Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. Meer weten? Bekijk de video ‘De BGT in 3 minuten’:

 

De BGT wordt wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening (LV BGT). Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik verplicht. Meer weten over onze rol in de bouw van deze grootschalige digitale kaart? Bekijk de video ‘Kadaster bouwt Landelijke Voorziening BGT' in 3 minuten op YouTube.

Nieuws

18 november 2020

BGT beschikbaar als linked data

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is vanaf nu beschikbaar als linked data. Hierdoor is BGT data eenvoudig integraal te bevragen.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord