Terug naar vorige pagina

Schaderegistratie netbeheerders

Schade aan uw net(ten) melden

Elk jaar in januari moet u als netbeheerder aangeven of u in het jaar ervoor schade aan uw net(ten) had. Voorafgaand aan deze verplichte melding kunt u ook tussentijds schade melden. Dit kunt u zo vaak doen als nodig is (lever wel elke keer voor het volledige schadejaar aan). U draagt daarmee bij aan een actueel beeld van graafschade in Nederland.

Hoe doet u een melding?

Om te beginnen vult u het KLIC-schademeldingsformulier in. Daarna doet u de melding in Mijn Kadaster.

1. KLIC-schademeldingsformulier invullen

Als u schade hebt gehad, vult u het KLIC-schademeldingsformulier in.

Naar KLIC-schademeldingsformulier

2. Meld de graafschade via Mijn Kadaster

  • Log in op Mijn Kadaster.
  • Kies de dienst KLIC Schaderegistratie in de linker menubalk.
  • Kies de rapportageperiode waarover u de schade wilt rapporteren.
  • Geef aan of u wel of geen schade hebt gehad.
  • Als u schade hebt gehad, voegt u het ingevulde schademeldingsformulier toe als bijlage.

Let op: u mag geen wijzigingen aanbrengen in het sjabloon schademeldingsformulier.

Vraag en antwoord

De schadegegevens van alle netbeheerders worden verzameld om te kijken of de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) zorgt voor het verminderen van graafschade.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 0800 - 00 80, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.