Splitsen van percelen

Laat ons een perceel voor u splitsen, bijvoorbeeld bij de verkoop van een deel van een perceel

Wanneer splitsen?

Wilt u een deel van een perceel verkopen? De nieuwe grenzen of oppervlakte van nieuwe percelen vaststellen? Of de bestemming veranderen van een stuk grond en hiervoor een aparte kadastrale aanduiding nodig hebt, bijvoorbeeld het vestigen van een winkel? Bestel Splitsen van percelen. Het Kadaster meet dan de nieuwe grens op.

 • Wilt u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens weten? Dan moet u een aparte opdracht voor een grensreconstructie geven. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie
 • Bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel? Dan dient u een schriftelijke machtiging van de eigenaar toe te voegen. Bent u niet in het bezit van een schriftelijk machtiging dan kunt u uitsluitend een offerte aanvragen.

Splitsen van percelen 420,-

U ontvangt de volgende informatie:

 • De aanvrager (wanneer deze niet de eigenaar is) krijgt een leveringsbevestiging, inclusief een kaart met de nieuwe perceelnummers.
 • De eigenaar krijgt een brief (kennisgeving) met de nieuwe perceelnummers en groottes inclusief een kaart met de nieuwe perceelnummers.

Splitsen van percelen bestellen

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheid:

Ontstaan na de splitsing 50 of meer percelen, of bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel? Dan kunt u uw splitsingsverzoek alleen via een offerteaanvraag bij ons indienen. In het bestelformulier kunt u in dat geval kiezen voor het aanvragen van een offerte. U ontvangt de offerte binnen 5 werkdagen.

Offerte van splitsen aanvragen

Vraag en antwoord

Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers. Deze geactualiseerde gegevens kunt u nodig hebben:

 • bij de verkoop van een deel van een perceel. De nieuwe grenzen moeten zichtbaar zijn in het terrein of met piketpaaltjes gemarkeerd zijn.
 • wanneer kadastrale grenzen en grootte van de nieuwe percelen vóór een overdracht vastgesteld moeten worden, bijvoorbeeld bij de verkoop van appartementencomplexen.
 • als u een aparte kadastrale aanduiding nodig hebt voor een deel van uw perceel. Bijvoorbeeld als u op dit deel een winkel wilt vestigen.

In beide gevallen gaat het om het splitsen van een perceel. Een grenscorrectie is een splitsing waarbij de gebruiksgrens in overeenstemming wordt gebracht met de kadastrale grens. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden.

Lees meer over Splitsing ten behoeve van grenscorrectie.

Als eigenaar of gerechtigde van een kadastraal perceel kunt u een verzoek indienen om het betreffende perceel te splitsen. Ook kunt u iemand anders hiervoor machtigen. U vult hiervoor een machtigingsformulier in,  print deze en geeft het formulier ondertekend aan de gevolmachtigde. Vul het machtigingsformulier in (pdf, 45 kB) (invulbare pdf)

Kunt u het machtigingsformulier niet invullen of bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice:

De landmeter neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. We streven ernaar om binnen 20 werkdagen de meting en verwerking afgerond te hebben.

Na het aanvragen van een splitsing neemt de landmeter telefonisch contact op om een afspraak met u te maken. Vóór deze afspraak moet u de nieuwe grens op uw terrein zichtbaar maken. Dit kunt u doen met bijvoorbeeld een hek of sloot. Of u maakt de grens zichtbaar door buizen of paaltjes te plaatsen.

Ontstaan na de splitsing 50 of meer percelen, dan kunt u uw splitsingsverzoek alleen via een offerteaanvraag bij ons indienen. U ontvangt de offerte binnen 5 werkdagen. De landmeter neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Wanneer de meting en de verwerking is, hangt af van het aantal nieuw te vormen percelen en de beschikbare capaciteit. U vindt deze informatie in de offerte.

Als u niet de eigenaar of de gemachtigde van het te splitsen perceel bent, kunt u het Splitsen van percelen niet zelf bestellen. U kunt alleen een offerteaanvraag bij ons indienen. U ontvangt de offerte binnen 5 werkdagen. Daarna neemt de landmeter contact op met de eigenaar voor het aanwijzen van de nieuwe grenzen (de aanwijs). 

U kunt de nieuwe grens aanwijzen met kenmerken in het terrein, zoals een hek of sloot. Waar dit niet mogelijk is, kunt de nieuwe grens aangeven door palen of buizen stevig in de grond te plaatsen. Dit  doet u vóór de afspraak met de landmeter.

Als u een perceel splitst, ontstaat een nieuwe perceel. Een aanwijs is dan noodzakelijk. Bij een aanwijs wijst u (of een gemachtigde) in het terrein aan waar de nieuwe, gewenste grens loopt. De landmeter legt de informatie vast en verwerkt het in de Basisregistratie Kadaster. 

In onderstaande video leggen we uit hoe het aanwijzen van een nieuwe grens in z’n werk gaat. In de video ziet u een aanwijs na overdracht via een akte. In zo’n geval moeten koper én verkoper aanwezig zijn.

 

Ja, u moet bij de afspraak aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat u iemand machtigt om namens u hierbij aanwezig te zijn. Zodra de nieuwe grenzen aan de landmeter zijn aangewezen, is uw aanwezigheid niet meer nodig en kan de landmeter het werk zelfstandig afronden.

U (of uw gemachtigde) vertelt bij een aanwijs waar de nieuwe grenzen moeten komen en de landmeter noteert dit. De landmeter gaat soms direct over tot het uitvoeren van de meting. Daarna verwerkt de landmeter de informatie in een meetschets en meetverslag. 

De afspraak met de landmeter duurt gemiddeld 20 minuten. 

De landmeter controleert de meting op kantoor en verwerkt dit in de kadastrale kaart. Bij de verwerking krijgt elk nieuw perceel een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. De eigenaar ontvangt een kennisgeving (brief) van ons met de nieuwe perceelnummers en groottes. De aanvrager krijgt een leverbon en de leveringsbevestiging met de nieuwe perceelnummers en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.

De landmeter kan een medewerker van het Kadaster zijn. Maar het is ook mogelijk dat een landmeter van een door het Kadaster ingehuurde landmeetkundige partij u bezoekt. Wij besteden dit werk soms uit om alle splitsingen snel genoeg te kunnen afhandelen. Een landmeter moet zich altijd kunnen legitimeren.

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100 m2 en minder dan € 6.500,- waard is? Neem dan contact op met een notaris. 

Wanneer wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden kunnen wij een grenscorrectie voor u uitvoeren: 

 • de bestaande kadastrale grens moet gecorrigeerd worden omdat deze afwijkt van de gebruiksgrens
 • de grond wordt al zichtbaar gebruikt
 • u en de eigenaar van de grond zijn akkoord met het gebruik
 • het stuk grond dat overgedragen wordt is niet groter dan 100 m2

Voldoet u niet aan alle voorwaarden?

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden? Maar is het perceel kleiner dan 100 m2 en maximaal € 5.000 waard? Neem dan contact op met uw notaris.

Meer informatie

Lees meer informatie op de pagina Grenscorrectie.

In sommige gevallen is het voordeliger om deze percelen voor de uiteindelijke splitsing eerst samen te voegen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00 (optie 1). Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.  

In dit geval moeten de grenzen van het aangrenzende perceel eerst aangewezen worden aan een landmeter. Ook moet de landmeter deze grenzen meten. Dit heeft gevolgen voor de doorlooptijd van de splitsing. Normaal gesproken ronden we de meting en verwerking binnen 20 werkdagen af, maar in dit geval kan dit langer duren. Wij nemen in dit geval contact met u op.  

Hebt u een splitsing aangevraagd maar wilt u deze annuleren? Dat kan.

 • Is de opdracht nog niet door ons verwerkt?
  Dan kunt u kosteloos annuleren.
 • Is de opdracht verwerkt en zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart?
  Dan brengen wij 208,- in rekening.
 • Is de opdracht verwerkt, voorbereid en is de landmeter in het terrein gestart met zijn uitvoerende werkzaamheden?
  Dan brengen wij het volledige bedrag in rekening.

U kunt de opdracht annuleren via het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

Hebt u vragen over de annulering?

Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. 

Als u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens wilt weten, moet u het Kadaster daarvoor een aparte opdracht geven. Op die manier kan de landmeter ook de juiste gegevens over de bestaande grens meenemen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Grensreconstructie.

U hebt u bij ons de keuze uit de mogelijkheden Voorlopige kadastrale grenzen of Splitsen van percelen. Wat de juiste keuze is, hangt onder andere af van de beschikbare tijd. In een aantal stappen maakt u de beste keuze.

Gebruik de online keuzehulp

Ontdek wat in uw situatie de beste keuze is.

Vul keuzehulp in

Bekijk de infographic

Infographic Splitsen van een perseel of Voorlopige Kadastrale Grenzen. Kunt u deze afbeelding niet bekijken? Neem contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00. Zij zijn u op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur graag van dienst.
 

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting.