Terug naar vorige pagina

Onderzoek in de openbare registers

Het Kadaster kan op aanvraag onderzoek in de openbare registers doen. Een onderzoek kan teruggaan tot 1 oktober 1838 (dit is de ontstaansdatum van de openbare registers). Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de opgave van gevonden akten in principe binnen 2 werkdagen toe. Gaat het om een groot onderzoek? Dan informeren wij u over de levertijd.

Registers met afwijkende begindata

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. Bekijk het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata.

U kunt bij ons de volgende onderzoeken laten doen:

Bent u op zoek naar het aktenummer (deel en nummer) van het moment dat iemand eigenaar, erfpachter of opstalhouder van een perceel of appartement is geworden? Dit staat vermeld in 'de verkrijgingsakte' of 'de titel van aankomst'.

Wij kunnen een onderzoek naar de verkrijgingsakte voor u uitvoeren. U ontvangt een opgave van het deel en nummer van de ingeschreven akte. Ook kunt u een kopie aanvragen van de akte. 

Tarieven

 • Een onderzoek naar een verkrijgingsakte of laatst ingeschreven akte kost per object € 56,-.
 • Een kopie akte kost per akte € 18,35 via e-mail (pdf-bestand) of € 20,55 als u de kopie akte per post wilt ontvangen.

Zoekt u de vroegere eigenaren van een perceel? Deze staan vermeld in de verkrijgingsakte of de titel van aankomst. Het kan om particuliere of zakelijke eigenaren gaan. Bij zakelijke eigenaren kunt u denken aan een bv, nv of een stichting. 

Wij leveren u een overzicht van alle vroegere eigenaren in een bepaalde periode. U kunt kiezen uit 3 perioden die teruggaan tot een bepaald jaartal. Verder ontvangt u een opgave van deel en nummer van de akte(n) waaruit blijkt wie de eigenaren zijn. Een kopie akte kunt u tegelijkertijd bestellen. 

Vraag onderzoek vroegere eigenaren aan

Tarieven

De kosten van het opvragen van een bepaling in een akte zijn afhankelijk van de gekozen periode.

 • terug tot uiterlijk 1989: € 84,- per onderzoek
 • terug tot uiterlijk 1950: € 168,- per onderzoek
 • terug tot uiterlijk 1838: € 308,- per onderzoek
 • in een andere periode € 168,- per onderzoek, met een tijdvak van maximaal 50 jaar

Een kopie akte kost per akte € 18,35 via e-mail (pdf-bestand) of € 20,55 als u de kopie akte per post wilt ontvangen.

Wilt u weten uit welke vroegere percelen een bepaald perceel is ontstaan? Of juist in welke nieuwe percelen een bepaald perceel is opgegaan? Dan kunnen wij voor u de filiatie (ook wel de relatie) tussen oude en nieuwe percelen voor u uitzoeken met een zogenaamd filiatieonderzoek.

Voor het uitzoeken van oude percelen waaruit een bepaald perceel is ontstaan, moet u een specifieke datum of akte opgeven. Daarmee kunnen wij bepalen tot welke datum we het onderzoek moeten uitvoeren. U ontvangt een overzicht van oude perceelnummers (als u wilt weten uit welke percelen een perceel is ontstaan) of een overzicht van nieuwe perceelnummers (als u wilt weten in welke percelen een bepaald perceel is opgegaan). 

Vraag onderzoek vroegere percelen aan

Tarieven

Een onderzoek naar vroegere percelen kost per object € 56,-.

U vraagt een bepaald type akte op als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een: 

 • verkrijgingsakte
 • splitsingsakte (inclusief tekening, appartementsrecht)
 • akte van schenking
 • vestiging van opstal of erfpacht
 • verklaring van erfrecht

Wij kunnen deze akten voor u opzoeken in de openbare registers. U ontvangt het deel en nummer van de gevonden akte(n). U kunt ook een kopie van de akte bestellen. Deze kunt u meteen bijbestellen via het aanvraagformulier als u dat wilt.

Soms moeten wij nader onderzoek doen om de juiste akte te vinden. Meestal omdat de gezochte akte niet de meest recent ingeschreven akte is. 

