Budgetfinanciering BRK

Voor producten en diensten Basisregistratie Kadaster

Overheidsorganisaties die gebruik maken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) betalen niet per product, maar op basis van budgetfinanciering. De financiering gaat via periodieke betalingen van vooraf beschikbaar gestelde, beperkte financiële middelen. Het budget hiervoor krijgt het Kadaster jaarlijks van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Voor wie?

In het Register van Overheidsorganisaties staan de organisaties die voor Budgetfinanciering BRK in aanmerking komen. U vindt het Register van Overheidsorganisaties op de website Overheid.nl.

Dit geldt alleen voor organisaties die deel uitmaken van de Nederlandse overheid, dus niet voor organisaties met overheidsbemoeienis zoals vermeld in het Register van Overheidsorganisaties op de website Overheid.nl.

Alleen voor digitale informatie

De budgetfinanciering BRK geldt voor digitale informatie zoals:

 • leveringen van bestanden
 • het gebruik van webservices
 • raadplegingen via Kadaster-on-line

Producten die onder Budgetfinanciering BRK vallen 

De volgende producten kunt u kosteloos gebruiken als 

 • u ze gebruikt voor de uitoefening van een openbare (wettelijke) taak
 • u een totaalstand of mutatiebestand nodig hebt

U betaalt wel een vergoeding voor een extra levering. Waar u nog meer voor betaalt, ziet u bij de producten zelf.

Wilt u een massale output van de Basisregistratie Kadaster (BRK)? En gebruikt u deze om een openbare (wettelijke) taak uit te oefenen? Dan verstrekken we de volgende leveringen kosteloos: 

 • eerste levering totaalstand bij het afsluiten van een abonnement 
 • eerste levering totaalstand bij gebiedsuitbreiding van een bestaand abonnement (ongeacht het medium) 
 • levering mutatiebestanden van het gebied dat binnen een bestaand abonnement valt (alleen via de downloadservice)
 • herlevering van een eerder geleverd bestand in verband met een verkeerde levering
 • opnieuw downloaden van een reeds gedownload bestand (alleen via de downloadservice en zolang het bestand op de downloadservice staat) 
 • herlevering bij fouten van het Kadaster

Ook kosteloos is de expert-ondersteuning bij de eerste aansluiting of implementatie, voor 1 dagdeel per afnemer. 

Voor de volgende leveringen brengen we een vergoeding in rekening:

 • extra losse levering van een totaalstand van het gebied dat binnen een bestaand abonnement valt (verstrekkingskosten zijn per bestand en ongeacht het medium) 
 • herlevering van een eerder geleverd bestand op uw verzoek (verstrekkingskosten zijn per bestand en ongeacht het medium
 • extra expert-ondersteuning (op uurbasis)
 • levering van afwijkende formaten (bijvoorbeeld Shape)
 • levering op cd in plaats van via download

Leveringen via Kadata Internet vallen niet onder de budgetfinanciering.

Bij digitale leveringen van Eigendomskaart en Eigenarenkaart valt de levering van de data onder de budgetfinanciering.

Onder de budgetfinanciering vallen niet: 

 • de selectie- en productiekosten van de Eigendomskaart en Eigenarenkaart
 • analoge levering van de Eigenarenkaart of Eigendomskaart
 • levering via Kadata Internet

Een abonnement op Kadaster-on-line valt onder de budgetfinanciering. De volgende producten binnen Kadaster-on-line vallen onder budgetfinanciering, als ze digitaal geleverd worden via browser of e-mail:

 • Hypotheekinformatie
 • Eigendomsinformatie
 • Eigenaarsinformatie
 • Objectlijst betrokkene
 • Objectlijst rechthebbende
 • Uittreksel kadastrale kaart

Niet onder de budgetfinanciering vallen leveringen van: 

 • brondocumenten
 • producten met betrekking tot schepen

Bekijk ook de toelichting in de bestelschermen van Mijn Kadaster.

De volgende producten die via KIK Inzage (webservice) worden geleverd, vallen onder de budgetfinanciering: 

 • Eigendomsinformatie
 • Eigenaarsinformatie
 • Hypotheekinformatie
 • Uittreksel kadastrale kaart
 • Objectlijst rechthebbende
 • Objectlijst betrokkene
 • Negatieve mededeling

Niet onder de budgetfinanciering vallen leveringen van: 

 • Brondocumenten
 • Koopsominformatie

Vraag en antwoord

Voor het gebruik van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster op basis van budgetfinanciering gelden de volgende voorwaarden:

 • U gebruikt de gegevens uitsluitend voor uw wettelijke taken en voor de communicatie met burgers en bedrijven in het kader van die taken.
 • In publicaties en publieksinformatie vermeldt u de bron en de datum van verstrekking door het Kadaster.  
 • U mag de gegevens niet aan derden geven in een vorm die geschikt is voor hergebruik, met één uitzondering.
 • U mag deze gegevens wel geven aan derden als u een opdracht uitbesteedt. De opdrachtnemer mag deze gegevens dan alleen gebruiken voor de opdracht. Na afloop van de opdracht moet hij/zij de gegevens vernietigen. Besteed u de opdracht uit en geeft u de gegevens aan een opdrachtnemer? Meld dit dan bij ons. Geef daarbij aan wie de opdrachtnemer is en om welke bestanden het gaat. Als onderwerp vermeldt u 'doorleveren BRK-gegevens'. Dit kan via formulier Contact met het Kadaster.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRK op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige link

Register van Overheidsorganisaties

Zoek in het register van Register van Overheidsorganisaties voor Budgetfinanciering.