Agrarisch rapport

Ontvang een totaaloverzicht van het eigendom van een agrariër

Informatie over percelen, omgeving en transacties 

Wilt u de waarde van een agrarisch eigendom bepalen, dan is niet alleen het aantal percelen van belang, maar ook de ligging en de omgeving. Met het Agrarisch rapport krijgt u hier eenvoudig inzicht in. Bovendien krijgt u informatie over de transacties die er rond dit agrarisch eigendom hebben plaatsgevonden. 

Het Agrarisch rapport is niet beschikbaar als aan een rechthebbende meer dan 90 agrarische eigendommen zijn toegekend. Een alternatief is dan een Eigendomskaart- Eigenarenkaart.

Agrarisch rapport vanaf 54,-

U ontvangt de volgende informatie: 

 • kadastraal overzicht
 • kadastrale kaart
 • situatiekaart
 • transactieoverzicht

Bestellen via Mijn Kadaster

Voorbeeld document Voorbeeld bekijken

Tarieven

Hoeveel u betaalt voor het Agrarisch rapport hangt af van het aantal percelen van een agrarisch eigendom. Voor een Agrarisch rapport betaalt u per rapport:

 • tot 15 percelen, 54,-
 • tot 30 percelen, 72,-
 • tot 45 percelen, 90,-
 • tot 60 percelen, 108,-
 • tot 75 percelen, 126,-
 • tot 90 percelen, 144,-

Uitleg bij onderdelen in rapport

De Kadastrale kaart (A3) is een kaart op schaal die altijd op het noorden gericht is. De kaart biedt u in een oogopslag de ligging van de percelen ten opzichte van de omliggende percelen en geeft een globale indicatie van de ligging van de grenzen.

In een kadastraal overzicht staan: 

 • de rechten van de gerechtigde (met uitzondering van hypotheken), zoals het recht van volledig eigendom, vruchtgebruik of erfpacht
 • overige gegevens over de rechtstoestand van het perceel, zoals opstal- en nutsvoorzieningen, kwalitatieve verbintenissen, bodemverontreiniging, bepaalde publiekrechtelijke beperkingen
 • de landinrichtingsrente
 • de kadastrale aanduiding (gemeente, sectie, perceelnummer), oppervlakte, adresgegevens en de omschrijving van het perceel

Op de Situatiekaart is de ligging van de percelen afgebeeld op een topografische ondergrond. De percelen waarop een woning of boerderij staat worden in het geel weergegeven, agrarische gronden in het groen.

In het Agrarisch rapport ziet u de transacties. De selectiecriteria zijn ontleend aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die deze hanteert voor de berekening van de gemiddelde prijs van akkerbouw- en grasland:

 • de transactie is groter dan 1 ha
 • de transactie betreft uitsluitend grasland of akkerbouwland, geen bebouwing zoals een boerderij of stal
 • de transactie betreft een eigendomsoverdracht
 • de transactie betreft geen verkoop van een combinatie (grasland en akkerbouwland)

Vraag en antwoord

Wilt u bestellen via Mijn Kadaster, maar hebt u geen abonnement? Informatie over het afsluiten van een abonnement op Mijn Kadaster vindt u op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.

Een zorgvuldige waardebepaling is van belang voor taxateurs en makelaars. Een taxatie met kaart is ook nodig voor opdrachten van bijvoorbeeld banken, notariaat, accountantskantoren of een rechtbank. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) baseert de transacties op de Gemiddelde prijs agrarische grond. 
Dit geeft inzicht in de gemiddelde prijs die betaald wordt voor akkerbouw- en grasland. Om deze Gemiddelde prijs bepalen, selecteert het CBS percelen die in gebruik waren als agrarische grond op het moment dat ze ingeschreven werden in het Kadaster. De volgende selecties zijn toegepast:

 • de transactie is groter dan 1 ha
 • de transactie betreft uitsluitend grasland of akkerbouwland, geen bebouwing zoals een boerderij of stal
 • de transactie betreft een eigendomsoverdracht
 • de transactie betreft geen verkoop van een combinatie (grasland en akkerbouwland)

Dit is een bedrag bestaande uit een rente- en aflossingsdeel, dat 

 • is ingeschreven in de kadastrale registratie
 • jaarlijks wordt geheven en 
 • 6% van de toegekende kosten bedraagt 

Hoe beter de ligging en de ontsluiting van de boerderij, hoe hoger de waarde. 

U kunt het Agrarisch rapport direct aanvragen via Kadata internet onder Mijn Kadaster. De levertijd bedraagt vervolgens 5 werkdagen.

Het Agrarisch rapport wordt geleverd in pdf-formaat. Om het rapport te bekijken of af te drukken, hebt u een pdf-viewer zoals Acrobat Reader van Adobe nodig.

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Maatwerk en advies op telefoonnummer 088 - 183 47 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.