Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie WOZ, zij stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Het Kadaster beheert de LV WOZ voor geautoriseerde afnemers. In de LV WOZ zijn onder andere de WOZ-waarde, de kadastrale aanduiding, adresgegevens en de belanghebbende gegevens van de WOZ-objecten in Nederland opgenomen. 

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), de waterschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Op het WOZ-waardeloket vindt u de nieuwe WOZ-waarden die bronhouders in de eerste 8 weken van 2021 vaststellen. De WOZ-waarden van woningen zijn in te zien via het WOZ-waardeloket. Verder zijn de Basisregistratie WOZ en LV WOZ op dit moment niet openbaar.

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Klantenservice WOZ

Stel uw vragen over de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan onze specialisten.

Nieuws

Nieuws item: Eerste stappen op weg naar WOZ Terugmeldingen

Met WOZ Terugmeldingen kunt u in de toekomst vermoedelijke fouten direct aan de bronhouders melden. We geven u meer informatie en een voorlopige planning.

Lees artikel

Agenda

Nog niets gepland

Op dit moment staan er geen evenementen in deze agenda.

Vraag en antwoord

  • Gemeenten zijn bronhouder van de gegevens in de Basisregistratie WOZ. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de LV WOZ en voor de kwaliteit van de gegevens. Ga naar de pagina WOZ voor bronhouders.
  • Afnemers als de Belastingdienst, waterschappen en gemeenten voor het heffen van belasting. Andere afnemers zijn organisaties die vanuit een maatschappelijke taak WOZ-gegevens nodig hebben. Ga naar de pagina WOZ voor afnemers.
  • Het ministerie van Financiën is wetgever en politiek verantwoordelijk voor de Wet WOZ, waaronder de LV WOZ.
  • De Waarderingskamer neemt hiervoor de besluiten en is verantwoordelijk voor de planning van het aansluitproces van bronhouders op de LV WOZ. Ga naar de site van de Waarderingskamer.
  • Als Kadaster zijn wij technisch verantwoordelijk voor de LV WOZ. We stellen de WOZ-gegevens beschikbaar aan afnemers. We bieden ondersteuning aan afnemers, leveranciers en bronhouders. Ga naar de pagina WOZ voor softwareleveranciers.

Als u een fout ziet in de Basisregistratie WOZ, dan bent u verplicht dit te melden. Dat geldt ook als u niet zeker weet of gegevens uit deze registratie kloppen. Meer informatie vindt u op de pagina Fout in registratie melden

Wij informeren u over releases, storingen en onderhoudswerkzaamheden van de landelijke voorziening WOZ op de de WOZ servicepagina.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ  op telefoonnummer 088 - 183 43 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.