Terzake

Relatiemagazine van het Kadaster

Lees de artikelen uit ons magazine. Of abonneer u op onze digitale nieuwsbrief. Dan krijgt u ieder kwartaal de belangrijkste artikelen in de mail.

Abonneren op digitale Terz@ke

Nieuws item: Gebiedsscan biedt Oude IJsselstreek inzicht in buitengebied

De gemeente Oude IJsselstreek wilde meer weten over hun buitengebied. De interactieve Gebiedsscan verzamelde data en bood nieuwe inzichten.

Nieuws item: Snel en betaalbaar digitaal kadaster in Benin

In 70% van de wereld is registratie van grond- en vastgoedeigendom nog niet op orde. Het Kadaster helpt om in Benin relatief snel en betaalbaar een digitaal kadastraal informatiesysteem op te zetten.

Nieuws item: Digital twin voorspelt effecten ontwikkeling regio Schiphol

Gebiedsontwikkeling rond Schiphol wordt steeds complexer. Met een digital twin zijn effecten van beleidskeuzes goed te voorspellen.   

Nieuws item: Schepen brandmerken in het buitenland

Net terug uit Portugal om 7 schepen in 1 reis te inspecteren en brandmerken. Binnenkort weer vliegen naar Kroatië. Inspecteur scheepsregistratie Rene Julicher vertelt over zijn werk. 

Lees artikel

Nieuws item: “Doorontwikkeling stelsel basisregistraties nodig”

Het Kadaster beheert 5 van de 10 basisregistraties. Op verzoek van het ministerie van BZK dachten wij na over een toekomstvisie.

Lees artikel

Nieuws item: Holwerd aan Zee: belangen van boeren in beeld

De zeedijk doorbreken, aansluiten op de Waddenzee en een getijdenmeer aanleggen. Wat betekent ‘Holwerd aan Zee’ voor de boeren?

Lees artikel

Nieuws item: Wijkpaspoort helpt bij plannen aardgasvrije woningen

Het Wijkpaspoort en de Datavoorziening Wijkpaspoort helpen gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van de Transitievisie Warmte.

Lees artikel

Nieuws item: Versnelde digitalisering notariaat Europa door corona

De digitalisering van het notariaat kwam in een stroomversnelling door de maatregelen tijdens de coronapandemie. Welke gevolgen heeft dat in Nederland en in Europa?

Lees artikel

Nieuws item: Standplaatsen van woonwagens in beeld

Overheden moeten beleid maken dat ruimte geeft om in een woonwagen te wonen. Maar hoeveel woonwagens zijn er? En hoe meet je of het beleid slaagt?

Lees artikel

Nieuws item: Veiliger vliegen met vernieuwde Helikopter Obstakelkaart

Helikopterpiloten maken gebruik van onze digitale obstakelkaart voor helikopters. Deze is verbeterd met onder meer andere symbolen.

Lees artikel