Terzake

Relatiemagazine van het Kadaster

Lees de artikelen uit ons magazine. Of abonneer u op onze digitale nieuwsbrief. Dan krijgt u ieder kwartaal de belangrijkste artikelen in de mail.

Abonneren op digitale Terz@ke

Nieuws item: Vernieuwde BAG Viewer: “Makkelijker en sneller”

De nieuwe BAG Viewer werkt onder andere beter op mobiel. Piet Goeyenbier vertelt hoe hij de nieuwe viewer gebruikt bij energiescans.

Nieuws item: Vernieuwd KIK biedt meer mogelijkheden

In 2022 zijn de mogelijkheden van KIK verder verruimd. Vooral voor de leveringsakten. Veldkamp en Prins Notarissen gebruikt de nieuwe versie al een tijd. Hoe bevalt dat?

Nieuws item: Nieuwe registratie-aanpak Colombia onderdeel van onderwijs

Nederland helpt om de nieuwe registratie-aanpak in Colombia onderdeel te maken van de kadastrale opleidingen. We spreken 2 projectleden.

Nieuws item: Verduurzaming bedrijventerreinen: samenspel tussen gemeenten en eigenaren

Het Kadaster gebruikt data als basis voor gesprekken met eigenaren en gemeenten. Zo helpen we met het toekomstbestendiger maken van de bedrijventerreinen.

Lees artikel

Nieuws item: Nieuwe grenzen langs de Overijsselse Vecht

Om de Vecht meer ruimte te geven werkt Waterschap Vechtstromen samen met het Kadaster aan het splitsen en samenvoegen van percelen.

Lees artikel

Nieuws item: Rijksvastgoedbedrijf en Kadaster zoeken samen erfgenamen

Is iemand overleden en zijn er geen erfgenamen? Dan spoort het Rijksvastgoedbedrijf die op. Dat helpt onze registers weer opschonen.

Lees artikel

Nieuws item: Internationaal opereren met dezelfde kaart dankzij MGCP

Samen met Defensie ontwikkelt het Kadaster binnen het MGCP datasets op kaartschaal 1:50.000.

Lees artikel

Nieuws item: Archiefviewer vertelt het verhaal achter erfgoed

Met onze online Archiefviewer kom je achter de geschiedenis van een gebouw. Je haalt er veel informatie uit, zoals plattegronden.

Lees artikel

Nieuws item: Completer inzicht in locatie van zonnepanelen

In hoeverre komt dat wat het CBS registreert overeen met onze luchtfoto’s? We onderzochten hoe onze methodes elkaar aanvullen.

Lees artikel

Nieuws item: Opstalrecht voor duurzame installatie

Hoe leg je de eigendom van de duurzame installatie van een deel van een gebouw goed vast? Hiervoor ligt nu een voorstel op tafel.

Lees artikel