Wij vragen u in het bestelformulier al of wij nader onderzoek mogen doen. U hebt de volgende mogelijkheden:

 • U geeft vooraf toestemming. Wij kunnen dan snel het onderzoek starten als dit nodig is.
 • U wilt geen onderzoek laten doen. Wij sturen u een bericht en brengen geen kosten in rekening. 
 • U weet het nog niet. Wij nemen contact met u op om te overleggen. U beslist daarna of u onderzoek laat uitvoeren. 

Vraag onderzoek bepaald type akte aan

Tarieven

Onderzoek naar een akte kost € 56,-. Voor een onderzoek betaalt u altijd de onderzoekskosten. Ook als er geen akte wordt gevonden. 

U betaalt daarnaast ook voor de kopie akte. U kiest zelf op welke manier u deze ontvangt:

 • per e-mail (pdf-bestand), dit kost € 18,35
 • per post betaalt u € 20,55

Levertijd

U ontvangt de kopie van de akte binnen 2 werkdagen nadat wij uw bestelling hebben ontvangen. Een onderzoek kost meestal 3 extra werkdagen. Is er meer tijd nodig, dan hoort u dat van ons.

U vraagt een bepaling in een akte op als u op zoek bent naar bijzondere bepalingen in een akte, zoals bijvoorbeeld:

 • een kettingbeding
 • ontbindende of opschortende voorwaarden
 • mandeligheden
 • bepalingen over buurwegen en bepaalde verplichtingen

Wij kunnen het deel en nummer van deze bepalingen in akten voor u opzoeken in de openbare registers. Naast een opgave van deel en nummer kunt u tegelijk een kopie van de akte bestellen.

Vraag bepaling in akte op

Tarieven

De kosten van het opvragen van een bepaling in een akte zijn afhankelijk van de gekozen periode.

 • terug tot 1989: € 84,- per onderzoek
 • terug tot 1950: € 168,- per onderzoek
 • terug tot 1838: € 308,- per onderzoek
 • in een andere periode € 168,- per onderzoek, met een tijdvak van maximaal 50 jaar

Een kopie akte kost per akte € 18,35 via e-mail (pdf-bestand) of € 20,55 als u de kopie akte per post wilt ontvangen.

U vraagt een onderzoek naar een specifiek stuk aan als u unieke brondocumenten zoekt, zoals:

 • besluiten in het kader van de Wet geluidhinder of bodembescherming
 • besluit van de rechtbank over onderbewindstelling
 • besluit van de rechtbank over ondercuratelestelling
 • voorkeursrechtbeschikkingen 

U kunt meteen een kopie van de brondocumenten mee bestellen via het aanvraagformulier, als u dat wilt. 

Vraag onderzoek specifiek stuk aan

Tarieven

 • Een onderzoek naar een specifiek stuk kost per object € 56,-.
 • Een kopie van een brondocument kost per document € 18,35 via e-mail (pdf-bestand) of € 20,55 als u de kopie per post wilt ontvangen.

Voor het aanvragen van huursubsidie of een starterssubsidie kunt u bijvoorbeeld bewijs nodig hebben dat u geen onroerend goed op uw naam hebt staan. Als u formeel moet kunnen aantonen dat op uw naam of op naam van uw bedrijf op dit moment geen zakelijk recht in de basisregistratie van het Kadaster voorkomt, vraagt u een 'Negatieve mededeling' aan.

Als na onderzoek blijkt dat u op dit moment niet als eigenaar of rechthebbende in de Basisregistratie Kadaster voorkomt, ontvangt u een verklaring, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Vraag negatieve mededeling aan

Tarieven

 • Een negatieve mededeling geleverd per e-mail kost € 16,45
 • Een negatieve mededeling geleverd per post kost € 18,65

U vraagt een erfdienstbaarhedenonderzoek aan als u wilt weten of er op een perceel zogenaamde erfdienstbaarheden rusten, zoals bijvoorbeeld:

 • recht van overpad
 • recht van weg

Bestel dit onderzoek op de pagina Erfdienstbaarhedenonderzoek.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.