Calamiteitenmelding

Ook bij een noodsituatie voldoen aan wettelijke verplichting

Ontvang direct informatie om snel en zorgvuldig te graven

Kunt u niet wachten met graven omdat er persoonlijk letsel of schade dreigt? Ontvang direct de informatie die u nodig hebt om snel en zorgvuldig te graven met een Calamiteitenmelding. Deze melding geldt voor een gebied van maximaal 500x500 meter. Voor een groter gebied moet u meerdere meldingen doen. 

Information:

U moet een Calamiteitenmelding de 1e werkdag na de melding verantwoorden bij het Agentschap Telecom (toezichthouder WIBON). Oordelen zij dat de melding onterecht was, dan leggen zij u mogelijk een boete op. Gebruik voor de verantwoording het formulier op de website van Agentschap Telecom

Calamiteitenmelding 15,-

U ontvangt de volgende informatie: 

  •  gegevens van netbeheerders met kabels en leidingen in het graafgebied
  •  lijst met noodnummers waarop deze netbeheerders bereikbaar zijn
  •  informatie over aan- of afwezigheid van ‘buisleidingen gevaarlijke inhoud’
  •  of er sprake is van een veiligheidsgebied

Melden via Mijn Kadaster

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheid:

Kunt u geen Calamiteitenmelding via Mijn Kadaster doen? U kunt hiervoor altijd bellen met de Klantenservice KLIC op telefoonnummer 0800 - 00 80. Houd uw relatienummer en inlogcode bij de hand. 

Bel 0800 - 0080

Informatiepolygoon

Met de informatiepolygoon is het mogelijk om buiten uw graafgebied een extra gebied vast te leggen, waarover ook kabel en leiding informatie uitgeleverd wordt. U krijgt hierdoor inzicht in onder andere  aanrijroutes van zwaarder materieel en opslag rond de graaflocatie van bijvoorbeeld zand waardoor u veiliger kunt werken. Het graafgebied blijft, zoals het was, binnen de graafpolygoon. 
Lees meer over de informatiepolygoon op de Github pagina.

Melding doen verplicht, ook in noodsituatie

U bent wettelijk verplicht een melding te doen wanneer u wilt graven met een graafmachine. Ook wanneer de graafwerkzaamheden niet kunnen wachten door een noodsituatie.

Wanneer is er sprake van een noodsituatie(calamiteit)?

Volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is er een noodsituatie als:

  • zich een onverwachte gebeurtenis voordoet waarbij persoonlijk letsel of grote schade dreigt
  • er sprake is van ernstige leveringsonderbrekingen (denk aan een ziekenhuis zonder stroom, beschadigde gasleiding met gasuitstroom, overstroming door een lekkende waterleiding)

Is de noodsituatie veroorzaakt door graafwerkzaamheden en is de kabel- en leidinginformatie al ter plekke aanwezig is? Dan hoeft u geen Calamiteitenmelding te doen.

Vraag en antwoord