Terug naar vorige pagina

Startpagina scheepvaart

U kunt uw boot of schip laten registreren in de openbare registers van het Kadaster. Dit geldt voor beroepsvaartuigen, maar ook voor woonboten, zeiljachten en andere pleziervaartuigen. Ook een schip dat nog in aanbouw is, kunt u laten registreren. Door registratie (teboekstelling) bewijst u wie de rechtmatige eigenaar van een schip is. Uw schip krijgt dan een brandmerk dat duidelijk leesbaar moet zijn.

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Nieuws

Nieuws item: eHerkenning is verplicht

Vanaf 1 juli is het inloggen met eHerkenning verplicht voor (1e) beheerders en gebruikers van een aantal Kadasterdiensten en webservices.

Lees artikel

Agenda scheepvaart

Nog niets gepland

Op dit moment staan er geen evenementen in deze agenda.

Vraag en antwoord

U kunt een woonboot, zeiljacht of een ander pleziervaartuig bij ons laten registreren. Ook een schip dat nog in aanbouw is, kunt u laten registreren. (Let op: registratie maakt u niet automatisch eigenaar). 

Voor het afsluiten van een hypotheek is registratie in de openbare registers van het Kadaster verplicht. Ook een schip dat nog in aanbouw is, kunt u laten registreren. Registratie in onze openbare registers maakt u bij een schip in aanbouw niet automatisch eigenaar. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf. 

De notaris heeft voor het inschrijven van een hypotheek op een schip in aanbouw een officiële verklaring van niet voltooiing nodig. Daarin staat dat het schip in aanbouw is. Deze verklaring kunt u bij ons aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Verklaring van niet-voltooiing schip.

U schrijft uw eigendom bijvoorbeeld uit als de boot of het schip gesloopt of vergaan is, of als u het bij een buitenlands kadaster registreert. Het is ook mogelijk een schip in aanbouw uit te schrijven. Na de uitschrijving ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers. Meer informatie vindt u op de pagina Doorhaling teboekstelling schip.

Met een bewijs van doorhaling teboekstelling schip kunt u laten zien dat een boot of schip is  uitgeschreven uit de openbare registers van het Kadaster. U hebt dit bewijs nodig als u uw boot of schip wilt inschrijven in het buitenland. U vindt meer informatie op de pagina Bewijs van doorhaling schip.

Informatie over de eigenaar en rechten van de eigenaar van een schip kunt u aanvragen via de pagina Eigendomsinformatie schip

Informatie over een hypotheek of een beslag op een schip kunt u aanvragen via de pagina Hypotheekinformatie schip.

Wilt u uw boot of schip extra beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u de teboekstelling combineren met het aanbrengen van microdots. De totale kosten zijn dan € 687,-. U vindt meer informatie op de pagina Aanbrengen microdots op een schip.

Als u in het buitenland woont, moet u een postadres hebben in Nederland. Dat mag geen postbusadres zijn.

Wanneer u voor binnenvaartregistratie kiest, moet u een bewijs overleggen waaruit blijkt dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland.

Stond uw boot of schip in het buitenland geregistreerd? Dan vragen wij een bewijs van doorhaling uit het land waar het stond geregistreerd. Dit is een originele verklaring van een bevoegde autoriteit waaruit blijkt dat uw boot of schip niet langer in dat land geregistreerd staat. 

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar: 

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam