Terug naar vorige pagina

Melden afwijkende situatie

Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de informatie zou moeten liggen (afwijkende ligging). Of iemand vindt een net dat niet op de geleverde informatie staat (onbekend net). Dit zijn zogenoemde afwijkende situaties. Volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) moet u als grondroerder afwijkende situaties aan het Kadaster melden.

Afwijkende situatie gevonden?

Meld de afwijkende situatie via uw viewer. Stuur bij het melden foto’s mee van de aangetroffen afwijkende situatie. Het is voor de netbeheerder van belang dat de foto’s een duidelijk beeld geven van de situatie. Denk hierbij aan: 

  • detailfoto van de kabel of leiding
  • foto van de (proef)sleuf zo recht mogelijk van boven
  • overzichtsfoto van de (proef)sleuf in de omgeving met herkenbare vaste omgevingselementen (bijvoorbeeld: straatnaambordje, gevel van pand, etc)

Geef een duidelijke omschrijving

Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de afwijking ten opzichte van de ligging zoals weergegeven in de KLIC-levering. Bijvoorbeeld: “De kabel ligt 1,5 meter ten oosten van de aangegeven ligging”. Als u ook aangeeft tot wanneer de grond nog ‘open’ ligt weet de netbeheerder tot wanneer hij kan komen kijken of meten. Geef bij een aangetroffen ‘onbekend net’ naast de foto’s een duidelijke omschrijving (materiaal, kleur, diameter etc.) Meer informatie over het melden via de Kadaster KLIC-viewer vindt u in de handleiding voor gebruik van de KLIC-viewer.

Vraag en antwoord

Er zijn 2 soorten afwijkende situaties:

  • 'afwijkende ligging'
  • 'onbekend net'

De afstand in horizontale richting van het net verschilt in werkelijkheid meer dan 1 meter met de ligging op de verstrekte KLIC-levering.

Kunt u een kabel of leiding die op de KLIC-tekening staat niet vinden? Raadpleeg dan de instructie van de toezichthouder op de website van het RDI. Het telefoonnummer van de netbeheerder (contact netinformatie) vind u in de leveringsbrief in uw KLIC-levering.

Er is sprake van een onbekend net als er 1 of meerdere netten gevonden worden die niet op de gebiedsinformatie vermeld staan.

Als u een afwijkende situatie aan ons doorgeeft, verzoeken wij de netbeheerder dit te corrigeren.
Mocht onduidelijk blijven wie de beheerder is van de kabel of de leiding, dan zal de gemeente deze als weesleiding op moeten nemen. 

Na uw melding kunt u verder met uw werkzaamheden.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 0800 - 00 80, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.