Depotservice Kadaster

Bijlagen vooraf in depot geven

U kunt bijlagen (zoals tekeningen of andere bewijsstukken) vooraf in depot geven bij het Kadaster via onze depotservice. Op deze pagina vindt u welke soorten bijlagen u kunt aanleveren en hoe dit in zijn werk gaat. 

Bijlagen die u in depot geven kunt geven met meer informatie

Bij het verzoek voor vaststelling van een complexaanduiding geeft u de appartementstekeningen in depot. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

Bij het verzoek voor vaststelling van een netwerkaanduiding geeft u de netwerktekeningen in depot. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

Bij een verzoek tot controle van doorhalingen kunt u een lijst van doorhalingen in depot geven. Dit kunt u doen voordat u de akte elektronisch aanbiedt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Als u een akte wilt inschrijven met meer dan 100 objecten en/of rechten, dan adviseren we u dringend om vooraf een Excel-bestand met een overzicht van deze objecten of rechten in depot te geven. Maak gebruik van een van de sjablonen die wij hiervoor beschikbaar stellen. Dit om ervoor te zorgen dat de indeling van het Excel-bestand dat u aanbiedt door ons verwerkt kan worden.

Meer over het aanleveren van depotbestanden, depotlijsten en sjablonen leest u op de pagina In depot geven mutatiebestanden bij grote akte

U kunt op deze pagina ook de sjablonen downloaden. 

Andere digitale bijlagen die voor een later in te schrijven akte of stuk van belang zijn, kunt u zonder formulier in depot aanbieden via SYVAS. U ontvangt daarna van ons via e-mail een digitaal getekend bewijs van ontvangst. Als uw stukken door ons in depot zijn genomen, ontvangt u een bewijs van in depotname, met daarop het depotnummer.

Vraag en antwoord

Meer informatie over de verschillende manieren van aanleveren en wat er nodig is voor het een succesvolle in depot nemen van uw stukken door het Kadaster leest u op de pagina Depotservice vraag en antwoord.

Stukken die u op papier aanlevert, moeten voldoen aan specifieke voorwaarden. U leest meer over deze voorwaarden op de pagina Eisen voor inschrijven van stukken op papier

 • Alle op papier ter inschrijving aan te bieden stukken, (zoals akten, rechtelijke uitspraken, stukken die betrekking hebben op de Wet geluidhinder, Wet primair onderwijs, onderbewindstelling of ondercuratelestelling) stuurt u naar Arnhem:
  Het Kadaster
  Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
  6842 CV Arnhem
   
 • Stukken op papier die betrekking hebben op schepen en luchtvaartuigen, stuurt u naar:
  Team Schepen en luchtvaartuigen Kadaster
  George Hintzenweg 77
  3068 AX Rotterdam
   
 • Bijlagen en bewijsstukken op papier die vooraf in depot worden gegeven, zoals een netwerktekening en een splitsingstekening, stuurt u naar: 
  Depotteam Kadaster 
  Postbus 9046
  7300 GH  Apeldoorn

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 45, optie 3. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.