Terug naar vorige pagina

Gebiedsontwikkeling

Om de schaarse ruimte zo goed mogelijk te benutten is het verstandig dat eigenaren en overheden samenwerken. Het Kadaster helpt als onafhankelijk partner bij het in beeld brengen van ruimtelijke opgaven en stimuleert samenwerking. Wij horen graag hoe we u kunnen helpen met een ruimtelijk vraagstuk.

Toekomstbestendig centrum

Met onze onafhankelijke begeleiding kunnen gemeenten en eigenaren tot een compacte, aantrekkelijke binnenstad komen en leegstand aanpakken.

Initiatieven duurzaamheid

Bij milieuvraagstukken en de ontwikkeling van duurzaamheid komt veel kijken. Wij bieden advies en ondersteuning bij vraagstukken, zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Transitie landelijk gebied

Vanuit onze onafhankelijke positie bieden wij betrouwbare informatie. Wij ondersteunen bij een gebiedsgerichte, integrale aanpak van de inrichting van landelijk gebied.

Bedrijventerreinen benutten

Het is uitdagend om voldoende ruimte op bedrijventerreinen beschikbaar te houden. Wij helpen om op een gelijkwaardige manier samen te werken met eigenaren waardoor er vaak nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Feitelijke informatie

Wilt u een ruimtelijk probleem oplossen? Dan is het verstandig om te starten met feitelijke informatie. Het Kadaster kan u deze informatie bieden. Daarnaast dragen onze kennis en ervaring bij aan een resultaatgerichte aanpak om tot uitvoering te komen.

Vraag een gratis verkennend gesprek aan

Wij vertellen u graag meer.