Overzicht van al het nieuws op het zakelijke deel van deze website.

Nieuws item: Van wie zijn de nieuwbouwwoningen?

Hoeveel nieuwbouwwoningen zijn er? Welk type eigenaar heeft welk type woning? En waar staan ze? Het Kadaster bracht het in kaart.  

Nieuws item: Registratie rijksmonumenten in BRK vernieuwd

Afnemers van BRK Levering ontvangen mutatieberichten van de vernieuwing. Deze staan klaar op de Generieke Download Service.

Nieuws item: Einde BAG 1.0 tijdperk

In 2009 ging de wet BAG (BAG 1.0) in. Op 1 juli 2018 is de gewijzigde wet BAG (BAG 2.0) ingegaan. Nu zowel de bronhouders als de afnemers over zijn op BAG 2.0, komt er een einde aan BAG 1.0.

Nieuws item: Crisis op de woningmarkt: wie slaagt, wie niet meer?

Voor wie is het crisis op de woningmarkt? Wij onderzochten de toegankelijkheid voor verschillende typen kopers tussen 2017 en 2021.

Lees artikel

Nieuws item: Overgangsperiode KLIC-standaarden start januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de nieuwe versies van het IMKL (versie 2.0) en BMKL (versie 2.1) geldig. Ook is de overgangsperiode van 4 maanden wettelijk vastgelegd.

Lees artikel

Nieuws item: Functionaliteit beheerapplicatie BRK-PB uitgebreid met versie 1.12

Vanaf nu kunt u een groot aantal werkingsgebied-objecten (BRK-, BAG of BGT) toevoegen aan een beperking.

Lees artikel

Nieuws item: “Regionale overheden nog beter ondersteunen”

RVO en Kadaster ondertekenen een nieuw convenant. Wat houdt dat in? Abdeluheb Choho (RVO) en Marjolein Jansen (Kadaster) vertellen erover.

Lees artikel

Nieuws item: Gebiedsscan biedt Oude IJsselstreek inzicht in buitengebied

De gemeente Oude IJsselstreek wilde meer weten over hun buitengebied. De interactieve Gebiedsscan verzamelde data en bood nieuwe inzichten.

Lees artikel

Nieuws item: Tarieven per 1 januari 2022 omlaag

Vanaf 1 januari 2022 voert het Kadaster een algemene tariefverlaging door van 5%.

Lees artikel

Nieuws item: Prijs koopwoningen ruim 18% hoger in oktober

Bestaande koopwoningen waren in oktober 18,3% duurder dan een jaar eerder. Dat is nagenoeg gelijk aan de prijsstijging in september die op 18,5% uitkwam.

Lees artikel