Overzicht van al het nieuws op het zakelijke deel van deze website.

Nieuws item: Wijkpaspoort Warmtetransitie in trek bij gemeenten

Steeds meer gemeenten gebruiken de buurtinformatie om zicht te krijgen op alternatieve vormen van warmtevoorziening. De VNG en de gemeente Katwijk delen hun ervaringen.

Nieuws item: BAG 2.0 Digilevering beschikbaar

Vanaf nu is BAG 2.0 Digilevering beschikbaar. Stap voor 1 oktober over op 2.0. 

Nieuws item: Inschrijvingsberichten papieren stukken voortaan per mail

Vanaf 19 mei sturen wij geen inschrijvingsberichten per fax meer voor analoog ontvangen stukken. De aanbieder krijgt bericht per e-mail.

Nieuws item: Gemeentelijke Publiekrechtelijke Beperkingen met BRK Levering op later tijdstip geleverd

Gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen op later tijdstip geleverd in BRK Levering 1.0. Eerst onderzoek kwaliteitsverbetering.

Lees artikel

Nieuws item: Onderzoek EW en het Kadaster: Nieuwbouw neemt spanning op huizenmarkt nog niet weg

Nieuwbouwprojecten hadden afgelopen jaar geen invloed op de huizenprijzen. Dat blijkt uit analyse van EW en het Kadaster, die ook dit jaar de vierkantemeterprijzen in alle 3.177 wijken in kaart brachten.

Lees artikel

Nieuws item: What’s in a name?

Op topografische kaarten staan aardrijkskundige namen. Maar wie bepaalt eigenlijk de schrijfwijze? En wat is de rol van het Kadaster? 

Lees artikel

Nieuws item: Kwaliteitsmeting: Samenhang basisregistraties hoog

De samenhang tussen de basisregistraties zoals onder andere de BAG, BGT en BRK is hoog. Dat is net als vorig jaar de uitkomst van de jaarlijkse kwaliteitsmeting door het CBS.

Lees artikel

Nieuws item: Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt 1e kwartaal van 2021

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt in het 1e kwartaal van 2021? Lees het in ons Kwartaalbericht woningmarkt.

Lees artikel

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt, 2021 - 1e kwartaal

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland in het 1e kwartaal van 2021 was 3,2% hoger dan in het 4e kwartaal van 2020, en 6% hoger dan de gemiddelde grondprijs over heel 2020.

Lees artikel

Nieuws item: Functionaliteit beheerapplicatie BRK-PB uitgebreid 

De multiselect-functie waarmee vanuit de kaart meerdere objecten als werkingsgebied kunnen worden geselecteerd is gereed.

Lees artikel