Terug naar vorige pagina

Calamiteitenmelding

Ook bij een noodsituatie voldoen aan wettelijke verplichting

Ontvang direct informatie om snel en zorgvuldig te graven

Kunt u niet wachten met graven omdat er persoonlijk letsel of schade dreigt? Ontvang direct de informatie die u nodig hebt om snel en zorgvuldig te graven met een Calamiteitenmelding. Deze melding geldt voor een gebied van maximaal 500x500 meter. Voor een groter gebied moet u meerdere meldingen doen. 

U moet een Calamiteitenmelding de 1e werkdag na de melding verantwoorden bij het Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (toezichthouder WIBON). Oordelen zij dat de melding onterecht was, dan leggen zij u mogelijk een boete op. Gebruik voor de verantwoording het formulier op de website van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

Calamiteitenmelding

€ 11,00

U ontvangt de volgende informatie: 

  • gegevens van netbeheerders met kabels en leidingen in het graafgebied
  • lijst met noodnummers waarop deze netbeheerders bereikbaar zijn
  • informatie over aan- of afwezigheid van ‘buisleidingen gevaarlijke inhoud’
  • of er sprake is van een veiligheidsgebied

Melden via Mijn Kadaster

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheid:

Kunt u geen Calamiteitenmelding via Mijn Kadaster doen? U kunt hiervoor altijd bellen met de Klantenservice KLIC. Houd uw relatienummer en inlogcode bij de hand. 

Bel 0800 - 0080

Melding doen verplicht, ook in noodsituatie

U bent wettelijk verplicht een melding te doen wanneer u wilt graven met een graafmachine. Ook wanneer de graafwerkzaamheden niet kunnen wachten door een noodsituatie.

Wanneer is er sprake van een noodsituatie(calamiteit)?

Volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is er een noodsituatie als:

  • zich een onverwachte gebeurtenis voordoet waarbij persoonlijk letsel of grote schade dreigt
  • er sprake is van ernstige leveringsonderbrekingen (denk aan een ziekenhuis zonder stroom, beschadigde gasleiding met gasuitstroom, overstroming door een lekkende waterleiding)

Is de noodsituatie veroorzaakt door graafwerkzaamheden en is de kabel- en leidinginformatie al ter plekke aanwezig? Dan hoeft u geen Calamiteitenmelding te doen.

Informatiepolygoon

Met de informatiepolygoon is het mogelijk om buiten uw graafgebied een extra gebied vast te leggen, waarover ook kabel en leiding informatie uitgeleverd wordt. Door gebruik te maken van de informatiepolygoon kunt u uw daadwerkelijke graafpolygoon verkleinen en toch informatie zien over het gebied erbuiten. Het graafgebied blijft, zoals het was, binnen de graafpolygoon. 
Lees meer over de informatiepolygoon op Github.

Vraag en antwoord

Is er sprake van een 'buisleiding gevaarlijke inhoud', zoals een buisleiding voor het vervoer van brandbare vloeistoffen? Dan bent u verplicht voor het begin van de graafwerkzaamheden te bellen met de verantwoordelijke netbeheerder. Het telefoonnummer vindt u op de ontvangstbevestiging of op uw beeldscherm na het doen van de melding. In alle andere gevallen beoordeelt u zelf of contact met een netbeheerder noodzakelijk is.

Onder veiligheidsgebieden vallen onder andere vliegvelden, kerncentrales en een aantal terreinen van defensie. Ieder veiligheidsgebied heeft een beheerder. Een volledige beschrijving van de veiligheidsgebieden vindt u in het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, Artikel 8 in de wettenbank op Overheid.nl

Als de ingetekende polygoon in de Calamiteitenmelding een veiligheidsgebied (vliegveld, kerncentrale of defensieterrein) raakt, tonen wij de grondroerder direct:

  • de contactgegevens van de beheerder van het veiligheidsgebied
  • de contactgegevens van de netbeheerders en de aard van hun netwerken (de thema's)

Voordat de grondroerder gaat graven, moet hij contact opnemen met de beheerder van het veiligheidsgebied. Als er sprake is van een thema 'buisleiding gevaarlijke inhoud' overlegt de grondroerder met de beheerder van het veiligheidsgebied. Deze neemt contact op met de betreffende netbeheerder.

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 0800 - 00 80, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.