Terug naar vorige pagina

Elektronisch aanbieden van stukken (SYVAS)

Met SYVAS kunt u stukken elektronisch aanbieden bij het Kadaster. SYVAS staat voor: systeem voor het aanbieden van stukken. Informatie over de voorwaarden en eisen vindt u op de pagina Aan de slag met SYVAS.

U kunt op twee manieren stukken aanbieden met SYVAS:

 • Met uw eigen softwarepakket. Dit is mogelijk zodra uw leverancier dit beschikbaar stelt.
 • Via Mijn Kadaster. Hebt u een abonnement op Mijn Kadaster? Dan maakt u gratis gebruik van SYVAS.

Nodig voor elektronisch aanbieden 

Voordat u bij het Kadaster stukken voor de openbare registers elektronisch kunt aanbieden, moet u een aantal zaken regelen. Denk aan:

 • aanmelden voor SYVAS via het formulier Aanmelden elektronisch aanbieden
 • rechten voor SYVAS regelen via de (1e) beheerder Mijn Kadaster
 • gebruiksvoorwaarden ondertekenen (ook voor KIK)
 • een gekwalificeerd persoonsgebonden (beroeps)certificaat hebben
 • nagaan of u al de juiste pdf-versies gebruikt

Meer informatie over wat u moet regelen, vindt u op de pagina Aan de slag met SYVAS.

Aanmelden SYVAS

 • gratis gebruik in webportaal 
 • eenvoudig via Mijn Kadaster
Naar Aanmelden SYVAS

Vraag en antwoord

In de gebruikershandleiding SYVAS staat beschreven hoe u gebruik maakt van het aanbiedportaal SYVAS in Mijn Kadaster: 'SYVAS inschrijving & voorwaarden'.

Lees de gebruikershandleiding SYVAS.

Vanaf 1 februari 2024 bestaat het inschrijven van mutatiebestanden uit de volgende 3 stappen:

 1. U levert het mutatiebestand in Excel-formaat aan via een formulier. Het formulier en de voorwaarden waaraan een mutatiebestand moet voldoen, vindt u op deze pagina.
 2. Zodra het aangeleverde mutatiebestand is goedgekeurd, ontvangt u van ons via e-mail het mutatiebestand in pdf-formaat. Het pdf-bestand bestaat uit het mutatiebestand waaraan een zegelhandtekening van de bewaarder en een voorblad is toegevoegd.
 3. Bij het verzoek tot inschrijving van een stuk biedt u het pdf-bestand aan als bijlage. Hoe dat gaat leest u in de gebruikershandleiding SYVAS.

Een door het Kadaster vervaardigde netwerktekening is voorzien van een digitale handtekening met het zegel van de bewaarder. Als u dit document in depot wilt geven is het niet mogelijk om dit document zelf te voorzien van de handtekening van de notaris. Daarom dient de netwerktekening als bijlage te worden ingesloten in een nieuw te maken pdf (die voldoet aan de SYVAS-eisen).

Deze pdf kan vervolgens door de notaris van een digitale handtekening worden voorzien en in depot worden gegeven. Sommige softwarepakketten ondersteunen het maken van een nieuwe pdf waarbij de netwerktekening als een bijlage wordt ingesloten. Andere softwarepakketten ondersteunen dit (nog) niet. In dit geval dient u zelf een nieuwe pdf te creëren waarin de netwerktekening is ingesloten.

U dient een netwerktekening binnen 6 maanden na afgifte in depot te geven. Daarbij rekenen we met de datum en het tijdstip van het bewaarderszegel. Het bewaarderszegel vindt u op de eerste pagina van de netwerktekening (pdf).

Bij het aanbieden van elektronische stukken hebt u een certificaat nodig. Er zijn 2 typen certificaten. Welk certificaat u nodig hebt, hangt af van uw beroep.

 • Persoonsgebonden beroepscertificaat
  Dit certificaat is voor zogenaamde erkende beroepen, zoals notaris, gerechtsdeurwaarder en belastingdeurwaarder.

 • Persoonsgebonden certificaat
  Dit certificaat is voor beroepen die niet voorkomen op de lijst met erkende beroepen. 

Voor elk stuk dat u elektronisch ter inschrijving aanbiedt, moet u verklaren dat het digitale stuk gelijkwaardig is aan het origineel. Dit doet u door middel van een equivalentieverklaring:

Ondergetekende, mr. ……., notaris te ……., verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

Deze verklaring geldt voor een notaris, griffier, gerechtsdeurwaarder, advocaat of procureur. Bent u gemeentefunctionaris? Neem dan uw standplaats of vestigingsplaats op in plaats van uw adres en woonplaats.  

U tekent de equivalentieverklaring met de digitale handtekening. 

Houdt er rekening mee dat de gegevens in een certificaat hetzelfde moeten zijn als in de equivalentieverklaring. Als daar iets wijzigt, moet u dat ook laten aanpassen in de certificaten. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand door een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn of haar achternaam wijzigt. Wilt u een of meerdere wijzigingen in uw gegevens doorgeven? Maak dan gebruik van het formulier Wijzigen gegevens voor elektronisch aanbieden stukken.

Als een stuk in de openbare registers is opgenomen maar niet goed is verwerkt, kunt u een verzoek tot herstel indienen. In het formulier Klacht indienen vinkt u in stap 2 de optie ‘Ik meen dat het Kadaster de gegevens in de Basisregistratie Kadaster niet goed heeft verwerkt’ aan. Ga naar het formulier Klacht indienen.

Zoekt u schema's, downloads of documentatie? Informatie voor developers vindt u op de pagina SYVAS op developer.kadaster.nl.

De meest gestelde vragen en instructies over SYVAS vindt u op de pagina SYVAS vragen en antwoorden.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Inschrijving en Registratie op telefoonnummer 088 - 183 35 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier