Terug naar vorige pagina

Informatie over de agrarische grondmarkt

Wilt u agrarische grond in landelijk gebied aan- of verkopen? Prijzen vergelijken? Of uw prijs verantwoorden? Het Kadaster biedt inzicht in de agrarische grondmarkt, van individuele transacties tot maatwerk-onderzoek.

Voorbeelden van informatie over de agrarische grondmarkt 

 • berekeningen van grondprijzen en grondmobiliteit in een specifiek gebied 
 • inzicht in individuele agrarische transacties
 • onderzoek naar factoren die de grondprijs bepalen, zoals het effect van pacht 

Hebt u interesse in maatwerk? In een verkennend gesprek met een adviseur van het Kadaster kunt u uw wensen bespreken.

Vraag en antwoord

De gegevens die worden gebruikt zijn een combinatie van de kadastrale transacties in het landelijk gebied met informatie over de agrarische sector. De dataset is gebaseerd op een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van:

 • Transactiegegevens (Kadaster)
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Kadaster)
 • Basisregistratie Topografie (Kadaster)
 • Basisregistratie Percelen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • Landbouwtelling (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Het Kadaster en Wageningen Economic Research (WEcR) werken samen aan de informatievoorziening over de agrarische grondmarkt. De organisaties combineren hun kennis en kunde op het gebied van data-analyse en onderzoek. Hierdoor kunt u beschikken over kwalitatief hoogwaardige gegevens. Deze partijen hebben zo een unieke dataset ontwikkeld waarin agrarische transacties worden ontsloten. 

Het Kadaster en Wageningen Economic Research (WEcR) gebruiken de agrarische transactiegegevens om ieder kwartaal de prijs- en mobiliteitsontwikkelingen te berekenen. Deze publiceren wij in de vorm van een standaard kwartaalbericht.

 • Het kwartaalbericht geeft u een helder inzicht in het functioneren van de agrarische grondmarkt. U vindt recente kwartaalberichten op de website van het WEcR en op onze website. Bekijk ze op de pagina Kwartaalberichten agrarische grondmarkt
 • We publiceren maandelijks de grondprijzen van akkerland, grasland en van alle landbouwgrond. U kunt deze bekijken op de pagina met het Vastgoeddasboard.

Hoeveel u betaalt voor Informatie agrarische grondmarkt hangt af van uw vraag. We komen met een advies op maat. Het Kwartaalbericht kunt u gratis bekijken op onze website en de website van het WEcR. Wilt u individuele transactiegegevens bestellen? Hoeveel u betaalt, hangt af van welke gegevens u precies wilt ontvangen. Ga voor de huidige tarieven naar de pagina Tarieven.

Bij maatwerkproducten en -diensten controleren wij altijd op doelbinding. Wij toetsen uw aanvraag aan onder andere de Kadasterwet.

Meer informatie vindt u op de pagina Agrarische transacties.

 • Hebt u toegang tot Mijn Kadaster? Dan kunt u onder de betaalde dienst Kadata Internet Agrarische Transacties individuele agrarische transacties opvragen. Log hiervoor eerst in op Mijn Kadaster.
   
 • Hebt u geen toegang tot Mijn Kadaster? Of kunt u wel in Mijn Kadaster maar nog niet in Kadata Internet? Bekijk voor meer informatie de pagina aanmelden Mijn Kadaster