Aanpak bodemdaling veengebieden

CO2-uitstoot verminderen door vastlegging

Voor doelstellingen uit het klimaatakkoord moet de CO2 worden vastgelegd. Dat is mogelijk door het peil van het (grond)water in de veenweidegebieden aan te passen. Maar hoe pak je dat aan?

In veenweidegebieden daalt de bodem door ontwatering. Die bodemdaling zorgt voor vernatting en meer uitstoot van CO2. Deze veenoxidatie vinden we in specifieke gebieden in Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en ook in kleine delen van Groningen en Overijssel. 

Omvangrijk gebiedsproces

Als (samenwerkende) gemeente, provincie of gebiedscollectief staat u aan het begin van een gebiedsgerichte aanpak voor de veenweideproblematiek in uw gebied. Dan staat u aan het begin van een omvangrijk gebiedsproces. Een gebiedsgerichte aanpak waarin gebiedsopgaven en realisatie van de plannen samen met de eigenaren wordt ingevuld is dan heel belangrijk. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij helpen u met uitzoeken welke stappen nodig zijn, en samen met alle betrokken partijen bepalen wat daarin de juiste aanpak is. Ook kunnen we helpen met uitwerken van de verstevigingsopgave.

Dat doen we bijvoorbeeld door: 

  •  inzicht bieden in de eigendomssituatie in de gebieden
  •  analyses maken
  •  scenario’s bedenken
  •  als onafhankelijke partij het gebiedsproces begeleiden

Meer weten?

Bij vragen over gebiedsgerichte aanpak kunnen wij u helpen de antwoorden op uw vragen te vinden. Als onafhankelijke partij adviseren wij u graag. U leest hier meer over op de pagina Integrale aanpak.

Interessant voor u?

Advies op maat op aanvraag

  • inzicht in ruimtelijke vraagstukken
  • afstemmen belangen en mogelijkheden
  • onafhankelijke ondersteuning
Naar Advies op maat