancier voor het instellen van het juiste klantnummer in het verzoek en het juiste klantnummer van het account waarmee u bent ingelogd.

Gebruiksvoorwaarden ondertekenen

Ketenpartner <naam> met identificatie <protocolnummer/lidnummer/ketenpartnerid> heeft de gebruiksvoorwaarden voor elektronisch aanbieden stukken niet ondertekend op tijdstip ontvangst verzoek <datum en tijdstip>.

 • Mogelijk oplossing

Zorg ervoor dat de gebruiksvoorwaarden elektronisch aanbieden en gebruiksvoorwaarden KIK (in geval van aanbieden KIK-stukken) worden ondertekend alvorens u stukken gaat aanbieden. Een handleiding voor het ondertekenen van de gebruiksvoorwaarden vindt u hier: https://www.kadaster.nl/-/syvas-instructie-gebruiksvoorwaarden-ondertekenen.

Lege linkerbovenhoek

Document <naam document> heeft geen lege linkerbovenhoek op de eerste pagina van 2,5 cm hoog en 8 cm breed.

Kadaster vereist dat de linkerbovenhoek leeg is vanwege de visuele handtekening die geplaatst moet worden in de linkerbovenhoek.

 • Mogelijke oplossing

-    Verwijder de afbeelding in de linkerbovenhoek
-    Zorg dat uw tekst naar beneden wordt geplaatst