Gebiedsontwikkeling

Om de ruimte in ons land optimaal te gebruiken moet de overheid gebieden in Nederland soms opnieuw inrichten. Het Kadaster is als onafhankelijke partij en partner nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling. Met ons inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied adviseren en ondersteunen wij u graag bij vragen hierover.

Toekomstbestendig centrum

Met onze onafhankelijke begeleiding kunnen gemeenten en eigenaren tot een compacte, aantrekkelijke binnenstad komen en leegstand aanpakken.

Initiatieven duurzaamheid

Bij milieuvraagstukken en de ontwikkeling van duurzaamheid komt veel kijken. Wij bieden advies en ondersteuning bij vraagstukken, zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Locatie- en tracékeuzes

Ruimte vinden voor nieuwe verbindingen en infrastructuur is niet altijd makkelijk. Wij brengen knelpunten in kaart en adviseren over oplossingen. 

Problematiek vakantieparken

Hulp bij strategiebepaling en aanpak voor een vitaler vakantiepark. En daarmee ook voor een bloeiende recreatiesector en een prettige woonomgeving.

Veel geografische informatie

Maakt u plannen voor de (her)inrichting van landelijk of stedelijk gebied, dan hebt u goede informatie hierover nodig. Het Kadaster kan u deze informatie bieden. Zo verzamelen en analyseren we geografische gebiedsgegevens. Daardoor hebben we veel informatie over eigendom en locaties.

Vraag een gratis verkennend gesprek aan

Wij vertellen u graag meer.

Handige link

Kadaster neemt deel aan Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Wij helpen initiatieven verder, bijvoorbeeld met het schrijven en begeleiden van (subsidie)projectvoorstellen. Ook kunnen we ons netwerk aanspreken om partijen samen te brengen en onafhankelijke procesbegeleiding te bieden.