Terug naar vorige pagina

Fout melden in BAG

Soms is een gegeven uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) onjuist. Weet u niet zeker of een gegeven klopt? Of is het niet helemaal compleet? Dan moet u als bestuursorgaan een zogenoemde terugmelding te doen. Ook private bedrijven en particulieren kunnen mogelijke fouten in de registratie doorgeven.

Een mogelijke fout melden (terugmelding)

Het melden van een mogelijke fout wordt een terugmelding genoemd. U kunt een terugmelding doen via de BAG Viewer, de Terugmelding API of via Digimelding. 

Terugmelden via BAG Viewer

Geef uw melding eenvoudig en snel door via de BAG Viewer.

Naar BAG Viewer

Terugmelding via API

Door de Terugmelding API in te bouwen in uw systeem, kunt u mogelijke fouten direct melden aan de bronhouders van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Topografie (BRT) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Ook kunt u hiermee de openbare informatie uit deze terugmeldingen opvragen. Meer informatie vindt u op de site van PDOK.

Digimelding

Bestuursorganen kunnen een terugmelding doen via Digimelding. Dit is een centrale voorziening van de Rijksoverheid, waarmee overheden mogelijke fouten in de gegevens van basisregistraties kunnen terugmelden aan bronhouders. Meer informatie vindt u op de site van Logius.

Vraag en antwoord

De BAG terugmeldingen kunt u inzien via de BAG Viewer. Voor terugmeldingen van de BGT en de BRT gaat u naar de website Verbeterdekaart.nl

Wanneer u een terugmelding hebt gedaan, ontvangt u per e-mail een bevestiging. De gemeente neemt uw terugmelding vervolgens inhoudelijk in behandeling. De Wet bag heeft bepaald dat gemeenten binnen 2 werkdagen op terugmeldingen moeten reageren. Deze reactie kan inhouden dat het gegeven wel of niet wordt gewijzigd.

Als de gemeente niet binnen 2 werkdagen kan reageren op een terugmelding en er meer onderzoek nodig is, plaatst de gemeente het gegeven waarover de melding is gedaan 'in onderzoek'. De status van uw terugmelding verandert daardoor. U krijgt hierover een e-mail. Daarna kan de gemeente maximaal 6 maanden onderzoek doen waarna de terugmelding afgehandeld moet worden. De gemeente is verplicht om u te informeren over de uitkomst van uw terugmelding.

Als een terugmelding wordt gedaan door een direct belanghebbende, gelden de in de Wet bag vastgestelde afhandelingstermijnen.

Een terugmelding die is gedaan door een private organisatie of particulier die geen belanghebbende is, wordt door de bronhouder afgehandeld volgens de Wet BAG en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit noemen we een ‘correctieverzoek door burgers en bedrijven’. De Wet bag schrijft geen termijnen voor waarin meldingen van bedrijven of particulieren die geen belanghebbende zijn, moeten worden afgehandeld. Het is aan gemeenten om te bepalen hoe ze met deze meldingen omgaan. In de praktijk worden deze meldingen vanwege de bijdrage aan de kwaliteit van de BAG registratie snel afgehandeld.    

Private organisaties en particulieren kunnen vrijwillig een terugmelding doen via de BAG Viewer

Meer informatie over het beheren van de terugmeldingen leest u op de pagina Terugmeldingen beheren. Hier vindt u onder andere een handleiding voor het gebruik van de Terugmeldbeheerapplicatie.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BAG op telefoonnummer 088 - 183 34 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige links

Informatie Terugmelding API

Meer informatie over de Terugmelding API vindt u op het Geoforum.

Digimelding voor bronhouders en HLV

Bronhouders houden de basisregistraties bij. Via Digimelding ontvangen zij terugmeldingen op deze basisregistraties.