BGT releasenotes Landelijke Voorziening

Inhoud van de laatste 4 releases

Verschil met de vorige versie:

Topologiecontrole van nieuw objecten aan de rand van Nederland

In release LV BGT 4.0. van oktober 2020 waarin de nieuwe topologiecontrole is geïntroduceerd hebben we gemeld dat bepaalde fouten aan de landsgrens in uitzonderingssituaties niet gevonden zouden worden. Het betrof het ontstaan van nieuwe objecten aan de landsgrens die raakten of bijna raakten aan de landsgrens. De controle is hierop aangepast, zodra een object binnen 0.5 mm van de landsgrens ontstaat of wanneer gaten zouden ontstaan door het nieuwe object volgt een foutmelding “BGT-I-01-100 Topologische fout”. Nieuwe objecten buiten de landsgrens op meer dan de 0.5 mm zijn toegestaan in de LV BGT.
 

Verschil met de vorige versie:  

Introductie nieuwe topologiecontrole

De release LV BGT 4. 0. bevat een nieuwe wijze van controleren van de topologie. De nieuwe topologiecontrole vervangt de overlap,  gaten- en mispuntencontrole. De nieuwe methode bestaat uit het tellen van overeenkomende lijnsegmenten in de nieuwe situatie (WORDT-objecten) waarbij aan de randen van de aanlevering ook gecontroleerd wordt of de nieuwe objecten exact aansluiten op de objecten in de LV. Met segmenten worden bedoeld de lijnstukken (lijn uit twee punten) waaruit lijnstrings zijn opgebouwd en waarbij bogen worden opgedeeld in twee lijnsegmenten, te weten de koorden van de boog. Eenvoudig gezegd moeten er altijd twee identieke segmenten zijn, opgebouwd uit segmenten van de WORDT-objecten en de LV-objecten. Een uitzondering is de landsgrens, dan is er sprake van één segment. Kenmerken van de nieuwe methode zijn:

 • Geen tolerantie, geen stroken van bogen.
  Er is bij de segmentencontrole geen sprake meer van een tolerantie en de bogen worden niet meer gestrookt. De validatie van de objecten zelf wijzigt niet, hierbij is nog steeds sprake van een tolerantie en worden de bogen wél gestrookt.
 • Geen overlapcontrole 
  De nieuwe controle heeft tot gevolg dat de overlapcontrole die we nu uitvoeren in de stap Validatie bestand intern niet meer wordt uitgevoerd omdat overlap ook gecontroleerd wordt door de nieuwe topologiecontrole
 • Gewijzigde foutmeldingen
  De nieuwe controle heeft ook tot gevolg dat de foutmeldingen en vooral de foutGML een andere inhoud heeft gekregen. In de bijlage Vervallen foutmeldingen staan de foutmeldingen genoemd die niet meer voorkomen na in productie name van de nieuwe topologiecontrole. De nieuwe controle resulteert altijd in één foutmelding: BGT-I-01-100 Topologische fout.
 • Controle in de stap Validatie tegen LV
  De nieuwe methode van controleren maakt het noodzakelijk om ook de objecten uit de LV er bij te betrekken. Dit heeft als voordeel dat de waarschuwingen van de controleservice (mogelijk fout tegen de LV) verdwenen zijn.

Verschil met de vorige versie:  

 • Onterechte afkeuring door foutieve kruinlijn in vervallen object
  Het laten vervallen van een object werd afgekeurd omdat het object een foutieve kruinlijn bevatte. Dergelijke controles bij het laten vervallen van een object is niet juist. Deze controle bij het laten vervallen van een object is aangepast.  
 • Schijnmutatie bij objecten met kruinlijn ten onrechte goedgekeurd
  Als bij een mutatie het vervallen en het gewijzigde object functioneel gelijk zijn, wordt deze afgekeurd als zogenaamde schijnmutatie. Als dit object een identieke kruinlijn bevatte, werd deze mutatie ten onrechte goedgekeurd. Deze fout is hersteld. Dergelijke mutaties worden vanaf deze release afgekeurd. 

