Terug naar vorige pagina

Netwerktekening laten maken

Nieuw leidingnetwerk: laat Kadaster de netwerktekening maken

Ook voor actualisatie

Wilt u een leidingnetwerk (zoals een telecomnetwerk of gasleiding) registreren in de openbare registers van het Kadaster? Dan hebt u een netwerktekening nodig die de ligging van het netwerk weergeeft op de kadastrale kaart. Wij kunnen deze netwerktekening voor u maken. Ook kunnen we een bestaande netwerktekening voor u actualiseren. 

 • Alleen een netbeheerder of notaris kan de aanvraag voor het laten maken van een netwerktekening doen.
 • Wij leveren de netwerktekening digitaal in een pdf-bestand.

Netwerktekening laten maken

vanaf € 265,11

U ontvangt de volgende informatie:

 • de netwerktekening op schaal 1:5.000 digitaal in een pdf-bestand

Ter informatie:

 • de actuele kadastrale kaart wordt op de netwerktekening afgebeeld voor een gebied van minimaal 250 meter aan weerszijden van de leiding 
 • kleine netwerken op 1 kaart afgebeeld 
 • grotere netwerken soms op meerdere kaarten met daarbij een overzichtstekening
 • de netwerktekening bevat het ‘bewaarderszegel’ (sinds invoering SYVAS 1 juli 2022) 

Het maken van de netwerktekening moet worden aangevraagd door notaris of netwerkbeheerder.

Nu offerte netwerktekening aanvragen

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheid:

Hebt u al eerder een netwerktekening laten maken? Maar wilt u deze tekening actualiseren?

U kunt dit door het Kadaster laten doen als:

 • het leidingtracé ongewijzigd is
 • en de tekening nog niet in depot is gegeven

Per tekening betaalt u € 41,-. Daarnaast betaalt u per aanvraag € 224,-.

Nu offerte actualisatie door notaris of netbeheerder aanvragen

Tarieven

Voor het laten maken van een netwerktekening betaalt u

 • per aanvraag € 224,- aan behandelingskosten
 • per tekening (per plot) € 41,-
 • per afgebeelde hectare kadastrale kaart € 0,11

Dit betekent dat u voor tekening van een kadastrale kaart van 1 hectare in totaal € 265,11 betaalt

Aanleveren hartlijn

Om een netwerktekening te kunnen maken of actualiseren, heeft het Kadaster een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk nodig. Deze voegt u in GIS-formaat toe als bijlage bij uw offerteaanvraag. In het bestand moet de ligging van het netwerk zijn vastgelegd met coördinaten en lijnverbanden die passen in het coördinatenstelsel van het Kadaster (RD-stelsel).

U kunt de hartlijn in de volgende bestandsformaten aanleveren:

 • MID/MIF
 • TAB
 • Shape
 • Geopackage
 • DWG of DXF (versie 12 tot en met 14)

Het is belangrijk dat u alleen de hartlijn van het netwerk levert, zonder topografische achtergrond of overbodige objecten. Zorg dat de hartlijn de juiste ligging van het midden van de leiding weergeeft.

Lees meer informatie in de Handleiding Kadastrale registratie netwerken

Download een voorbeeld van een hartlijn.

Vraag en antwoord

U dient een netwerktekening binnen 6 maanden na afgifte in depot te geven. Daarbij rekenen we met de datum en het tijdstip van het bewaarderszegel. Het bewaarderszegel vindt u op de eerste pagina van de netwerktekening (pdf).

Lees meer over in depotname op de pagina Netwerkaanduiding vaststellen en in depotname netwerktekening

Nadat wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, stuurt het Kadaster de tekening binnen 10 werkdagen. Of binnen de met u afgesproken termijn. 

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Bij maatwerkproducten en -diensten controleren wij altijd op doelbinding. Het maakt daarvoor niet uit tot welke beroepsgroep u hoort. Wij toetsen uw aanvraag aan onder andere de Kadasterwet.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 35 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.