Voorlopige kadastrale grenzen (Splits)

Splits percelen en vorm voorlopige kadastrale percelen

Gegevens gemakkelijk verzonden met Splits

Wilt u kadastrale percelen vormen, maar zijn de definitieve grenzen nog niet aan te wijzen? Gebruik dan de applicatie Splits. U kunt daarmee zelf op de kadastrale kaart intekenen waar de voorlopige kadastrale grenzen (vaak afgekort tot vkg) liggen. Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen gevormd en ontvangt u de definitieve perceelnummers. Splits helpt u met het gemakkelijk verzenden van de gegevens.

Information:

  • Om Splits te kunnen gebruiken, hebt u toegang tot Mijn Kadaster nodig.
  • Als u toegang hebt tot Mijn Kadaster, maar Splits niet kunt kiezen, vraagt u autorisatie aan bij de beheerder van Mijn Kadaster in uw organisatie.

Voorlopige kadastrale grenzen (Splits) via Mijn Kadaster

U ontvangt de volgende informatie:

  •  voorlopige kadastrale grenzen (vkg)
  •  en voorlopige kadastrale oppervlakte
  •  definitieve perceelnummers

Autorisatie Splits aanvragen

Wilt u Splits gebruiken in Mijn Kadaster? Vraag toegang aan bij de beheerder van Mijn Kadaster in uw organisatie.

Iedere organisatie heeft een '1e' beheerder voor Mijn Kadaster. Hij of zij is aanspreekpunt voor het Kadaster en kan anderen in de organisatie toegang verlenen. De 1e beheerder kan anderen in de organisatie ook de rechten van een beheerder toekennen. 

Weet u niet wie (1e) beheerder in uw organisatie is? Informeer bij collega's of vraag het na bij het Kadaster. Bel  088-183 22 00 of gebruik ons contactformulier.

Naar contactformulier

Tarieven voorlopige kadastrale grenzen (VKG) met Splits

Als u met Splits voorlopige kadastrale grenzen hebt gevormd, betaalt u 100,- per nieuw te vormen perceel.

Maakt het Kadaster het perceel definitief, dan betaalt u per definitief gevormd perceel:

  • 57,50 als het perceel maximaal 100 m² groot is en de koopsom maximaal 5.000,-
  • 660,- als het perceel groter is dan 100 m² en de koopsom hoger is dan 5.000,-

Toegang en machtiging

De applicatie Splits is beschikbaar voor notarissen en provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere overheden die grond bezitten. Alleen de eigenaar van de percelen en de notaris kunnen Splits meteen gebruiken. De anderen moet eerst gemachtigd zijn door de eigenaar. Een voorbeeld van deze machtiging vindt u onder Vraag en antwoord op deze pagina.

Vraag en antwoord