Melden afwijkende situatie

Verplicht voor grondroerders

Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de informatie zou moeten liggen. Of iemand vindt een net dat niet op de geleverde informatie staat. Dit zijn zogenoemde afwijkende situaties. Volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) moet u als grondroerder afwijkende situaties aan het Kadaster melden.

Afwijkende situatie gevonden?

Meld de afwijkende situatie via uw viewer.
U kunt eventueel ook melden met het formulier KLIC-melding afwijkende situatie.

Vraag en antwoord

Er zijn 3 soorten afwijkende situaties:

  • 'afwijkende ligging'
  • 'niet gevonden net'
  • 'onbekend net'

De afstand in horizontale richting van het net verschilt in werkelijkheid meer dan 1 meter met de ligging op de verstrekte KLIC-levering.

Een net is niet gevonden, terwijl deze wel op de verstrekte KLIC-levering staat.

Er is sprake van een onbekend net als er 1 of meerdere netten gevonden worden die niet op de gebiedsinformatie vermeld staan.

Als u een afwijkende situatie aan ons doorgeeft, verzoeken wij de netbeheerder dit te corrigeren.
Mocht onduidelijk blijven wie de beheerder is van de kabel of de leiding, dan zal de gemeente deze als weesleiding op moeten nemen. 

Na uw melding kunt u verder met uw werkzaamheden.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 0800 - 00 80, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.