Duurzame gebiedsprocessen

Onafhankelijke procesbegeleiding bij inpassing van de energie-opgave

Voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) moeten in de toch al schaarse ruimte bijvoorbeeld zonneweides of windmolens worden ingepast. Wij kunnen bij dit gebiedsproces helpen.

Aan de slag in de gebieden

Een goede energiestrategie is het begin. Maar daarna komt het proces van uitvoering in samenwerking met de eigenaren en stakeholders in het gebied. Het Kadaster kan als onafhankelijke partij en partner ondersteunen in dit proces. Met ons inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied en elk type opgave ondersteunt het Kadaster overheden. En combineren wij ervaring met slagkracht. 

Aanpak op maat

Elk gebied heeft specifieke opgaven en vraagt een aanpak op maat. Soms wordt bijvoorbeeld vrijwillige kavelruil gebruikt. Maar de doelstelling kan ook met andere instrumenten worden behaald, zoals landinrichting. De kracht van landinrichting is de combinatie van grondverwerving, ruiling en de mogelijkheid om de ruimtelijke opgaven in te passen. Het proces kan zelfs gecombineerd worden met andere ruimtelijke opgaven zoals natuur, woningbouw, structuurversterking landbouw en aanpak stikstof.

Waar kunnen wij u bij helpen?

  • Het inzichtelijk maken van de huidige (eigendoms-)situatie.
  • Het betrekken van alle partijen met eigendommen of andere rechten binnen het gebied.
  • De belangen van alle betrokkenen meewegen en beschermen.
  • Ondersteuning bieden bij eventuele grondverwerving.
  • Het ruilproces faciliteren.

Ga met ons in gesprek

Hebt u vragen? Wilt u aan de slag? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Bel ons op 088 - 183 47 00 of vul ons contactformulier in.