Terug naar vorige pagina

Voorlopige kadastrale grenzen (Splits)

Wilt u kadastrale percelen vormen, maar zijn de definitieve grenzen nog niet aan te wijzen? Gebruik dan de applicatie Splits. U kunt daarmee zelf op de kadastrale kaart intekenen waar de voorlopige kadastrale grenzen (vaak afgekort tot vkg) liggen. Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen gevormd en ontvangt u de definitieve perceelnummers. Splits helpt u met het gemakkelijk verzenden van de gegevens.

 • Om Splits te kunnen gebruiken, hebt u toegang tot Mijn Kadaster nodig.
 • Als u toegang hebt tot Mijn Kadaster, maar Splits niet kunt kiezen, vraagt u autorisatie aan bij de beheerder van Mijn Kadaster in uw organisatie.

Voorlopige kadastrale grenzen (Splits)

vanaf € 119,-

U ontvangt de volgende informatie:

 • voorlopige kadastrale grenzen (vkg)
 • en voorlopige kadastrale oppervlakte
 • definitieve perceelnummers

Autorisatie Splits aanvragen

Wilt u Splits gebruiken in Mijn Kadaster? Vraag toegang aan bij de beheerder van Mijn Kadaster in uw organisatie.

Iedere organisatie heeft een '1e' beheerder voor Mijn Kadaster. Hij of zij is aanspreekpunt voor het Kadaster en kan anderen in de organisatie toegang verlenen. De 1e beheerder kan anderen in de organisatie ook de rechten van een beheerder toekennen. 

Weet u niet wie (1e) beheerder in uw organisatie is? U vindt de gegevens van uw beheerder in het scherm Profielinstellingen. Dat opent u door rechtsboven in Mijn Kadaster op uw naam te klikken.

Naar contactformulier

Tarieven voorlopige kadastrale grenzen (VKG) met Splits

Als u met Splits voorlopige kadastrale grenzen hebt gevormd, betaalt u € 119,- per nieuw te vormen perceel.

Maakt het Kadaster het perceel definitief, dan betaalt u per definitief gevormd perceel:

 • € 76,- als het perceel maximaal 100 m² groot is en de koopsom maximaal € 6.500,-
 • € 790,- als het perceel groter is dan 100 m² of als de koopsom hoger is dan € 6.500,-

Toegang en machtiging

De applicatie Splits is beschikbaar voor notarissen en provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere overheden die grond bezitten. Alleen de eigenaar van de percelen en de notaris kunnen Splits meteen gebruiken. De anderen moet eerst gemachtigd zijn door de eigenaar. Een voorbeeld van deze machtiging vindt u onder Vraag en antwoord op deze pagina.

Vraag en antwoord

Wilt u bestellen via Mijn Kadaster, maar hebt u geen abonnement? Informatie over het afsluiten van een abonnement op Mijn Kadaster vindt u op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.

Het vormen van voorlopige kadastrale grenzen met de applicatie Splits heeft veel voordelen:

 • U kunt met de applicatie op de kadastrale kaart zelf de nieuwe grenzen intekenen.
 • Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen en definitieve perceelnummers gevormd.
 • De nieuwe definitieve kadastrale aanduiding is snel beschikbaar.
 • Uw werkproces wordt efficiënter.
 • U kunt makkelijker grondpercelen vormen bij appartementssplitsingen.
 • U kunt het goed gebruiken bij nieuwbouw, uitbreiding en koop-verkoop van kleine stukjes grond.

Wilt u de applicatie Splits of Verenig gebruiken? Maar bent u niet de eigenaar en geen notaris? Dan moet de eigenaar u machtigen. Hiervoor kunt u in de applicatie een machtiging toevoegen. Hiermee toont u aan dat het verzoek namens en volgens de wens van de eigenaar is uitgevoerd. Zodra u op de knop 'verzenden' klikt, verschijnt een invulscherm. Bij 'machtiging' kunt u de machtiging als bijlage meesturen.

Een voorbeeld van een tekst die u kunt gebruiken voor een machtiging is:

Ondergetekende .......... (eigenaar) verleent bij deze volmacht aan .......... (aanvrager) om uiterlijk .......... (datum) een verzoek tot splitsen middels de applicatie Splits bij het Kadaster in te dienen voor het vormen van voorlopige kadastrale grenzen. Dit verzoek betreft de in eigendom aan eigenaar toebehorende percelen kadastraal bekend gemeente........... sectie.......... nummer(s).......... (Deze volmachtverlening geschiedt met de macht van substitutie.)

Bekijk de gebruiksvoorwaarden.

Als u 2 of meer kadastrale percelen samenvoegt tot 1 perceel, ontstaat er een nieuw perceel met een nieuw perceelnummer. Hiervoor gebruikt u in Mijn Kadaster de applicatie ‘Verenig’. Lees meer op de pagina Samenvoegen van percelen

In de meeste gevallen is uw splitsingsverzoek binnen 10 minuten verwerkt. Voegt u een machtiging of opmerking bij uw aanvraag, dan duurt de verwerking maximaal 3 werkdagen. Hierover informeren wij u per e-mail.

U hebt u bij ons de keuze uit de mogelijkheden Voorlopige kadastrale grenzen of Splitsen van percelen. Wat de juiste keuze is, hangt onder andere af van de beschikbare tijd. In een aantal stappen maakt u de beste keuze.

Gebruik de online keuzehulp

Ontdek wat in uw situatie de beste keuze is.

Vul keuzehulp in

Bekijk de infographic

Infographic Splitsen van een perseel of Voorlopige Kadastrale Grenzen. Kunt u deze afbeelding niet bekijken? Neem contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00. Zij zijn u op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur graag van dienst.


 

Bekijk voor een overzicht van de tarieven de volgende documenten:

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00 optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.