Terug naar vorige pagina

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. Meer weten? Bekijk de video ‘De BGT in 3 minuten’:

 

De BGT wordt wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening (LV BGT). Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik verplicht. Meer weten over onze rol in de bouw van deze grootschalige digitale kaart? Bekijk de video ‘Kadaster bouwt Landelijke Voorziening BGT' in 3 minuten op YouTube.

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

BGT nieuwsbrief

Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste BGT nieuws met de nieuwsbrief van het ministerie van BZK en het SVB-BGT.
U vindt de laatste editie onder 'handige links' op SVB-BGT.nl.

Nieuws

Nieuws item: Schermen LV BGT Controle vernieuwd

De schermen van de Landelijke Voorziening BGT Controle zijn vernieuwd. De werking van de controles is niet veranderd.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord

Gemeenten, provincies en waterschappen maken de BGT samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Defensie en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Iedere bronhouder is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje van de digitale kaart. De bronhouders zijn georganiseerd in de stichting Samenwerkingsverband Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT).

Vanaf 1 april 2014 kunnen bronhouders hun kaartgegevens aanleveren aan het SVB-BGT voor opname in de Landelijke Voorziening (LV).

Voordat de BGT-bestanden aan de SVB-BGT worden aangeleverd, kunnen bronhouders en hun softwareleveranciers de bestanden zelf controleren op basis van de eisen die gesteld worden in de gegevenscatalogus BGT. Raadpleeg  hiervoor:

Informeer dan eerst bij de 1e beheerder van uw organisatie of uw organisatie al toegang heeft tot Mijn Kadaster. Is dit niet het geval? Vraag dan toegang aan met het BGT aanmeldformulier.

Er zijn diverse opties om een fout in de BGT te melden.

Verbeter de kaart

Twijfelt u aan de juistheid van een gegeven in de BGT? Dan kunt u dit melden via de website Verbeter de Kaart. Vanaf het moment van gebruik van de BGT is voor overheidsorganisaties en bestuursorganen terugmelden verplicht.

Terugmelding API

Voor het doen van terugmeldingen kunt u ook de Terugmelding API gebruiken. Door de Terugmelding API in te bouwen in uw systeem, kunt u vermeende fouten direct melden aan de bronhouders. Ook kunt u hiermee de openbare informatie uit deze terugmeldingen opvragen. Terugmeldingen via de API zijn ook in te zien via de website Verbeter de Kaart.

Om de Terugmelding API in te bouwen in uw eigen applicatie, moet u deze registreren en een API key aanvragen. Het aanvragen van een API key kan via dit aanmeldformulier

Voor meer informatie over de Terugmelding API kunt u terecht op de site van het Geoforum of PDOK.nl.

De volgende BGT RSS-feeds zijn beschikbaar voor uw RSS-reader:

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.