Basisregistratie Adressen en Gebouwen - BAG

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan.

Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Meer informatie over de BAG vindt u op de pagina Over BAG.

Bronhouder of afnemer?

Nieuws

07 januari 2021

Webinars nieuwe BAG producten op 21 januari

Dit jaar faseren wij BAG 1.0 producten uit. Om bestaande en nieuwe afnemers zo goed mogelijk te ondersteunen, organiseren wij 2 webinars op 21 januari 2021.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord