Terug naar vorige pagina

Wkpb-documenten

Wkpb-documenten

Het Handboek Wkpb-beheer is geschreven om bronhouders als gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten te helpen bij de uitvoering van de gewijzigde Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (Wkpb) die sinds 1 april 2020 van kracht is.

Handboek Wkpb-beheer

Brondocument anonimiseren

Brondocumenten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees meer hierover in het handboek Wkpb-beheer.
Ook moeten subject-gebonden gegevens worden geanonimiseerd. Hoe het anonimiseren kan plaatsvinden ziet u in dit voorbeeld:

Notitie wijziging informatievoorziening Wkpb

Na de ingebruikname van de vernieuwde registratie van Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) in de BRK, zijn er vier knelpunten geconstateerd in de informatieverstrekking over publiekrechtelijke beperkingen. Welke knelpunten dat zijn en welke maatregelen het Kadaster heeft genomen en gaat nemen om de informatievoorziening te verbeteren, staat in het document Publiekrechtelijke beperkingen - Wijziging informatievoorziening.

BRK-PB transitiedata gemeenten

Tussen 1 april 2020 en 25 november 2021 hebben de gemeenten hun Wkpb-beperkingen naar de BRK-PB overgezet. Het overzetten (de transitie naar de BRK-PB) is per gemeente gebeurd. In dit overzicht kunt u opzoeken op welke datum een specifieke gemeente de transitie naar de BRK-PB had afgerond. 

Totdat de transitie van een specifieke gemeente was afgerond werden de gemeentelijke beperkingen (ook) ontsloten vanuit het oude systeem, de Landelijke Voorziening (LV) Wkpb

CSV-bestanden