BAG Web Map Service - BAG WMS

Webservice voor het aansluiten van uw GIS-software op de BAG

Toon gegevens op een ondergrondkaart

Met BAG Web Map Service (BAG WMS) kunt u via uw eigen GIS-software gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) tonen op een ondergrondkaart. U ziet bijvoorbeeld contouren van gebouwen of de locaties van objecten met een adres. 

Information:

  • Met deze webservice ziet u niet alle BAG-adressen: per object ziet u 1 adres. Objecten met meer adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn dus niet compleet.
  • Met de komst van BAG 2.0 worden de data aangepast. De 1.1 versie wordt geactualiseerd tot en met maart 2021. Hierna dient u over te stappen naar een nieuwe versie. Meer informatie volgt.

BAG Web Map Service - BAG WMS kosteloos

Met de BAG WMS kunt u gegevens bekijken van:

  •  BAG-panden
  •  adresseerbare objecten (verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen)
  •  woonplaatsen

De url's voor de BAG WMS vindt u op de website van het Nationaal Georegister. Deze url's gebruikt u in uw eigen GIS-software om de webservice aan te roepen.

Naar website Nationaal Georegister

Onderdeel van PDOK

De BAG WMS is onderdeel van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Meer informatie over de verschillende BAG webservices vindt u op de website PDOK.nl.

Actualiteit van de gegevens 

De gegevens in de BAG WMS worden dagelijks geactualiseerd. 

Controle of BAG-gegevens compleet zijn

De BAG WMS heeft een beperkte set gegevens. U kunt controleren of de gegevens compleet zijn met: 

Vraag en antwoord