Terug naar vorige pagina

Het ontsluiten van BRK-PB data

De beperkingen worden op basis van het door de bronhouder geregistreerde werkingsgebied ontsloten. Bij deze registratie wordt de contour (geometrie) van het werkingsgebied vastgelegd. 

Bij het aanvragen van een kadastraal informatieproduct op basis van het adres of een kadastrale aanduiding wordt deze geometrie gebruikt om te bepalen of er publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn.

Waar wordt BRK-PB data verstrekt?

De publiekrechtelijke beperkingen worden niet alleen via Kadaster-on-line (eigendoms- en eigenaarsinformatie), KIK Inzage en BRK Levering ontsloten maar ook geometrisch via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart). PDOK is een centrale voorziening voor het ontsluiten van geo-datasets van de overheid. De meeste PDOK-services zijn open en voor iedereen - ook bedrijven en particulieren - gratis te gebruiken. De PDOK-webservices zijn op deze pagina beschikbaar als WMS, WFS of atomfeed.

Vervallen werkingsgebied-object

Als een object uit een basisregistratie (dat als werkingsgebied is geregistreerd) vervalt, is het niet meer valide. Het niet-valide object krijgt dan de status ‘in onderzoek’. Deze status wordt als aantekening op het eigendomsbericht vermeld. De bronhouder heeft vanaf dat moment de mogelijkheid om het werkingsgebied te actualiseren.

Ook als het werkingsgebied niet meer valide is, wordt de beperking ontsloten. Totdat de bronhouder het werkingsgebied heeft geactualiseerd, wordt bij aanvragen de laatst bekende geometrie (van het vervallen object) gebruikt. Deze geometrie wordt dan tegen alle nieuwe gevormde percelen aangehouden.

Vraag en antwoord

Nadat de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) in werking is getreden, zijn er vier knelpunten: 

In de notitie wijziging informatievoorziening (pdf, 503 kB) kunt u meer lezen. Daar gaan we ook in op de maatregelen die het Kadaster heeft genomen en nog gaat nemen om de informatievoorziening over publiekrechtelijke beperkingen te verbeteren.

Onderzoek meer soorten objecten

We nemen nu eerst maatregelen om onterechte signaleringen bij beperkingen op BAG-objecten te voorkomen. Het gaat hier om de panden en verblijfsobjecten. Daarnaast doen we onderzoek om onterechte signaleringen als gevolg van beperkingen op andere soorten objecten te voorkomen.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 32 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.