Terug naar vorige pagina

Startpagina grondroerders

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is om graafschade te voorkomen.

Nieuws

Nieuws item: eHerkenning is verplicht

Vanaf 1 juli is het inloggen met eHerkenning verplicht voor (1e) beheerders en gebruikers van een aantal Kadasterdiensten en webservices.

Lees artikel

Agenda grondroerders

Vraag en antwoord

In alle gevallen waarbij u met een machine gaat graven bent u verplicht een KLIC-melding te doen. Het maakt niet uit hoe diep u gaat graven.

Nadat u de KLIC-melding doet, blijft deze 20 werkdagen geldig. U moet binnen deze 20 werkdagen starten met de graafwerkzaamheden.

Wij beschikken niet altijd zelf over de informatie van de netbeheerder. De netbeheerder moet binnen 1 werkdag zijn informatie aan ons leveren. Wij wachten met het versturen van de KLIC-levering totdat:

a. de levering compleet is

of

b. er 2 werkdagen voorbij zijn

Er bestaat dus een kleine kans dat u de KLIC-levering pas na 2 werkdagen ontvangt. Wanneer na 2 werkdagen de levering nog niet compleet is, versturen wij alvast een deellevering. Tot 20 werkdagen daarna is het mogelijk dat u een nalevering ontvangt. 

Huisaansluitingen zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen. Netbeheerders zijn niet altijd verplicht u informatie over huisaansluitingen te geven. Hebt u huisaansluitschetsen aangevraagd, maar zijn deze niet zichtbaar op de tekening, of als pdf-bijlage(n) meegeleverd? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke netbeheerder(s). Houd uw KLIC-meldnummer bij de hand. De telefoonnummers van de netbeheerder(s) en het KLIC-meldnummer vindt u op de leveringsbrief (LI.pdf) die u in uw KLIC-levering hebt gekregen.

De netbeheerder is niet verplicht om de diepteligging van kabels en leidingen te leveren. De diepte is in de meeste gevallen dus geen onderdeel van de kabel- en leidinginformatie die u ontvangt. Wilt u specifieke informatie over een kabel of leiding? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de netbeheerder (zie leveringsbrief (LI.pdf).

Een graafmelding heeft een maximale grootte van 500 x 500 meter. Wilt u in 1 keer een groter gebied intekenen met een maximum van 5.000 x 5.000 meter? Dan kunt u een tracémelding doen.

Let op: u krijgt niet 1 grote levering, maar deze wordt (door het systeem) opgedeeld in leveringen (deelpolygonen) van 500 x 500 meter.

Een rekenalgoritme bepaalt de opdeling in deelpolygonen. De berekening van de meest efficiënte opdeling zou heel veel tijd kosten. Daarom is in overleg met de leden van het KLIC-gebruikers overleg (KGO) besloten om het huidige rekenalgoritme te gebruiken voor een snelle opdeling.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 0800 - 00 80, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.