Werken met mutatiebestanden bij grote akte

Korte beschrijving van de voorwaarden waaraan u moet voldoen als u met mutatiebestanden wilt werken. En sjablonen voor de verschillende mutatiebestanden.

Tags:
Zakelijk documentatie notariaat BRK
Soort document
Instructie
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
februari 2024
Toegankelijkheid

content, ja

 • februari 2024
 • augustus 2021
 • mei 2020

Let op: Vanaf 1 februari 2024 kunt u geen mutatiebestand meer in depot geven. U levert deze van tevoren aan via het online formulier en voegt de pdf die u daarna van ons krijgt als bijlage toe bij aanbieding van het stuk via SYVAS.

Voorwaarden waaraan mutatiebestanden moeten voldoen

 • Een Excel-bestand met een opsomming van registergoederen moet voldoen aan artikel 20 van de Kadasterwet.
 • Een Excel-bestand met een opsomming van natuurlijke- en rechtspersonen moet voldoen aan artikel 18 van de Kadasterwet.
 • Het Excel-bestand mag geen macro’s of formules bevatten.
 • Het bestand mag maar 1 tabblad hebben.

Sjablonen 

Gebruik onze sjablonen voor het maken van een mutatiebestand. Zo weet u zeker dat u een bestand aanlevert met alle info die nodig is.

Leverings- en hypotheekakten

U levert een bestand met omschrijving onroerende zaak en recht aan: 

Juridische splitsing 

U levert een bestand met (beperkte) omschrijving onroerende zaak en recht aan: 

Overdracht BP-rechten/opstalrechten nutsvoorzieningen 

U levert een bestand met (beperkte) omschrijving onroerende zaak en recht aan:

Doorhaling/cessie van hypotheekakten 

U levert een bestand met omschrijving eerder ingeschreven stuk aan:

Akten met veel partijen 

U levert een bestand met omschrijving natuurlijke personen en rechtspersonen: 

Opmerkingen

 • Het volgnummer in de 1e kolom van de sjablonen gebruikt u om in de akte bij de omschrijving van de onroerende zaken, hypotheken of personen, naar de bijbehorende gegevens in de tabel te verwijzen.
 • Gaat het toch fout en levert u een bestand aan dat wij niet kunnen verwerken? Dan berekenen we het meerwerktarief.

Indienen mutatiebestand

 1. Voor het indienen van het mutatiebestand vult u het formulier ‘Verzoek tot verwerking mutatiebestand’ in.
 2. U uploadt daarin uw mutatiebestand (in Excel-formaat). 
 3. Wij ontvangen het formulier en controleren uw bestand. We controleren hierbij alleen of wij dit bestand kunnen verwerken. Inhoudelijk vindt er geen controle plaats.
 4. We geven het bestand een kenmerk en we zetten het om naar een pdf-bestand. 
 5. Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen per e-mail  het mutatiebestand in pdf toe. Met daaraan toegevoegd een voorblad en bewaarderszegel. 
 6. Controleer of het door u ontvangen pdf-bestand hetzelfde is als het bestand dat u hebt aangeleverd. Als u verschillen ziet, kunt u reageren op de ontvangen e-mail. Uw melding wordt dan onderzocht en we nemen contact met u op.
 7. Daarna kunt u dit pdf-bestand (inclusief voorblad) gebruiken bij de inschrijving via SYVAS, via een mee in te schrijven bijlage. 

Twijfelt u welk sjabloon u moet gebruiken of hebt u inhoudelijke vragen over een sjabloon? Neem dan contact op met uw accountmanager of de bewaarderstelefoon 088 – 183 22 42. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice inschrijving en registratie: