BGT releasenotes Landelijke Voorziening

Inhoud van de laatste 4 releases

Opmerkingen en bekende problemen

  • Om een goede verwerking te garanderen, stelt de LV BGT eisen aan onder andere de maximale bestands- en objectgrootte. Voor de waarden van deze parameters verwijzen wij u naar de BGT toelichting op de controles.
  • Wordt een object aangeleverd met een z-coördinaat, dan leidt dit tot een geometrie fout: detectie op basis van srsDimension en andere afhandeling is nog niet ingebouwd.
  • Op dit moment wordt een Openbare Ruimte met meerdere labels nog niet ondersteund.
  • Tijdens de controlefase in de Controle Service (CS) 'stroken' we bogen. Dat wil zeggen: we benaderen deze door een serie lijnstukken, voordat de geometrie wordt gevalideerd. Aangrenzende bogen met een ongelijke straal kunnen hierdoor in een beperkt aantal gevallen op sub-mm niveau toch overlappen. Het is helaas zo dat de oplossing dan gezocht moet worden in het veranderen van (1 van) de bogen door de bronhouder. Bij de registratie worden de bogen ongestrookt opgeslagen zoals deze zijn aangeleverd. In paragraaf 4 van de toelichting van de controleservice is een toelichting opgenomen over deze situatie.
  • Beperking op NAR's (Naam Aanduidings Reeksen) en ORL's (Openbare Ruimte Labels). De extracten in GML Light bevatten maximaal 3 NAR's per pandobject en maximaal 3 ORL's per openbare ruimtelabel object, hard gecodeerd. Dit is een reeds bestaande beperking.

Naar de BGT toelichting op controles

Vraag en antwoord