Wkpb-documenten

Wkpb-documenten

Het Handboek Wkpb-beheer is geschreven om bronhouders als gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten te helpen bij de uitvoering van de gewijzigde Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (Wkpb) die sinds 1 april 2020 van kracht is. De nadruk in dit Handboek ligt op het beheer van beperkingen. 

Handboek Wkpb beheer

Anonimiseren van een brondocument

Het brondocument moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie het handboek. Ook moeten subject-gebonden gegevens worden geanonimiseerd. Een voorbeeld van hoe het anonimiseren kan plaatsvinden.

Notitie wijziging informatievoorziening Wkpb

Na de ingebruikname van de vernieuwde registratie van Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) in de BRK, zijn er vier knelpunten geconstateerd in de informatieverstrekking over publiekrechtelijke beperkingen. In de notitie wijziging informatievoorziening wordt uiteengezet welke knelpunten dat zijn, en welke maatregelen het Kadaster heeft genomen en gaat nemen om de informatievoorziening te verbeteren.

CSV-bestanden