Wkpb-documenten

Wkpb-documenten

Het Handboek Wkpb-beheer is geschreven om bronhouders als gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten te helpen bij de uitvoering van de gewijzigde Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (Wkpb) die sinds 1 april 2020 van kracht is.

Handboek Wkpb-beheer

Brondocument anonimiseren

Brondocumenten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees meer hierover in het handboek Wkpb-beheer.
Ook moeten subject-gebonden gegevens worden geanonimiseerd. Hoe het anonimiseren kan plaatsvinden ziet u in deze voorbeelden:

Notitie wijziging informatievoorziening Wkpb

Na de ingebruikname van de vernieuwde registratie van Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) in de BRK, zijn er vier knelpunten geconstateerd in de informatieverstrekking over publiekrechtelijke beperkingen. Welke knelpunten dat zijn en welke maatregelen het Kadaster heeft genomen en gaat nemen om de informatievoorziening te verbeteren, staat in het document Publiekrechtelijke beperkingen - Wijziging informatievoorziening.

CSV-bestanden