Terug naar vorige pagina

Martin Tillema, expert energietransitie

 

Ik wil met kennis en data een bijdrage leveren aan een beter klimaat en een duurzame wereld.

Neem contact op met Martin

Meer weten over energietransitie en de rol van het Kadaster hierin? Neem dan contact op met onze expert energietransitie, Martin Tillema. 

Onderzoeken energietransitie

Martin publiceert samen met collega's onderzoeken over de energietransitie.

Naar onderzoeken

Over Martin

Er is geen weg terug

Martin Tillema doet onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame energie. Wat zijn hiervoor goede keuzes? “Overheden willen weten welke eigenaren ze moeten betrekken bij hun plannen; zo kunnen ze beter de haalbaarheid ervan inschatten. Het maakt bijvoorbeeld verschil of je met veel particulieren, corporaties of bedrijven te maken hebt.”

“Door mijn werk ben ik me nog bewuster geworden van mijn eigen ecologische voetafdruk. Ook het vaderschap motiveert me om me hiervoor in te zetten.  De klimaatverandering is gaande en er is geen weg terug. Ik sta vaker stil bij de vraag hoe ik deze aarde wil doorgeven en heb het geluk dat ik hier via het Kadaster een positieve bijdrage aan kan leveren."

Samen met collega’s kijkt Martin binnen het team Research hoe de voortgang van de energietransitie gemonitord kan worden. Denk aan de potentie voor zonne-energie op daken. Is een wijk klaar voor de warmtetransitie? Bij welke eigenaren ligt nog een opgave? En hoeveel potentie voor grootschalige opwekking van energie is er nog in een gemeente of regio?

Landelijk, regionaal en voor gemeenten

Martin maakt namens het Kadaster deel uit van het samenwerkingsverband VIVET (Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie). Daar werkt hij onder andere aan het beschikbaar en toepasbaar maken van datasets over de energie-infrastructuur.

Regionaal helpt hij bij de ruimtelijke inpassing van de in de RES (Regionale Energie Strategie) beschreven plannen. En lokaal ondersteunt hij gemeenten bij de warmtetransitie. 

Hij spreekt op verschillende congressen en symposia over de bijdrage die het Kadaster levert aan de uitdagende en complexe opgaven rond de energietransitie. "Een goede informatievoorziening rondom de energietransitie is noodzakelijk voor het realiseren ervan.”

Sociale geografie en start bij Kadaster

Martin studeerde Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Daar ontstond zijn liefde voor (geografische) analyses in het ruimtelijk domein. Hij begon bij het Kadaster op de afdeling Landinrichting. Deze afdeling begeleidt het ruilproces met grondeigenaren. Hiermee worden verschillende doelen gerealiseerd: van landbouwstructuurverbetering tot natuurdoelen, en van stikstofreductie tot de inpassing van de energie-opgaven. 

Oplossingen voor energietransitie 

  • Hoe helpt het Kadaster bij oplossingen voor de energietransitie? U vindt meer informatie op de pagina Energietransitie
  • Het Kadaster ondersteunt bij het slim vormgeven van de ruimtelijke opgave die voortkomt uit de Regionale Energiestrategie (RES).
  • Samenwerkende partijen zorgen ervoor dat data over energietransitie goed gestructureerd en toegankelijk is. Lees meer op de pagina VIVET.