Depotservice Kadaster

Bijlagen vooraf in depot geven

U kunt bijlagen (zoals tekeningen of andere bewijsstukken) vooraf in depot geven bij het Kadaster via onze depotservice. Op deze pagina vindt u welke soorten bijlagen u kunt aanleveren en hoe dit in zijn werk gaat. 

Bijlagen die u in depot geven kunt geven met meer informatie

Vraag en antwoord