Hoe kunnen wij u helpen bij een gebiedsgerichte, integrale aanpak van de inrichting van landelijk gebied? Bekijk op deze pagina welke informatie u bij ons vindt.

Gebiedsgerichte aanpak

Met data van eigenaren, gebruikers, type grondgebruik, kavels en meer bespreken wij vanuit onze onafhankelijke positie met eigenaren en gebruikers de toekomst van hun gebied.

Integrale aanpak

Onze betrouwbare informatie en uitgebreide ervaring biedt een goede basis voor een integrale aanpak van de inrichtingsplannen in het landelijk gebied.

Agrarisch vastgoed en grond

Informatie over grond en vastgoed in landelijk gebied in Nederland. Bekijk welke informatie u bij ons kunt vinden en hoe u op de hoogte blijft.

Landschapsontwikkeling in beeld

U kunt bij ons terecht voor betrouwbare informatie die u helpt bij het analyseren van ontwikkelingen in het landschap en bij het onderbouwen en vormen van nieuw landschapsbeleid.

Ruimtelijke inpassing energietransitie

Inzicht in omgevingsaspecten is onmisbaar om een doordachte uitvoeringsstrategie te maken. Wij ondersteunen bij het slim vormgeven van de ruimtelijke opgave die voortkomt uit de Regionale Energiestrategie (RES).

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Boeren, waterschappen en overheden zorgen samen voor meer duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer in dit deltaplan. Hoe gaan we om verschillende problemen met water in het landelijk gebied?