Terug naar vorige pagina

Locatie- en tracékeuzes

Wegen, spoorlijnen, kabels en leidingen: de capaciteit moet de komende jaren overal worden uitgebreid. Ruimte vinden voor deze nieuwe verbindingen en infrastructuur is niet altijd makkelijk. Er spelen vragen als: hoeveel grondeigenaren en huiskavels zijn er in een tracé? Wat zijn hun belangen? Bij welk tracé zijn de kosten om grond te verwerven het laagst? 

We brengen knelpunten in kaart en geven deskundig advies

Het Kadaster brengt knelpunten in kaart en adviseert welke oplossingen er kunnen zijn. Zo helpen we overheden de voor- en nadelen af te wegen van mogelijke nieuwe plekken.

Andere ruimtelijke doelen meenemen

Het aanleggen van infrastructuur is vaak een goed moment om ook andere ruimtelijke doelen mogelijk te maken, zoals een betere kavelstructuur of de aanleg van waterberging. Ook die doelen proberen we steeds mee te nemen in onze adviezen.

Interessant voor u?

Advies op maat

op aanvraag
  • inzicht in ruimtelijke vraagstukken
  • afstemmen belangen en mogelijkheden
  • onafhankelijke ondersteuning
Naar Advies op maat

Onderzoek in opdracht

op aanvraag
  • situatie en ontwikkelingen in gebied
  • analyse van impact die keuzes hebben
  • basis voor weloverwogen beleid
Naar Onderzoek in opdracht