Terug naar vorige pagina

Fout melden in BGT

Help ons de BGT zo actueel en juist mogelijk te houden

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland met daarin onder meer gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen. Maar die objecten kunnen veranderen. U kunt als gebruiker van kaarten deze veranderingen aan ons doorgeven, zodat we samen de kwaliteit van topografische kaarten en bestanden verbeteren. 

2 opties om een terugmelding te doen

Met een terugmelding bedoelen we het melden van een mogelijke fout. U kunt een terugmelding doen via de website Verbeter de kaart of de Terugmelding API.

Terugmelden via Verbeter de kaart

Controleer eerst of de laatste veranderingen in uw omgeving al zijn doorgevoerd op de kaart. Geef uw melding door als u dan nog steeds een afwijkende situatie ziet. Dit kunt u online doen.

Naar website Verbeter de kaart

Terugmelding via API

Wilt u mogelijke fouten meteen aan bronhouders melden? Dan kunt u hiervoor de Terugmelding API inbouwen in uw systeem. Hiermee vraagt u ook openbare informatie uit deze terugmeldingen op. Op Verbeterdekaart.nl ziet u de terugmeldingen via de API.

Naar Terugmelding API via PDOK

Vraag en antwoord

Uw melding wordt doorgestuurd aan de verantwoordelijke bronhouder. Als de bronhouder constateert dat de melding klopt, wordt deze goedgekeurd. De bronhouder past het gegeven dan aan. Elke melder ontvangt per e-mail een bevestiging van de melding en informatie wanneer de status van de melding verandert.

Alle terugmeldingen en de statussen ervan zijn voor iedereen te zien op de website Verbeter de kaart. Meldingen worden ook ontsloten als open data via PDOK.

U kunt de status van een melding volgen op de website Verbeter de kaart. Er zijn 6 statussen:

 • Nieuw
  Elke nieuwe melding wordt binnen 5 werkdagen beoordeeld of krijgt de status 'In onderzoek'.

 • In onderzoek
  We zijn bezig met de beoordeling. Een melding kan tot 6 maanden (bebouwing of wegen) of 18 maanden (overige inhoud) ‘In onderzoek’ staan.

 • Goedgekeurd, ingepland door bronhouder
  De melding is juist. De bronhouder zal de nieuwe gegevens aanmaken en verwerken in de kaart.

 • Geparkeerd
  De bronhouder heeft de melding tijdelijk in de wacht gezet, omdat er nadere informatie aangeleverd moet worden aan de bronhouder, zoals een luchtfoto. De melding wordt later weer opgepakt.

 • Doorgestuurd naar andere basisregistratie
  De bronhouder heeft opgemerkt dat de melding over een andere basisregistratie gaat. De bronhouder zorgt dat de bronhouder van die andere basisregistratie op de hoogte wordt gebracht dat er iets moet worden veranderd.

 • Afgewezen
  Een melding krijgt de status ‘afgewezen’ als deze bijvoorbeeld niet voldoet aan de voorschriften.

 • Afgerond
  Uw goedgekeurde melding is in de kaart verwerkt.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.