BRK Bevragen is een API waarmee gemeenten, belastingsamenwerkingen en waterschappen actuele informatie uit de BRK over objecten kunnen opvragen. Zo kunt u bijvoorbeeld informatie opvragen over kadastraal onroerende zaken, zakelijk gerechtigden en over natuurlijk- en niet-natuurlijke personen.

BRK Bevragen is momenteel alleen beschikbaar voor gemeenten, belastingsamenwerkingen en waterschappen.

BRK Bevragen

gratis via budgetfinanciering

Met BRK Bevragen hebt u een API waarmee u BRK-gegevens kunt opvragen.

Aanmelden BRK bevragen

Voorwaarden

U kunt BRK Bevragen pas gebruiken nadat u geautoriseerd bent. Hiervoor hebt u het volgende nodig:

  • Toegang tot Mijn Kadaster. Hebt u geen abonnement op Mijn Kadaster? Meer informatie vindt u op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.
  • Een geldig PKIOverheidscertificaat met OIN (Organisatie-identificatienummer voor overheden). Onder ‘Vraag en antwoord’ op deze pagina leest u hoe u dit aanvraagt.

Er wordt door middel van een API-key toegang verleend. Deze API-key wordt door Kadaster verstrekt wanneer u zich hebt aangemeld. Daarbij dient u akkoord te gaan met de voorwaarden.  

Testomgeving voor softwareleveranciers

Om er voor te zorgen dat BRK Bevragen goed werkt, is er voor softwareleveranciers een externe testomgeving (ETO) beschikbaar. Deze is op 2 manieren te bereiken:

  • via een beveiligde verbinding met alleen API-key
  • via een beveiligde verbinding met API-key & mTLS. De autorisatie is geregeld door een API-key en een geldig PKIOverheidscertificaat met OIN (Organisatie-identificatienummer voor overheden) of HRN (Handelsregisternummer voor niet-overheden). Onder ‘Vraag en antwoord’ op deze pagina leest u hoe u dit aanvraagt.

Voor mTLS is ook een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Meer informatie vindt u op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster. U kunt de testomgeving aanvragen met het formulier Aanvragen BRK Bevragen. U ontvangt dan van beide verbindingen een autorisatie.

Meer informatie en documentatie voor softwareleveranciers vindt u op de GitHub van VNG-Realisatie. Hier staat een link naar Getting Started voor specifieke informatie over het ontwikkelen van een aansluiting.

Vraag en antwoord

API staat voor Application Programming Interface. Met een API kan een computerprogramma communiceren met een ander programma of onderdelen ervan. Zo kunt u een database of programma bevragen. Vergelijk het met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang geeft tot interne gegevens. Past uw stekker niet, dan hebt u geen toegang. Wij maken voor u een API, oftewel een passende stekker, aan. 

Het programma Haal Centraal heeft API’s ontwikkeld waarmee gemeenten basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registraties kunnen bevragen. Het Kadaster biedt de volgende Haal Centraal API’s waarop gemeenten kunnen aansluiten:   

Lees meer over Haal Centraal op de website van VNG.

Alle technische informatie voor BRK Bevragen en BRK Bevragen ETO vindt u op de Github van VNG-Realisatie.

  • U moet een geldig PKIOverheidscertificaat hebben voor BRK Bevragen met daarin opgenomen een Organisatie-identificatienummer (OIN). Dit nummer vindt u in het Subject.serialNumber-veld in het certificaat. Dit certificaat moet voldoen aan de Digikoppeling-standaarden. Het advies is om PKIOverheid G1 Private Root certificaten te gebruiken.  Informatie over het PKIOverheidscertificaat voor het OIN vindt u op de website van Logius.
  • Hebt u nog geen PKIOverheidscertificaat? Deze kunt u aanvragen op de website van Logius via de link: logius.nl/diensten/pkioverheid/aanvragen.

Op dit moment financieren gemeenten het gebruik van BRK Bevragen. U kunt als niet-gemeente bij ons toegang aanvragen. Hierbij geeft u aan voor welk proces u welke informatie wilt gebruiken. Wij vragen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) of u toegang mag krijgen. Die staat vaak positief tegenover gebruik door andere overheden. U hoort van ons of wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. Het is goed om te weten dat er nog geen structurele financiering voor de langere termijn is.

Het Kadaster sluit een overeenkomst met een eindgebruiker. Deze eindgebruiker meldt zich met de API-key en het PKI-certificaat bij het Kadaster. Geeft u als eindgebruiker deze toegangsgegevens aan een softwareleverancier? Dan bent u als eindgebruiker verantwoordelijk.

Nee, dit is niet toegestaan. BRK Bevragen is ontwikkeld voor direct gebruik in werkprocessen. En is bedoeld voor overheidsorganisaties in het gemeentelijk domein. Voor toegang tot BRK Bevragen is een doelbinding noodzakelijk. Toegang voor softwareleveranciers is geen doelbinding.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRK Bevragen op telefoonnummer 088 - 183 53 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige link

Onderdeel van Haal Centraal

Het programma Haal Centraal heeft API’s ontwikkeld, waarmee gemeenten basisgegevens rechtstreeks bij landelijke registraties (BAG, BRK en WOZ) kunnen bevragen. Alle gemeenten kunnen op deze API's aansluiten.