Veldwerk

Een situatie- of meetschets van een kadastrale grens

Terreinschets van de landmeter

Een veldwerk bestaat uit een terreinschets met gegevens die een landmeter van het Kadaster maakte toen de grens werd vastgesteld. Deze kunt u gebruiken als u op uw terrein objecten, bomen en struiken wilt (laten) plaatsen.

Information:

  • Een Veldwerk is alleen zinvol als u landmeetkundige kennis hebt.
  • Soms staan niet alle grenzen van een perceel op 1 Veldwerk. U ontvangt dan meerdere Veldwerken.
  • In veel gevallen is er geen bruikbaar veldwerk beschikbaar.

Veldwerk 44,-

U ontvangt de volgende informatie: 

  •  een terreinschets van (een deel van) het perceel

Afhankelijk van het jaar waarin de grens is ontstaan, ontvangt u daarnaast in sommige gevallen aanvullende informatie, zoals:

  •  waarnemingen
  •  omschrijving van de kadastrale grenzen
  •  gegevens van belanghebbenden
  •  lijst met coördinaten

Nu bestellen

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheid:

U kunt het Veldwerk ook bestellen via Mijn Kadaster. U kunt zelf aangeven op welke manier u het perceel wilt aanduiden: via postcode en huisnummer, adres of kadastrale aanduiding. U kunt ook aangeven hoe u het Veldwerk wilt ontvangen: per post of via e-mail. Na ontvangst van uw bestelling versturen wij het Veldwerk binnen 2 werkdagen. 

Naar Mijn Kadaster

Let op! Wanneer is een veldwerk bruikbaar?

Een veldwerk is alleen bruikbaar als:

  • de grens gerelateerd is aan bebouwing of andere referentiepunten door middel van meetbandmaten 
  • u deze maten eenvoudig zelf kunt herleiden en uitzetten in het terrein

Is dit niet het geval, en is de grens alleen gemeten op basis van coördinaten? Dan kunt u er weinig mee. Hiervoor is specifieke kadastrale landmeetkundige kennis nodig. Voor het uitzetten van de coördinaten is ook speciale apparatuur nodig.

Als wij uw aanvraag behandelen, kunnen wij bepalen of er een bruikbaar veldwerk beschikbaar is. Vraagt u een veldwerk aan en deze is niet bruikbaar, dan informeren wij u daarover. 

Als u niet geholpen bent met het Veldwerk, kan een Grensreconstructie u mogelijk wel verder helpen. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Vraag en antwoord