Terug naar vorige pagina

Budgetfinanciering BRK

Overheidsorganisaties die gebruik maken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) betalen meestal op basis van budgetfinanciering en niet per product. Het budget hiervoor krijgt het Kadaster jaarlijks van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Voor wie, voor wie niet?

 • De budgetfinanciering geldt voor Nederlandse overheidsorganisaties die in het Register van Overheidsorganisaties staan. U vindt het Register van Overheidsorganisaties op organisaties.overheid.nl
 • De budgetfinanciering geldt niet voor voor de categorie: Organisaties met overheidsbemoeienis, behalve als deze organisaties aan kunnen tonen dat ze een wettelijke en/of openbare taak uitoefenen. Wij toetsen of deze publieke/wettelijke taak recht geeft op budgetfinanciering. Een overzicht van organisaties met overheidsbemoeienis staat op organisaties.overheid.nl/Organisaties_met_overheidsbemoeienis.

 

Producten die onder Budgetfinanciering BRK vallen 

Voldoet u aan de gebruikersvoorwaarden? Dan kunt u de volgende producten gratis gebruiken: 

Bij een contract BRK Levering horen de volgende leveringen tot de budgetfinanciering:

 • 1e levering totaalstand bij het afsluiten van een abonnement
 • 1e levering totaalstand bij gebiedsuitbreiding van een bestaand abonnement 
 • levering mutatiebestanden van het gebied dat binnen een bestaand abonnement valt. Alleen via de downloadservice
 • herlevering van een eerder geleverd bestand in verband met een verkeerde levering

De expert-ondersteuning bij de 1e aansluiting of implementatie is gratis voor 1 dagdeel per afnemer. 

Onder de budgetfinanciering vallen niet:

 • extra losse levering van een totaalstand van het gebied dat binnen een bestaand abonnement valt. De verstrekkingskosten zijn per bestand en ongeacht het medium
 • herlevering van een eerder geleverd bestand op uw verzoek. De verstrekkingskosten zijn per bestand
 • extra expert-ondersteuning. Hiervoor rekenen we kosten op uur basis
 • maatwerkoplossingen

Alleen de data valt bij digitale leveringen van Eigendomskaart en Eigenarenkaart onder de budgetfinanciering.

Onder de budgetfinanciering vallen niet: 

•    de selectie- en productiekosten van de Eigendomskaart en Eigenarenkaart
•    analoge levering van de Eigenarenkaart of Eigendomskaart
•    levering via Kadata Internet

Het abonnement van Mijn Kadaster valt binnen de budgetfinanciering. Met het abonnement kunt u gebruik maken van Kadaster-on-line of de downloadservice.

Bij inzien en leveren via Kadaster-on-line of KIK Inzage vallen onderstaande producten binnen de budgetfinanciering:

 • Eigendomsinformatie
 • Eigenaarsinformatie
 • Hypotheekinformatie
 • Uittreksel kadastrale kaart
 • Objectlijst Persoon
 • Negatieve mededeling (alleen in KIK Inzage)

Niet geautomatiseerde leveringen van bovenstaande producten vallen niet onder de budgetfinanciering. Bijvoorbeeld een levering per post of via e-mail.

Vraag en antwoord

Voor het gebruik van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster op basis van budgetfinanciering gelden de volgende voorwaarden:

 • U gebruikt de gegevens uitsluitend voor uw wettelijke taken en voor de communicatie met burgers en bedrijven in het kader van die taken.
 • In publicaties en publieksinformatie vermeldt u de bron en de datum van verstrekking door het Kadaster.  
 • U mag de gegevens niet aan derden geven in een vorm die geschikt is voor hergebruik, met één uitzondering.
 • U mag deze gegevens wel geven aan derden als u een opdracht uitbesteedt. De opdrachtnemer mag deze gegevens dan alleen gebruiken voor de opdracht. Na afloop van de opdracht moet hij/zij de gegevens vernietigen. Besteed u de opdracht uit en geeft u de gegevens aan een opdrachtnemer? Meld dit dan bij ons. Geef daarbij aan wie de opdrachtnemer is en om welke bestanden het gaat. Als onderwerp vermeldt u 'doorleveren BRK-gegevens'. Dit kan via formulier Contact met het Kadaster.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRK op telefoonnummer 088 - 183 53 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige link

Register van Overheidsorganisaties

Zoek in het register van Register van Overheidsorganisaties voor Budgetfinanciering.