Voor plannen voor de (her)inrichting van een gebied of het oplossen van een probleem dat daarbij speelt, is betrouwbare informatie nodig. Wij hebben die informatie over elk gebied in Nederland. Samen met onze uitgebreide ervaring biedt dat een goede basis voor een integrale aanpak van de inrichtingsplannen in het landelijk gebied. U leest hier wat dat inhoudt.

Oplossing voor verschillende gebiedsopgaven

De vele en verschillende gebiedsopgaven die overheden als gemeenten en provincies en andere organisatie hebben, vragen om een integrale aanpak. Dat betekent niet sectoraal, dus per onderwerp, maar in onderlinge samenhang naar de beleidsopgaven kijken. Denk aan de samenhang tussen onderwerpen als bodemdaling, stikstofproblematiek, wateroverlast, verdroging, landschapswaarde en meer.

Overleg met eigenaren en alle andere partijen 

Een integrale aanpak houdt ook in dat er met alle belanghebbenden gesproken wordt over het realiseren van gewenste doelen. Samen met de eigenaren, pachters en andere belanghebbenden bespreken we wat er in een gebied speelt, en wat er nodig is om tot een integrale aanpak te komen.

De eigenaren en pachters hebben wensen en ideeën over hoe het nu verder moet in het gebied. Wij gaan met ze in gesprek over het gebied en de verschillende opgaven. Wij voeren deze gesprekken in de gebieden aan de hand van een kaart waarop de eigendommen van de verschillende eigenaren zijn ingekleurd. 

Onze aanpak

Vooral samen met de eigenaren en pachters onderzoeken we de kansen en mogelijkheden voor het gebied. Daarna zoeken we samen naar oplossingen. Dat doen we door:

  •  het bieden van inzicht in wie de eigenaren zijn van de gronden in het gebied
  •  verzamelen van de verschillende beleidsopgaven van de gemeenten, provincie en waterschap
  •  gezamenlijk maken van een integraal gebiedsplan
  •  bespreken welk grondinstrumentarium het meest geschikt is om het integraal gebiedsplan te kunnen uitvoeren. Denk aan de verplaatsing van bedrijven in het gebied en daarbuiten, vrijwillige kavelruil, wettelijke verkaveling en onteigening.

Meer weten? Vraag een gratis verkennend gesprek aan

Wij vertellen u graag meer.

Meer informatie gebiedsgerichte aanpak

Bij de herinrichting van landelijk gebied hebben overheden en andere organisaties kennis, informatie en inzicht nodig om gebiedsopgaven goed te kunnen uitvoeren. Lees meer en bekijk actuele thema's via de pagina Gebiedsgerichte aanpak.