Terug naar vorige pagina

Veldwerk

Een situatieschets van een kadastrale grens

Situatieschets

Een Veldwerk is een situatieschets van een grens. Deze schets wordt gemaakt door een landmeter bij het vaststellen van die grens. U kunt een Veldwerk gebruiken als u op uw terrein objecten, bomen en struiken wilt (laten) plaatsen.

 • Een Veldwerk is alleen zinvol als u landmeetkundige kennis hebt.
 • Soms staan niet alle grenzen van een perceel op 1 Veldwerk. U ontvangt dan meerdere Veldwerken.
 • In veel gevallen is er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar.

Veldwerk

€ 47,50

U ontvangt de volgende informatie: 

 • een situatieschets van (een deel van) het perceel

Afhankelijk van het jaar waarin de grens is ontstaan, ontvangt u daarnaast in sommige gevallen aanvullende informatie, zoals:

 • waarnemingen
 • omschrijving van de kadastrale grenzen
 • gegevens van belanghebbenden
 • lijst met coördinaten

Nu bestellen

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheid:

U kunt het Veldwerk ook bestellen via Mijn Kadaster. U kunt zelf aangeven op welke manier u het perceel wilt aanduiden: via postcode en huisnummer, adres of kadastrale aanduiding. U kunt ook aangeven hoe u het Veldwerk wilt ontvangen: per post of via e-mail. Na ontvangst van uw bestelling versturen wij het Veldwerk binnen 2 werkdagen. 

Naar Mijn Kadaster

Let op! Wanneer is een veldwerk bruikbaar?

Een veldwerk is alleen bruikbaar als:

 • als er voldoende maten en referentiepunten op staan richting de grens

 • u deze maten eenvoudig zelf kunt herleiden en uitzetten in het terrein

Is dit niet het geval, en is de grens alleen gemeten op basis van coördinaten? Dan kunt u er weinig mee. Hiervoor is specifieke kadastrale landmeetkundige kennis nodig. Voor het uitzetten van de coördinaten is ook speciale apparatuur nodig.

Als wij uw aanvraag behandelen, kunnen wij bepalen of er een bruikbaar veldwerk beschikbaar is. Vraagt u een veldwerk aan en deze is niet bruikbaar, dan informeren wij u daarover. 

Als u niet geholpen bent met het Veldwerk, kan een Grensreconstructie u mogelijk wel verder helpen. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Vraag en antwoord

Wilt u bestellen via Mijn Kadaster, maar hebt u geen abonnement? Informatie over het afsluiten van een abonnement op Mijn Kadaster vindt u op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.

Een veldwerk bevat altijd een terreinschets. Afhankelijk van het jaartal waarin de grens ontstaan is, ontvangt u daarnaast aanvullende informatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grenzen die vóór 1994 ontstaan zijn en grenzen die ná 1993 ontstaan zijn. Meer informatie over wat u dan krijgt, leest u in de volgende vragen en antwoorden.

 • schets van (een deel van) het perceel 
 • eventueel aangevuld met waarnemingen door de landmeter
 • eventueel aangevuld met gegevens van belanghebbenden 

Deze afbeelding bevat waarnemingen en gegevens van belanghebbenden behorende bij een schets van een veldwerk gemaakt vóór 1994. Wanneer u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met onze klantenservice via telefoonnummer 088-183 22 00.

 • schets van (een deel van) het perceel 
 • waarnemingen door de landmeter
 • omschrijving van de kadastrale grenzen 
 • eventueel aangevuld met gegevens van belanghebbenden 
 • eventueel een lijst met coördinaten

Deze afbeelding bevat waarnemingen en gegevens van belanghebbenden behorend bij een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. Wanneer u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met onze klantenservice via telefoonnummer 088-183 22 00.

Afbeelding 1. Deze afbeelding bevat waarnemingen en gegevens van belanghebbenden behorend bij een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. 

Deze afbeelding bevat waarnemingen en gegevens van belanghebbenden behorend bij een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. Wanneer u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met onze klantenservice via telefoonnummer 088-183 22 00.

Afbeelding 2. Deze afbeelding bevat een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. 

Deze afbeelding bevat een lijst met coördinaten behorende bij een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. Wanneer u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met onze klantenservice via telefoonnummer 088-183 22 00.

Afbeelding 3. Deze afbeelding bevat een lijst met coördinaten behorende bij een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. 

 

Bij het Veldwerk ontvangt u een Toelichting Relaas van bevindingen en veldwerk.

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting.