Terug naar vorige pagina

Basisregistraties

Het Kadaster draagt met Basisregistraties bij aan rechtszekerheid in Nederland. Daarmee beschikt iedereen over dezelfde betrouwbare informatie.  

BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) registreert bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

BRK

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit: de kadastrale registratie van onroerende zaken en de kadastrale kaart. 

Rijksdriehoeksmeting

De Rijksdriehoeksmeting zorgt voor het omrekenen van coördinaten. Landmeters maken gebruik van deze coördinaten.

BRT

De Basisregistratie Topografie (BRT) bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.

BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie legt objecten zoals gebouwen en wegen op eenduidige manier vast.

Informatiemodel Kadaster

Informatiemodel Kadaster, ook wel IMKAD, is de standaard voor het uitwisselen van Kadastergegevens.