Basisregistratie Adressen en Gebouwen - BAG

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan.

Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Meer informatie over de BAG vindt u op de pagina Over BAG.

Bronhouder of afnemer?

Nieuws

05 november 2020

Nieuwe tijdelijke manier van ophalen BAG 2.0 Extracten

BAG extracten zijn door iedereen gratis te downloaden . De bestanden werden maandelijks op Github geplaatst. Dit is nu veranderd. In dit nieuwsbericht leest u meer hierover.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord