Splitsen van percelen

Laat ons een perceel voor u splitsen, bijvoorbeeld bij de verkoop van een deel van een perceel

Wanneer splitsen?

Wilt u een deel van een perceel verkopen? De nieuwe grenzen of oppervlakte van nieuwe percelen vaststellen? Of de bestemming veranderen van een stuk grond en hiervoor een aparte kadastrale aanduiding nodig hebt, bijvoorbeeld het vestigen van een winkel? Bestel Splitsen van percelen. Het Kadaster meet dan de nieuwe grens op.

Information:

  • Wilt u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens weten? Dan moet u een aparte opdracht voor een grensreconstructie geven. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie
  • Bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel? Dan dient u een schriftelijke machtiging van de eigenaar toe te voegen. Bent u niet in het bezit van een schriftelijk machtiging dan kunt u uitsluitend een offerte aanvragen.

Splitsen van percelen 440,-

U ontvangt de volgende informatie:

  •   De aanvrager (wanneer deze niet de eigenaar is) krijgt een leveringsbevestiging, inclusief een kaart met de nieuwe perceelnummers.
  •   De eigenaar krijgt een brief (kennisgeving) met de nieuwe perceelnummers en groottes.

Splitsen van percelen bestellen

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheid:

Ontstaan na de splitsing 50 of meer percelen, of bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel? Dan kunt u uw splitsingsverzoek alleen via een offerteaanvraag bij ons indienen. In het bestelformulier kunt u in dat geval kiezen voor het aanvragen van een offerte. U ontvangt de offerte binnen 5 werkdagen.

Offerte van splitsen aanvragen

Vraag en antwoord