Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan.

Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Meer informatie over de BAG vindt u op de pagina Over BAG.

Bronhouder of afnemer?

Nieuws

14 juli 2020

Zakelijke website is vernieuwd!

De website heeft een nieuwe vormgeving, verbeterde informatievoorziening en duidelijkere navigatie.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord