Terug naar vorige pagina

Terugmeldingen beheren

Voor BAG- en BGT-bronhouders

Gebruikers van de basisregistraties doen meldingen van vermoedelijke fouten om de kwaliteit van de registratie hoog te houden. Bronhouders onderzoeken deze zogenaamde terugmeldingen en handelen ze af. Bent u BAG- of BGT-bronhouder en beheert u deze meldingen? Dan kunt u hiervoor de Terugmeldbeheerapplicatie of de Terugmelding Bronhouder API gebruiken.

U kunt andere overheidsorganisaties machtigen. Vul hiervoor het formulier in: Machtiging aanvragen voor het beheren van Terugmeldingen.

Terugmeldbeheerapplicatie

Via de Terugmeldbeheerapplicatie kunt u eenvoudig terugmeldingen bekijken en wijzigen. U ziet alleen de terugmeldingen die aan u als bronhouder gekoppeld zijn. In de applicatie kunt u onder andere:

  • de status van meldingen wijzigen
  • een toelichting toevoegen
  • een melding aan een andere bronhouder toewijzen

Naar de Terugmeldbeheerapplicatie

Terugmelding Bronhouder API

U kunt terugmeldingen ook vanuit een eigen applicatie beheren. Hiervoor moet u een koppeling maken met de Terugmelding Bronhouder API. Deze API is alleen beschikbaar voor bronhouders en hun softwareleveranciers. Lees meer op de website van PDOK.

Autorisatie binnen Mijn Kadaster

Wilt u als bronhouder gebruik maken van de Terugmeldbeheerapplicatie of de Terugmelding Bronhouder API? Dan moet u binnen Mijn Kadaster geautoriseerd zijn voor deze diensten. Dit kan uw 1e beheerder voor u regelen. De beschrijving hiervoor staat in de Instructie voor het (laten) activeren van de autorisaties.
Is het u niet bekend wie de 1e beheerder binnen uw organisatie is? De gegevens van uw 1e beheerder vindt u in het scherm Profielinstellingen. Dat opent u door rechtsboven in Mijn Kadaster op uw naam te klikken.

Vraag en antwoord

Een terugmelding is een melding van een mogelijke fout in een basisregistratie, zoals de BAG en de BGT. U kunt op verschillende manieren een terugmelding doen. Lees meer op de pagina’s:

U kunt overheidsorganisaties machtigen. Vul hiervoor het formulier Machtiging aanvragen voor het beheren van Terugmeldingen in. Let op: u blijft als bronhouder verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van een terugmelding.

In het oude MMS was het mogelijk om een andere partij te machtigen om de terugmeldingen voor uw organisatie te beheren. De in MMS uitgegeven machtigingen zijn vanwege beperkingen niet overgenomen in de nieuwe Terugmeldbeheerapplicatie en de Terugmelding Bronhouder API. De machtigingen moeten opnieuw worden aangevraagd en ingeregeld. U regelt dit via het formulier Machtiging aanvragen voor het beheren van Terugmeldingen.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.