Terug naar vorige pagina

Gebiedsontwikkeling voor een duurzaam Goeree-Overflakkee

500 hectare duurzaam ontwikkelen. Dat deden ze op Goeree-Overflakkee met veel succes door grondgebruik en eigendom anders in te richten. Overheid, grondeigenaren en natuurorganisaties halen samen hun doelstellingen. Het Kadaster zorgde voor onafhankelijk advies en de procesbegeleiding.

Kansen voor integrale gebiedsontwikkeling

Met het stoppen van het plan Deltanatuur aan de noordrand van het eiland kwam 500 hectare vrij. Deze grond was ooit voor dit plan verworven door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Zo kwamen er kansen voor integrale gebiedsontwikkeling.

Succesfactor en katalysator

Jan Zuidweg, senior beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkelingen gemeente Goeree-Overflakkee: “De grootste succesfactor was dat we als gemeente van de provincie de beschikking kregen over de grond, zodat we gebiedsontwikkeling op gang konden krijgen. Dat is een grote katalysator geweest voor het hele proces.”

Vele ambities

Welke ambities hadden de gemeente Goeree-Overflakkee, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en de provincie? Agrarische structuurversterking, natuurontwikkeling, innovatief wonen, recreatie en een locatie voor windmolens en 78 megawatt capaciteit.

Afspraken over grondtransacties en opbrengsten windenergie

Projectmanager Geert Meeuwissen: “Samen met collega Jaap van Doesburg hebben we eerst een informele gespreksronde gehouden met de vraag wat voor potentie en ambitie de agrariërs hadden.” In deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder werden bij afspraken over grondtransacties ook meteen afspraken over de verdeling van de windenergie vastgelegd. Deze opbrengsten maakten en maken recreatieve voorzieningen mogelijk, zoals fiets- en wandelpaden.

“Als je wat wilt hebben, moet je ook wat geven”

Agrariër Wim van Leeuwen fungeerde tijdens het proces als vertegenwoordiger van de betrokken agrariërs en ondernemers op Goeree-Overflakkee. Ondanks dat er onderling wel eens onenigheid is geweest, heeft hij het gezamenlijk belang voor ogen gehouden: “Ik ben iemand van compromis. Als je wat wilt hebben, moet je ook wat geven.”

Vrijwilligheid kavelruil belangrijk

Carolien Kranse, planeconoom gemeente Goeree-Overflakkee: “Belangrijk is dat het een vrijwillige kavelruilproject is geweest. Er is niks van bovenaf besloten.”

Ruimte voor nieuwe natuur

Door de combinatie van de opbrengst van windenergie en de mogelijkheden extra grond aan te kopen ontstond er een onderhandelingspositie met de agrariërs voor de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Energie-neutrale huizen

Het innovatief wonen in deelgebied Bekading is nog in ontwikkeling. Er wordt met grondeigenaren gekeken om voormalige BBL-gronden via grondruil aan te bieden als alternatieve landbouwgrond vlakbij hun bedrijf. Het gaat om de bouw van energie-neutrale huizen waarbij de eigenaren verantwoordelijk zijn voor het beheren van het natuurgebied waarin ze gaan wonen. Met de hulp van het Kadaster zijn de betrokken grondeigenaren tot herverdeling van de grond gekomen; hierdoor kan het woonmodel worden gerealiseerd.

Ruimte voor elkaars belangen en in wederzijds vertrouwen

Op Goeree-Overflakkee behaalden gemeente, provincie, grondeigenaren en andere belanghebbenden zelf samen hun doelstellingen voor een duurzame gebiedsontwikkeling. Met ruimte voor elkaars belangen en wederzijds vertrouwen. 

Omgevingswet

De aanpak op Goeree-Overflakkee past ook goed in de Omgevingswet die in 2024 ingegaan is.

Lees meer over de omgevingswet.

Vraag een gratis verkennend gesprek aan

Wij vertellen u graag meer.