Budgetfinanciering BRK

Voor producten en diensten Basisregistratie Kadaster

Overheidsorganisaties die gebruik maken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) betalen niet per product, maar op basis van budgetfinanciering. De financiering gaat via periodieke betalingen van vooraf beschikbaar gestelde, beperkte financiële middelen. Het budget hiervoor krijgt het Kadaster jaarlijks van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Voor wie?

In de Staatsalmanak staan de organisaties die voor Budgetfinanciering BRK in aanmerking komen. U vindt de Staatsalmanak op de website Overheid.nl.

Alleen voor digitale informatie

De budgetfinanciering BRK geldt voor digitale informatie zoals:

  • leveringen van bestanden
  • het gebruik van webservices
  • raadplegingen via Kadaster-on-line

Producten die onder Budgetfinanciering BRK vallen 

De volgende producten kunt u kosteloos gebruiken als 

  • u ze gebruikt voor de uitoefening van een openbare (wettelijke) taak
  • u een totaalstand of mutatiebestand nodig hebt

U betaalt wel een vergoeding voor een extra levering. Waar u nog meer voor betaalt, ziet u bij de producten zelf.

Vraag en antwoord

Handige link