Het Kadaster biedt verschillende zakelijke diensten en producten aan. Vaak tegen een vast tarief, soms gratis. Onze tarieven staan vermeld in de tarievenlijst. Over de betalingsmogelijkheden leest u meer op de pagina Facturering. 

Tarieven

Wat zijn de tarieven voor onze diensten en producten? Hoe zit het met btw? U leest het in ons tarievenoverzicht.

Facturering

Wilt u meer weten over onze betalingsmogelijkheden? Betalen kan via een digitale factuur of automatische incasso.