Terug naar vorige pagina

Onderbewindstelling inschrijven

Voert u professioneel het bewind over het vermogen van een cliënt? En heeft deze persoon een (recht) op een registergoed zoals een woning, boot of grond? Als bewindvoerder bent u verplicht de beschikking van de rechtbank in de openbare registers in te schrijven.

Hoe schrijft u de rechterlijke uitspraak over onderbewindstelling in?

Omdat een rechtelijke uitspraak voor inschrijving bij het Kadaster aan veel juridische voorwaarden moet voldoen, raden wij u af het zelf te doen. U kunt de inschrijving door een notaris laten verzorgen. Wilt u de inschrijving wel zelf verzorgen? Dan vindt u informatie over het aanleveren op de pagina Eisen voor inschrijven van stukken op papier

Als de uitspraak aan alle voorwaarden voldoet en ondertekend is door de griffier van de rechtbank, stuurt u het originele exemplaar naar: 

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem 

Nadat de onderbewindstelling is ingeschreven, sturen wij u het afschrift retour.

Vraag en antwoord

Door inschrijving kan iedereen weten wie er bevoegd is om beslissingen te nemen en zaken te regelen. Iemand die onder bewind is gesteld, kan bijvoorbeeld niet meer zonder toestemming van de bewindvoerder zijn huis verkopen.

Het inschrijven van een onderbewindstelling is gratis.

Omdat een rechterlijke uitspraak voor inschrijving bij het Kadaster aan veel juridische voorwaarden moet voldoen raden wij u af het zelf te doen. U kunt de inschrijving door een notaris laten verzorgen. 

Bij het einde van een onderbewindstelling kan de rechterlijke uitspraak als volgt worden doorgehaald bij het Kadaster: 

 1. Bewind eindigt door het verstrijken van de ingestelde tijdsduur
  Als de onderbewindstelling eindigt door het verstrijken van de duur waarvoor het is ingesteld, dan kan de onderbewindstelling worden doorgehaald met het inschrijven van een verklaring van waardeloosheid. De notaris kan deze verklaring opmaken. 
 2. Bewind eindigt door overlijden van betrokkene
  Als de onderbewindstelling eindigt door het overlijden van de rechthebbende wiens goederen onder bewind zijn gesteld, dan kan de rechterlijke uitspraak worden doorgehaald door het inschrijven van een verklaring van waardeloosheid of een verklaring van erfrecht waarin de notaris constateert dat de onderbewindstelling is geëindigd.
 3. Bewind gaat over in curatele
  Als de onderbewindstelling eindigt door ondercuratelestelling van de rechthebbende, dan wordt op basis van het inschrijven van de rechterlijke uitspraak over de ondercuratelestelling de onderbewindstelling doorgehaald.
 4. Kantonrechter heft het bewind op
  Als de onderbewindstelling eindigt door opheffing door de kantonrechter, dan kan de rechterlijke uitspraak van de opheffing worden ingeschreven en wordt de onderbewindstelling op basis daarvan doorgehaald. Dit gebeurt zodra de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan (er is geen verzet of hoger beroep tegen deze beschikking) of vanaf de in de beschikking vermelde ingangsdatum. 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Inschrijving en Registratie op telefoonnummer 088 - 183 35 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.