BAG Digilevering

Veranderingen in de LV BAG direct ontvangen

Ontvang als publieke organisatie gegevens uit de BAG

Overheidsinstellingen moeten op de hoogte zijn van gebeurtenissen die voor hun taken relevant zijn. Denk aan de aangifte van geboorte, het starten van een onderneming of het vaststellen van een inkomen. Basisregistraties leveren gegevens over deze gebeurtenissen. BAG Digilevering zorgt ervoor dat dit op een uniforme, betrouwbare en efficiënte manier gebeurt.

Information:

Private organisaties kunnen BAG Digilevering niet gebruiken. Digilevering wordt alleen aan overheidsorganisaties geleverd (via Logius).

BAG Digilevering kosteloos

U ontvangt de volgende informatie: 

  •  1 aansluiting en koppelvlak om berichten te ontvangen van alle basisregistraties
  •  aanlevering van actuele BAG-gegevens
  •  mutaties die u kunt gebruiken als signalering voor uw processen

Aanvragen via Logius.nl

BAG Digilevering is in beheer bij Logius. Logius verzorgt de technische aansluiting op het systeem voor afnemers.

Wanneer u wilt aansluiten op BAG Digilevering, moet u de volgende stappen doorlopen:

  1. Volg de stappen bij fase 1, 2 en 3 in het stappenplan op de website van Logius.
  2. Vul het aanmeldformulier in. 
  3. Het Kadaster neemt contact met u op om uw abonnement te bespreken.

Naar stappenplan digilevering.nl

Kosteloos voor overheidsorganisaties

Overheidsorganisaties kunnen BAG Digilevering kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering. Dit is een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen samen. Deze overheden worden genoemd op de website van Overheid.nl.

Vraag en antwoord