Verschil met de vorige versie:

 • Controle op kruinlijngeometrie
  Tot op heden werd niet gecontroleerd of de kruinlijngeometrie exact op de geometrie van het betrokken object ligt en of de kruinlijn de juiste richting heeft. Na deze release wordt de controle wél uitgevoerd en volgt onderstaande foutmelding als de kruinlijn niet de juiste richting heeft en of niet exact op de betrokken geometrie ligt:
  BGT-I-01-098 Objectaanlevering met id L0004.2ba8f208da234f60bed554c11e7a2a52 van type BEGROEIDTERREINDEEL is niet valide, NIEUW bevat een fout m.b.t. de kruinlijngeometrie. Kruinlijngeometrie heeft de verkeerde richting en/of ligt niet exact op de betrokken geometrie.

Verschil met de vorige versie:  

 • Controle op kruinlijngeometrie  
  Tot op heden werd niet gecontroleerd of de kruinlijngeometrie exact op de geometrie van het betrokken object ligt en of de kruinlijn de juiste richting heeft. Na deze release wordt de controle wél uitgevoerd en volgt onderstaande foutmelding als de kruinlijn niet de juiste richting heeft en/of niet exact op de betrokken geometrie ligt:  
  BGT-I-01-078   Objectaanlevering met id L0004.2ba8f208da234f60bed554c11e7a2a52 van type BEGROEIDTERREINDEEL is niet valide, NIEUW bevat een fout met betrekking tot de kruinlijngeometrie. Kruinlijngeometrie heeft de verkeerde richting en/of ligt niet exact op de betrokken geometrie.

Verschil met de vorige versie: 

 • Additionele controle geometrietypes naar fatale fout  
  Momenteel wordt er gecontroleerd of bij een object, waarvoor meerdere geometrietypen geldig zijn, een juiste combinatie van classificatie (BGT-type) en geometrietype geleverd wordt. Zo worden er OverigBouwwerken met de classificatie overkapping geregistreerd als polyline en niet als het geometrietype multivlak. Als er geen geldige combinatie van geometrietype en classificatie wordt geregistreerd, volgde tot nu toe een waarschuwing BGT-W-01-078. Ná deze wijziging kunnen alleen de juiste combinaties van classificatie en geometrietype geregistreerd worden en volgt een foutmelding BGT-I-01-078 als dat niet het geval is, bijvoorbeeld:  
  BGT-I-01-078   Objectaanlevering met id G0542.638b652800bb44cb9b63e68f899928ce van type OverigBouwwerk heeft een ongeldige combinatie geometrietype en domeinwaarde. Het geometrietype MultiPolygon is niet toegestaan bij bgt-type niet-bgt.  

In de bijlage staan de specifieke combinaties van classificatie met geometrietype per objecttype genoemd.

Download de bijlage bij de release LV GT 3.43.0.

Opmerkingen en bekende problemen

 • Om een goede verwerking te garanderen, stelt de LV BGT eisen aan onder andere de maximale bestands- en objectgrootte. Voor de waarden van deze parameters verwijzen wij u naar de BGT toelichting op de controles.
 • Wordt een object aangeleverd met een z-coördinaat, dan leidt dit tot een geometrie fout: detectie op basis van srsDimension en andere afhandeling is nog niet ingebouwd.
 • Op dit moment wordt een Openbare Ruimte met meerdere labels nog niet ondersteund.
 • Tijdens de controlefase in de Controle Service (CS) 'stroken' we bogen. Dat wil zeggen: we benaderen deze door een serie lijnstukken, voordat de geometrie wordt gevalideerd. Aangrenzende bogen met een ongelijke straal kunnen hierdoor in een beperkt aantal gevallen op sub-mm niveau toch overlappen. Het is helaas zo dat de oplossing dan gezocht moet worden in het veranderen van (1 van) de bogen door de bronhouder. Bij de registratie worden de bogen ongestrookt opgeslagen zoals deze zijn aangeleverd. In paragraaf 4 van de toelichting van de controleservice is een toelichting opgenomen over deze situatie.
 • Beperking op NAR's (Naam Aanduidings Reeksen) en ORL's (Openbare Ruimte Labels). De extracten in GML Light bevatten maximaal 3 NAR's per pandobject en maximaal 3 ORL's per openbare ruimtelabel object, hard gecodeerd. Dit is een reeds bestaande beperking.

Naar de BGT toelichting op controles

Vraag en antwoord

De volgende BGT RSS-feeds zijn beschikbaar voor uw RSS-reader:

U kunt RSS-feeds instellen met verschillende apps in de Google Play Store, App Store en browserextensies in bijvoorbeeld Chrome.