Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie WOZ, zij stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ). Het Kadaster beheert de LV-WOZ voor geautoriseerde afnemers. In de LV-WOZ zijn onder andere de WOZ-waarde, de kadastrale aanduiding, adresgegevens en de belanghebbende gegevens van de WOZ-objecten in Nederland opgenomen. 

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), de waterschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Op het WOZ-waardeloket vindt u de nieuwe WOZ-waarden die bronhouders in de 1e 8 weken van het nieuwe jaar vaststellen. De WOZ-waarden van woningen zijn in te zien via het WOZ-waardeloket. Verder zijn de Basisregistratie WOZ en LV-WOZ op dit moment niet openbaar.

Storing en onderhoud

1 melding van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Klantenservice WOZ

Stel uw vragen over de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan onze specialisten.

Nieuws

Nieuws item: Koopwoningen in april 7,5% duurder dan jaar eerder

In april 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 7,5% hoger dan in april 2023.

Lees artikel

Agenda

Nog niets gepland

Op dit moment staan er geen evenementen in deze agenda.

Vraag en antwoord

  • Gemeenten zijn bronhouder van de gegevens in de Basisregistratie WOZ. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de LV-WOZ en voor de kwaliteit van de gegevens. Ga naar de pagina WOZ voor bronhouders.
  • Afnemers als de Belastingdienst, waterschappen en gemeenten voor het heffen van belasting. Andere afnemers zijn organisaties die vanuit een wettelijke taak WOZ-gegevens nodig hebben. Ga naar de pagina WOZ voor afnemers.
  • Het ministerie van Financiën is wetgever en politiek verantwoordelijk voor de Wet WOZ, waaronder de LV-WOZ.
  • De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ. Ook zijn zij functioneel beheerder van de LV-WOZ. Ga naar de site van de Waarderingskamer.
  • Als Kadaster zijn wij technisch verantwoordelijk voor de LV-WOZ. We stellen de WOZ-gegevens beschikbaar aan afnemers. We bieden ondersteuning aan afnemers, leveranciers en bronhouders. Ga naar de pagina WOZ voor softwareleveranciers.

Als u een fout ziet in de LV-WOZ, dan bent u verplicht dit te melden. Dat geldt ook als u niet zeker weet of gegevens uit deze registratie kloppen. U kunt uw vermoeden rechtstreeks bij uw bronhouder melden. Bent u opgenomen in de Wet WOZ als afnemer? Dan mag u ook gebruikmaken van de dienst WOZ Terugmeldingen. Lees meer op de pagina WOZ Terugmeldingen.

Wij informeren u over releases, storingen en onderhoudswerkzaamheden van de landelijke voorziening WOZ op de de WOZ servicepagina.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ op telefoonnummer 088 - 183 43 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.