Gebiedsontwikkeling

Om de ruimte in ons land optimaal te gebruiken moet de overheid gebieden in Nederland soms opnieuw inrichten. Het Kadaster is als onafhankelijke partij en partner nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling. Met ons inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied adviseren en ondersteunen wij u graag bij vragen hierover.

Initiatieven duurzaamheid

Bij milieuvraagstukken en de ontwikkeling van duurzaamheid komt veel kijken. Wij bieden advies en ondersteuning bij vraagstukken, zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Staat uw onderwerp er niet bij?

Interesse in gebiedsontwikkeling en onze mogelijkheden, maar staat uw interessegebied er niet bij? Neem dan gerust contact op: 

Veel geografische informatie

Maakt u plannen voor de (her)inrichting van landelijk of stedelijk gebied, dan hebt u goede informatie hierover nodig. Het Kadaster kan u deze informatie bieden. Zo verzamelen en analyseren we geografische gebiedsgegevens. Daardoor hebben we veel informatie over eigendom en locaties.

Vraag een gratis verkennend gesprek aan

Wij vertellen u graag meer.

Handige link

Kadaster neemt deel aan Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Wij helpen initiatieven verder, bijvoorbeeld met het schrijven en begeleiden van (subsidie)projectvoorstellen. Ook kunnen we ons netwerk aanspreken om partijen samen te brengen en onafhankelijke procesbegeleiding te bieden.