Terug naar vorige pagina

Duurzaamheid en geodata

Hoe richt je het landschap en de kust toekomstbestendig in? Welke potentie bieden bedrijventerreinen voor verduurzaming? Onze geodata dragen bij aan het beantwoorden van dit soort vragen. 

Het belang van geodata

Geodata:

  • geven inzicht in gebruik en eigendom
  • helpen bij het maken van duurzame keuzes in beleid
  • brengen het gesprek over duurzaamheid op gang door aansprekende visualisaties
  • maken monitoring van (klimaat)doelen mogelijk
  • dragen bij aan verantwoord landgebruik en management

Inzicht in duurzame keuzes

Met onafhankelijke, feitelijke geodata helpen we om duurzame, ruimtelijke keuzes over de leefomgeving te maken. Bijvoorbeeld een overheid die een gebied klimaatbestendig maakt of de beste plek zoekt voor zonnepanelen.

Monitoren van 2030-doelen

Geodata helpen bij het monitoren van de nationale en internationale klimaatdoelen. Om grip te houden op de voortgang van de doelen die voor 2030 zijn gesteld, is monitoring van groot belang. 

Verantwoord landgebruik

Geodata dragen ook bij aan het voorkomen van bijvoorbeeld illegale ontbossing, een van de duurzame ontwikkelingsdoelen of sustainable development goals (SDGs). Het kappen van bossen vindt namelijk vooral plaats op land waarvan niemand weet wie de eigenaar is. Op de pagina duurzame ontwikkelingsdoelen leest u meer over onze bijdrage aan de doelen.