Landelijke Voorziening - laatste 4 releases

Sinds de release van 27 augustus wordt er een onterechte fout gegeven door ons systeem. Het betreft de foutcode BGT-I-01-048. Na analyse blijkt dat objecten met kruinlijnen niet verwijderd kunnen worden. Met ingang van deze release hebben dit aangepast zodat dit weer mogelijk is.

Verschil met de vorige versie: 

  • Additionele controle geometrietypes naar fatale fout  
    Momenteel wordt er gecontroleerd of bij een object, waarvoor meerdere geometrietypen geldig zijn, een juiste combinatie van classificatie (BGT-type) en geometrietype geleverd wordt. Zo worden er OverigBouwwerken met de classificatie overkapping geregistreerd als polyline en niet als het geometrietype multivlak. Als er geen geldige combinatie van geometrietype en classificatie wordt geregistreerd, volgde tot nu toe een waarschuwing BGT-W-01-078. Ná deze wijziging kunnen alleen de juiste combinaties van classificatie en geometrietype geregistreerd worden en volgt een foutmelding BGT-I-01-078 als dat niet het geval is, bijvoorbeeld:  
    BGT-I-01-078   Objectaanlevering met id G0542.638b652800bb44cb9b63e68f899928ce van type OverigBouwwerk heeft een ongeldige combinatie geometrietype en domeinwaarde. Het geometrietype MultiPolygon is niet toegestaan bij bgt-type niet-bgt.  

In de bijlage staan de specifieke combinaties van classificatie met geometrietype per objecttype genoemd.

Download de bijlage bij de release LV GT 3.43.0.

BRAVO

De release 22.3.1 voor BRAVO is op 21juli 2022 beschikbaar gesteld. Onderstaand is de inhoud van deze release beschreven.

Verschil met vorige versie

  • Oude adresgegevens SVB-BGT verwijderd

De oude adresgegevens van het SVB-BGT (de vroegere beheerder van Bravo) zijn verwijderd uit het Bravo ‘Verwerkingsverslag mutatielevering’ en uit het ‘Download verslag’ (pdf, eerste pagina). In plaats daarvan wordt verwezen naar de BGT Klantenservice van het Kadaster.

De release 22.2.1 voor BRAVO is op 23 juni 2022 beschikbaar gesteld. Onderstaand is de inhoud van deze release beschreven.

Verschil met vorige versie

  • Bestuurlijke Gebieden vernieuwd

Het is nu mogelijk om de nieuwste versie van Bestuurlijke Gebieden in de kaart te tonen, zowel bij abonnementen als bij vooraankondigingen.

  • BGT achtergrondkaart vernieuwd

Het is nu mogelijk om de nieuwste versie van BGT achtergrondkaart (pastel) te tonen, zowel bij abonnementen als bij vooraankondigingen.

De release 22.1.0 voor BRAVO is op 12 april 2022 beschikbaar gesteld

Verschil met vorige versie

  • Filtering op redundantie van plaatsbepalingspunten

Bij de introductie van de filtering op redundante Plaatsbepalingspunten (PBP’s) op 27 december 2021 werden leveringen in sommige gevallen onterecht afgekeurd omdat er een technische fout optrad. Daarom besloten we om deze filtering tijdelijk uit te zetten. Dit is inmiddels hersteld en met ingang van deze release worden aangeleverde PBP’s weer gefilterd volgens de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld in het kader van IMGEO 2.2.

Vraag en antwoord

De volgende BGT RSS-feeds zijn beschikbaar voor uw RSS-reader:

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.