Terug naar vorige pagina

Facturen betalen met automatische incasso

Facturen van het Kadaster kunt u betalen met een standaard Europese incasso. Alle factuurbedragen worden dan automatisch afgeschreven. Wilt u hier ook gebruik van maken? Vul dan het aanmeldformulier automatische incasso in. 

Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u van ons per e-mail een machtigingsformulier. Onderteken dit formulier en stuur het per post terug naar het Kadaster. Het adres vindt u op het formulier.

Voordelen van automatische incasso

  • 50% korting op jaarlijkse abonnementskosten 
  • geen administratief werk
  • alle facturen op tijd betaald

Hoe werkt het?

U verleent tot schriftelijke opzegging machtiging aan het Kadaster om van het door u opgegeven IBAN (International Bank Account Number) factuurbedragen af te schrijven. U ontvangt van ons de factuur en het factuurbedrag wordt ongeveer 21 dagen na de factuurdatum automatisch afgeschreven.

Terugboeking afschrijving

Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Dit is in de SEPA-wetgeving voor de automatische standaard Europese incasso vastgelegd. Neem voor een terugboeking binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Uiteraard kunt u ook met het Kadaster contact opnemen als u het niet eens bent met de afschrijving.

Intrekken machtiging of wijziging doorgeven

Wilt u de machtiging weer intrekken? Dit kan op elk gewenst moment. Of wilt u een wijziging van uw IBAN aan ons doorgeven? Een machtiging intrekken of wijziging doorgeven kan met het formulier Wijzigen automatische incasso.

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.