BRK-PB CSV-bestanden

BRK-PB CSV-bestanden 

  • U kunt maximaal 2.000 objecten in een CSV-bestand aanbieden. Dit CSV-bestand kan worden gebruikt bij het inschrijven van de PB en bij het aanpassen van het werkingsgebied om objecten toe te voegen of te verwijderen. 
  • In het bestand wordt met een ‘headerregel’ aangegeven welke gegevens u in welke kolom moet vermelden. Voor een juiste verwerking moet deze headerregel in het CSV-bestand blijven staan en mag deze niet worden gewijzigd. Anders wordt het bestand afgekeurd. 
  • De waarden in de kolommen moeten door een puntkomma (;) van elkaar worden gescheiden. 
  • U kunt het CSV-bestand vooraf controleren. Dit kan in een tekstverwerkingsprogramma (bijvoorbeeld kladblok of notepad). Als u het bestand in een andere type programma opent, kan de opmaak namelijk worden verminkt. 
Tags:
WKPB BRK-PB Zakelijk overheid
Soort document
CSV-bestanden
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
september 2022
Toegankelijkheid

Ja

  • 2.0 mei 2023
  • 1.0 september 2022

Wilt u meer objecten opvoeren? Download dan een CSV-bestand