Terug naar vorige pagina

BAG kwaliteitsdashboards

BAG kwaliteitsdashboards helpen de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) verder te verbeteren. Het Kadaster voert maandelijks een controle uit bij de Landelijke Voorziening BAG. Fouten en signalen die tijdens deze controle worden geconstateerd, zijn in te zien in de BAG kwaliteitsdashboards voor afnemers en bronhouders. 

Kwaliteitsdashboard voor afnemers

Het BAG kwaliteitsdashboard voor afnemers geeft inzicht in fouten en andere opvallende signalen. U kunt per thema een selectie maken. 

Naar kwaliteitsdashboard afnemers 

Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Het BAG kwaliteitsdashboard voor bronhouders geeft per gemeente inzicht in de kwaliteit van de gegevens van de BAG. Toegang tot het kwaliteitsdashboard gaat via Mijn Kadaster. Hoe dit dashboard werkt en hoe de gegevens van de rapportages tot stand komen, leest u in de Praktijkhandleiding op Github.

Naar dashboard in Mijn Kadaster

Ad hoc kwaliteitsdashboards in Tableau

Op basis van bepaalde kwaliteitsprioriteiten kunnen ook ad hoc dashboards ter beschikking worden gesteld. Deze zijn vooral bedoeld voor bronhouders, maar openbaar te raadplegen. De dashboards in Tableau geven inzicht in de gerealiseerde kwaliteit van bepaalde aspecten van de BAG en monitoren de voortgang hiervan.

Naar dashboards in Tableau

Vraag en antwoord

Uw tips en opmerkingen over de werking van het BAG kwaliteitsdashboard voor bronhouders helpen ons het verder te verbeteren. Ook suggesties voor aanvullende rapportages zijn zeer welkom. 

U kunt uw vraag stellen of uw tips of opmerkingen aan ons doorgeven met het contactformulier.