Terug naar vorige pagina

Top 5 uitval 2023

Voorkom de meest gemaakte fouten

KIK-akten vallen om verschillende redenen uit. De 5 belangrijkste redenen hebben we voor u op een rij gezet. Als u deze fouten die de uitval veroorzaken voorkomt, gaat het akteproces sneller. En u betaalt minder.  

De meest voorkomende foutmeldingen

Deze uitvalreden verschijnt bijvoorbeeld als een naamswijziging van een BV, NV of een stichting niet is ingeschreven bij het Kadaster. 
Het komt ook voor dat twee gehuwden samen het huis verkopen, terwijl het huis maar op naam staat van 1 van de 2.
Is er sprake van een overleden kadastraal vervreemder en wilt u erfgenamen opnemen in een KIK-akte? Dan moet er ook een verklaring van erfrecht bij het Kadaster zijn ingeschreven. U kunt deze gratis inschrijven. Schrijft u een KIK-akte in zonder deze verklaring, dan constateert ons systeem een afwijking tussen de comparant(en) en de rechthebbende(n) in onze registratie. De akte wordt dan voor KIK afgekeurd en als reguliere akte tegen het reguliere tarief verwerkt. Hebt u de verklaring van erfrecht ingeschreven, dan kan er een KIK-akte opgesteld worden.

Alle rechtsfeiten die voor de registratie van belang zijn, moet u in het eerste deel van de akte vermelden. Als u deze rechtsfeiten in het tweede deel vermeldt, krijgt u de melding ‘Rechtsfeiten in het tweede deel’. Het gaat dan om de volgende rechtsfeiten:

 • het opstalrecht nutsvoorzieningen
 • zakelijk recht belemmering
 • de vestiging van een erfdienstbaarheid of een kwalitatieve verplichting
 • het doorhalen van een koopovereenkomst
 • het vestigen of beëindigen van een zakelijke rechten

Een overzicht van wat wel- en niet mogelijk is met een KIK-akte vindt u op de pagina KIK-mogelijkheden.

Deze melding houdt in dat de equivalentieverklaring afwijkt van de digitale handtekening. De naam in de equivalentieverklaring in een KIK-akte moet identiek zijn met de digitale handtekening.

Wat vaak voorkomt zijn akten waarbij de equivalentieverklaring compleet afwijkt van de digitale handtekening, in dat geval wordt ook een VTV verstuurd:

 • In de equivalentieverklaring staat alleen de meisjesnaam van de (kandidaat/toegevoegd) notaris, maar in de digitale handtekening staat zowel de meisjes- als aangetrouwde naam. Dit kan ook andersom, dus beide namen in de equivalentieverklaring en alleen de meisjesnaam in de digitale handtekening.
 • Een spellingsfout in 1 van de namen die over het hoofd wordt gezien.
 • In de equivalentieverklaring staat een andere (kandidaat/toegevoegd) notaris opgenomen dan in de digitale handtekening.

De omschrijving van het registergoed is bedoeld als een korte omschrijving voor het woonhuis, het appartement of een andere eigenschap. 

Niet toegestaan in de vrije omschrijving van het registergoed:

 • een (onverdeeld) aandeel
 • de rechten van de erfpachter
 • mandeligheid
 • belast met een (zakelijk) recht

Bij het invullen van het huisletterveld mag u alleen de officiële huisletter opnemen. Hetzelfde geldt voor het huisnummertoevoegingsveld.  Hier mag u alleen de officiële huisnummertoevoeging invullen. Niet toegestaan zijn onder andere: 

 • een combinatie van huisnummers, huisletters en huisnummertoevoegingen in 1 veld
 • een cijfer in het huisletterveld, bijvoorbeeld B 130. B moet in het huisletterveld staan en 130 in het huisnummertoevoegingsveld. 
 • het woord ‘garage’ als huisnummertoevoeging
 • een woord plus cijfers als huisnummertoevoeging, zoals Unit 2. Als 2 de officiële huisnummertoevoeging is, dan vult u alleen ‘2’ in het huisnummertoevoegingsveld in.
 • de aanduiding van een verdieping in het huisnummertoevoegingsveld, zoals ‘14e verdieping’. Als ‘14’ de officiële huisnummertoevoeging is, dan vult u alleen ‘14’ in het huisnummertoevoegingsveld in. 
 • een letter tussen haakjes, zoals (G). Dit is geen officiële huisnummertoevoeging.  

Wanneer er een andere foutmelding verschijnt, neem dan contact op met het Meldpunt Notariaat op telefoonnummer 088 - 183 35 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.